Ei tapeta toivoa

Tammikuussa Suomen tavaraviennin arvo kasvoi 28 % vuoden takaisesta. Päävientialojamme ovat paperi ja kartonki, dieselpolttoaineet, ruostumattomat teräslevyt, selluloosa, sahatavara, moottoriajoneuvot, sähkögeneraattorit ja –moottorit, erikoiskoneet ja laitteet, maansiirto-, kaivuu- yms. koneet, lääkintäkojeet ja laitteet. Myös kemianteollisuuden vienti nousi. Meillä on 100 000 työpaikkaa auki telakkateollisuudessa, autotehtaalla, metsäteollisuudessa ja rakennusalalla. Työnimikkeillä asentaja, mekaanikko, metallimestari, metsuri, kirvesmies jne. haetaan tekijöitä näyttökaupalla TE-palvelujen sivuilla. Näitä kaikkia valmistuu ammatillisista oppilaitoksista. Peruskoulun jälkeen ammatillisiin oppilaitoksiin on mennyt 42% ikäluokasta. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuneiden ja kohdistuvien leikkausten jälkeen yhä harvempi pääsee koulutukseen ja sitä kautta hakemaan noita 100 000:aa työpaikkaa. Leikkaukset vaikuttavat sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen että yhä useamman nuoren putoamiseen opiskelun ja työn ulkopuolelle. Työn ja koulutuksen ulkopuolella on 15-24-vuotiaista 10% eli 66 000 nuorta. Yhteiskunnalle on aina kalliimpaa pitää ihmisiä työvoiman ulkopuolella, kuin töissä tai opiskelemassa.

Myös aikuisena on oltava mahdollisuus kouluttautua uudelleen, jos aikaisempi ammatti ja työ ulkoistetaan Kiinaan tai Intiaan, eikä työtä teetetä enää Suomessa. On yhteiskunnalle edullisempaa, että aikuinen voi hankkia toisen tutkinnon ja työllistyä sen turvin uudelleen, kuin että hänelle maksetaan kotiin, vaikka eläkeikään saattaa olla vielä vaikkapa 15 vuotta.

Samaan aikaan koulutuksesta hösätään vientituotetta. Mitä ihmeen vientiä, jos sitä koulutusta ei riitä edes kotimarkkinoiden tarpeisiin? Ja vielä samaan aikaan puhutaan koulutuksen maksullisuudesta. Ei ole kohtuullista puhua lukukausimaksuista, kun kouluttautumismahdollisuus osin leikkautuu jo nyt heillä, joilla ei ole varaa lukio- tai amiskirjoihin.

Osattomalla ei ole tulevaisuutta. Jokaiselle nuorelle tulisi taata opiskelupaikka, mahdollisuus tulevaisuuteen. Jokaiselle aikuiselle tulisi antaa mahdollisuus kouluttautua uuteen ammattiin, jos isäntä vei tehtaan pois.

Lähde: Tilastokeskus ja Tullin tilastot

Vastaa