Kuntavaaliteesini vuonna 2017

Kunta on se paikka, jossa kuntalainen asuu. Se on hänen kotinsa, ja siellä hänen tulisi voida tuntea olonsa hyväksi. Jyväskylä on laaja, sisältäen sekä kaupunkikeskusta että maaseutua. Monesta muustakin asiasta riippuu, kuinka kuntalainen on mukana yhteisön jäsenenä. Usein muistutetaan, että 10 % kuntalaisista kuluttaa 40 % palveluista. Harvemmin muistetaan, että jokainen meistä kuuluu jossain vaiheessa siihen kymmeneen prosenttiin.  Kun sydän pettää, läheisen mielenterveys järkkyy tai työ lähtee alta, kun tasapaino pettää tai elämä menee mutkalle, silloin ei pitäisi joutua pelkäämään enää mitään muuta.

Kokonaiset sukupolvet joutuvat miettimään, mihin voivat – jos enää voivat – mennä opiskelemaan homealtistuksen vuoksi. Julkisten tilojen sisätilaongelmat aiheuttavat edelleenkin sairastumisia, poissaoloja ja sairaseläkkeelle jäämisiä. Lapsia ja nuoria saa edelleenkin pitää homeisissa päiväkodeissa ja kouluissa. Heikko rakentaminen ja sen huono valvonta ovat edelleenkin merkittävä Jyväskylän taloutta painava tekijä, joka on rasittanut niin kouluverkostoa kuin kulttuuri- ja liikuntatilojakin. Siksi sisäilman ja rakentamisen arvioinnin tulee olla vahvasti mukana päätösten seurannassa.

Jyväskylä on ollut toistuvasti äärioikeistolaisen toiminnan kohteena.  Sokoksella keskellä päivää Vastarintaliikkeen tekemä kahden miehen ja yhden naisen pahoinpitely teki todelliseksi sen, mitä ulkomaalaiselta näyttävät ja kuulostavat olivat joutuneet kokemaan ja pelkäämään jo vuosia. Kaikenikäisten kuntalaisten spontaanit kannanotot väkivaltaa, rasismia ja fasismin nousua vastaan kumpuavat tunteesta, että tämä on meidän kaikkien kaupunki. Jyväskylä on kansainvälinen kaupunki, joka on tuhansien ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien mielestä edelleenkin hyvä asuinpaikka, parhaita Suomessa. Pidetään se sellaisena jatkossakin. Olen ylpeä siitä, että Jyväskylä haluaa hoitaa oman osansa kansaivälisistä velvotteista, ja siitä että Vasemmiston aloite maahanmuuttajaneuvostosta meni Keski-Suomen maakuntaliitossa pikavauhtia läpi.

Mikä sitten on kuntapolitiikan tulevaisuus? Soteen liitetty valinnanvapaus on maailmanlajuisestikin poikkeuksellisen härskiä yksityistämisideologiaa pelkän ideologian vuoksi.  Ruotsissa käytössä ollut vastaava malli kertoo, että se luo eriarvoisuutta, arvaamattomuutta ja epätasaisia palvelualueita. Suomen kuntasektori on kaikkien kansainvälisten mittareiden mukaan kevyt, tehokas ja virtaviivainen.  Maakunnallinen malli on hyvä pohja soteuudistukselle, mutta nyt uudistus tulisi palauttaa sille raiteelle, johon se tarkoitettiin. Yhden luukun palvelun periaatteeksi, pois monikansallisten yritysten lypsykone-generaattorista.
Taloudessa sitouduimme neljä vuotta sitten valtuustoryhmänä tiukkaan talouteen kaikkien puolueiden yhteisellä valtuustosopimuksella. Jokaiselle ehdotetulle kuluerälle piti siten löytää saman sektorin budjetista rahoitus. Törmäsimme kerta toisensa jälkeen siihen, että välttämättömiin vanhusten, omaishoitajien tukeen tai koululaisten kuluihin ei rahaa löytynyt. Esimerkiksi kaupunginteatterin katto sai vapaasti vuotaa, kouluissa ja terveysasemilla kärsittiin sisäilmaongelmista, ja vanhustenhoito ajautui kriisiin. Näin ei voi jatkua.
Edelleenkin tulen myös pitämään esillä sitä, että kaupunkikonserni on nähtävä kokonaisuutena. Jyväskylän liikelaitosten ja osakeyhtiöiden tulisi olla yhtä läpinäkyvää valvonnalle kuin konsernin muiden osien. Keinotekoisten tilkkumaksujen ja inhimilllisen kärsimyksen aiheuttamisen sijaan on tarvittaessa voitava nostaa veroja.

 

Kunta on kuntalaisen tuki syntymästä lähtien. Äitiyshuolto, syntymä, perheen tukeminen peruspalveluin, hyvä varhaiskasvatus, koulujen ja toisen asteen opetuksen taso luovat pohjan hyvälle elämälle. Ne ovat kunnan infrastruktuurin ja verkostojen lisäksi myös ehdoton edellytys minkäänlaiselle kilpailukyvylle, työvoiman tarjonnalle tai niille kuuluisille innovaatioille. Pitämällä kuntapalveluista huolta pidetään huolta asiasta, jota yhteiskunnaksi kutsutaan.

Siksi tulen toimimaan edelleenkin riittävien lähipalvelujen  puolesta, tasavertaisen kuntalaisuuden puolesta, ja esimerkiksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisen puolesta.

Jyväskylässä 19.2.2017

 

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/