Kuntavaalit 2017


Julkiset palvelut on tuotettava kunnan omina töinä. Tällä tavalla voidaan varmistaa asukkaiden ja päättäjien vaikutusvalta palveluiden järjestämiseen, laatuun ja työntekijöiden oikeuksien toteuttamiseen. Samalla on pidettävä myös huoli siitä, että palvelut ovat kaikkien saatavilla ja saavutetavissa.

Panostamalla ennaltaehkäiseviin toimiin saadaan tulevaisuudessa säästöjä. Valitettavasti tiukka budjettikuri hallintokunnissa ei ohjaa tekemään päätöksiä, joilla säästöjä tavoiteltaisiin pidemmällä tähtäimellä. Tyydytään vain tekemään korjaavaa työtä, jota saadaan tehdä loputtomiin, ellei asioita puututa ennaltaehkäisevästi.


Toimiva ja edullinen joukkoliikenne on kuntalaisten tasavertaisuuden edellytys.


Porissa on palautettava subjektiivinen päivähoito-oikeus kaikille. Rajaaminen 20 tuntiin ei ole kenenkään etu.


Satakunnan Työn kirjoitus minusta:


Voit katsoa videoni ja vastaukseni Ylen vaalikoneessa alta:


Alla linkkejä Vasemmiston kuntavaaliteemoihin.

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/