Demokraattisempi Turku 4: Avoimuutta kaupungin yhtiöihin, vaikutusvaltaa asukkaille ja opiskelijoille

Päätin Demokraattisempi Turku -sarjan edellisen kirjoituksen siihen, että yhtiöitettyinä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyisivät kauemmas demokraattisesta valvonnasta. Tämä johtuu siitä, että yhtiö perustuu salassapitoon ja komentamiseen, yhteiskunta avoimuuteen ja keskusteluun. Yhtiöillä on oma tehtävänsä kunnan toiminnassa, mutta demokratia on osakeyhtiöstä kaukana. Lakimuutoksia tarvitaan, mutta niiden eteen työskennellessään Turku voi olla edelläkävijä yhtiöidensä demokratisoinnissa.

Ratkaisu 10: Työpaikkademokratia Turussa ja sen yhtiöissä

Tuhannet ihmiset työskentelevät kaupunkikonsernille. Turun ja sen yhtiöiden täytyy olla esimerkillisiä työnantajia. Hallinnon pitää olla avointa. Työntekijät, luottamusmiehet ja opiskelijaedustajat pitää ottaa tasaveroisina mukaan päättämään. Avoimuutta kaupungin yhtiöihin!

Kaupungilla ja sen yhtiöissä työskenteleviin ihmisiin voidaan luottaa paljon enemmän kuin nyt tehdään. Työntekijöille pitää antaa mahdollisuuksia osallistua työnsä järjestämiseen ja yhtiöiden hallintaan. Turku voi omistajana sanoa, että esimerkiksi Turun seudun rakennustekniikka Oy tai Arkea Oy ottavat käyttöön uusia keinoja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Fiksut edelläkävijäyhtiöt tunnistavat sen taloudellisen hyödyn, joka tyytyväisemmistä työntekijöistä ja heille ruohonjuuritason työnteosta kertyneen tiedon paremmasta hyödyntämisestä on. Turun yhtiöt voivat olla edelläkävijöitä uusien, osallistavampien toimintamallien kehittämisessä. Helpointa on tietenkin aloittaa hyödyntämällä vanhoja rakenteita. Työntekijöiden edustajilla on oltava yksiselitteinen mahdollisuus osallistua yhtiöiden hallituksiin. Heidän on saatava kaikki tarvitsemansa tieto yhtiöstä.

Yhtiöissä pitää lisätä tiedon avoimuutta, osallistumismahdollisuuksien lisäksi. Avoimuudesta ja demokratiasta puhutaan usein yhdessä. On tärkeää huomata, että yhtiön hallinto perustuu siihen, että asiat ovat lähtökohtaisesti salaisia. Julkisessa hallinnossa taas kuka tahansa kuntalainen voi käydä tutkimassa ja saada lisää tietoja pyytäessään. Asioiden salaaminen on erikseen perusteltava. Tietojen saamista kunnallisten yhtiöiden toiminnasta pitää parantaa. Kuntalaisten pitää pystyä valvomaan, miten julkista rahaa käytetään. Emme halua Länsimetron kaltaisia fiaskoja Turkuun!

Ratkaisu 11: Asukasdemokratia

Kaupungin vuokratalojen asukkaiden täytyy päästä vaikuttamaan taloihinsa ja pihoihinsa. TVT:llä ja TYS:llä pitää ensin huolehtia siitä, että lain minimiehdot asukasdemokratiassa täyttyvät. Asukkaiden edustuksen yhtiöiden hallituksessa pitää olla itsestäänselvyys. Asukastoimikunnille pitää järjestää mahdollisuudet ja tuki tehdä omannäköistään toimintaa, kuten esimerkiksi pihatalkoita, yhteissaunoja. Turun ylioppilaskyläsäätiö (TYS) on uusine ekologisine rakennusprojekteineen toiminut hyvin, mutta matkan varrella asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien toteutumisessa on ollut ongelmia.

Varmistetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja laajennetaan niitä! Kehitetään uutta yhteisöllistä asumistoimintaa! Ajan myötä asukkaat voisivat päästä vaikuttamaan suoraan esimerkiksi korjaussuunnitelmista ja vuokrista päättämiseen.

Ratkaisu 12: Opiskelijademokratiaa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

Turun ammattikorkeakoulu toimii myös yhtiöpohjalta, joten siellä pitää laajentaa vaikutusmahdollisuuksia samalla tavoin kuin muissa yhtiöissä. Esimerkiksi opiskelijoiden täysivaltaisen edustuksen hallintoelimissä pitää olla itsestäänselvyys.

Kun aiemmin kirjoitin kouludemokratiasta, ajattelin ensisijaisesti peruskoulua, ammatti-instituutteja ja lukiota. Osa kirjoittamastani pätee kuitenkin myös ammattikorkeakouluopiskelijoihin.

Turku voi itse lähteä kehittämään uudenaikaisia osallistumisen muotoja korkeakoulun hallinnossa, ja näyttää näin suuntaa yliopistoille ja muille korkeakouluille. Tärkeintä on, että 9500 opiskelijalle ja henkilökunnan jäsenelle saadaan sekä suorat että edustukselliset mahdollisuudet osallistua työnsä järjestämiseen.

Olen Demokraattisempi Turku -kirjoitussarjassa käsitellyt laajasti sitä, millaisia konkreettisia mahdollisuuksia Turulla olisi heti lähteä vahvistamaan demokratiaa. Sekä tässä että aiemmissa teksteissä olen kuitenkin ajoittain tähynnyt myös hieman eteenpäin. Sarjan viimeisessä osassa hahmotellaan reittejä kauemmas demokraattisempaan tulevaisuuteen. Siihen on mielestäni hyvä päättää näin kunnallisvaalien vaalipäivän kynnyksellä. Toivo paremmasta tulevaisuudesta on se, mikä saa ihmiset osallistumaan, vaaleissa tai muulla tavoin.

Kirjoitus on Demokraattisempi Turku -sarjan neljäs osa.