Etusivu

Ongelmia hyvinvoinnissa ja taloudessa korjataan ennaltaehkäisevällä julkisella palvelutoiminnalla ja sen riittävien resurssien varmistamisella, hyvinvointiin julkisesti investoivalla talouspolitiikalla.

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tärkeintä on hyvinvointi, tasa-arvo, turvallisuus, vastuullinen asiallinen käytös, ympäristöystävällinen ja inhimillisesti kestävä kehitys.

Kuvaa klikkaamalla aukeaa linkki facebookin politikko-profiiliini, jonne jaan ajankohtaisia asioita.
Kuvaa klikkaamalla aukeaa linkki facebookin politikko-profiiliini, jonne jaan ajankohtaisia asioita.

Hei, olen Jesper Uunila.

Sivut ovat kesken, kuten sinä ja minäkin!

Opiskelen Tampereen yliopistossa hallintotieteitä, ja toimin tällä kuntavaalikaudella, eli kesään asti Raahen kaupungin nuorisolautakunnan puheenjohtajana. Raahe on kotikuntani, ja Tampere opiskelupaikkakuntani. Olin ehdolla kuntavaaleissa Vasemmistoliiton listoilla Raahen kaupungissa.

Lähdin mukaan politiiikkaan, koska mielestäni valtion ja kuntien menoja karsitaan liikaa. Julkiset palvelut ehkäisevät yhteiskunnan ongelmia.

Julkiset palvelut tulee laittaa turvallisesti julkisesti investoimalla hyvinvointiin kuntoon, jotta ihmiset voivat laittaa asiansa kuntoon.

 

Turvalliset julkiset investoinnit hyvinvointiin
Turvalliset julkiset investoinnit hyvinvointiin

 

Järkevä vaihtoehto nykyiselle hallituksen toiminnalle

Nykyisen taloutta kurjistavan politiikan ja toiminnan sijasta pitää toimia aktiivisesti paremman, hyvinvoivan ja turvallisen yhteiskunnan takia.

Tulee noudattaa asiantuntijoiden laatimia laskelmia ja suunnitelmia siitä, mikä olisi Suomen valtiolle järkevin julkisvelan suhde bruttokansantuotteeseen. Suomen nykyinen julkisvelan suhde bruttokansantuotteeseen on noin 65 %.

Puhutaan termistä taloudellinen liikkumavara. Taloustieteen merkittävimmän kansainvälisen järjestön mukaan Suomella taloudellista turvallista liikkumavaraa on parantaa noin 50 %-yksikköä. Tämä tarkoittaisi, että Suomi pystyisi parantaa lainatilannettaan turvallisesti noin 100 miljardia euroa, kunhan investoisi järkevästi, eli esimerkiksi julkiseen terveydenhuoltoon, yhteisiin tasa-arvoisiin sosiaalipalveluihin ja laadukkaaseen koulutukseen.

Hyvinvointi on arvokasta, ja se lisää itsessään talouden kasvua.

Tämä on mahdollista, koska Suomi on turvallinen ja järkevä maa, jota kiinnostaa suhteellisen hyvin koulutus, työ, toiminta ja yleinen hyvinvointi.

Maat on listattu sen mukaan, kuinka paljon niillä on taloudessa liikkumatilaa, ja paljonko tämä liikkumavara mahdollistaa ottaa julkista lainaa turvallisesti.

Tuolla rahamäärällä saisi korjattua useita koulutus- ja sosiaalitoimen ongelmia, joista nykyhetkessä vielä kärsitään. Myös muiden sektoreiden ongelmat tulee hoitaa. Keskeisempänä ongelmana on se, että ongelmia ennaltaehkäisevässä työssä, jota kaikki sosiaalityö on, koetaan resurssipulaa.

Ennaltaehkäisevä työ tarkoittaa työtä, jonka tarkoitus on vähentää tulevaisuuden kustannuksia nykyhetkessä ongelmia korjaamalla.

Kuvassa tärkeä huomio, lainanhoitokulujen kehitys tulee olla bruttokansantuotteen eli tuotannon kasvua prosenttiyksiköissä pienempää, ja talouden hyvinvoinnin tulee kasvaa inhimillisen kehityksen mittarilla. Viimeksi Suomen talouden tuotanto kasvoi 1,6 prosenttiyksikköä, ja hyvinvointi 0,2 prosenttiyksikköä. Vasemmistolaisella talouspolitiikalla, eli hyvinvointiin ja palveluihin vastuullisesti investoimalla kumpikin luku olisi ollut suurempi.
Kuvassa tärkeä huomio, lainanhoitokulujen kehitys tulee olla bruttokansantuotteen eli tuotannon kasvua prosenttiyksiköissä pienempää, ja talouden hyvinvoinnin tulee kasvaa inhimillisen kehityksen mittarilla. Viimeksi Suomen talouden tuotanto kasvoi 1,6 prosenttiyksikköä, ja hyvinvointi 0,2 prosenttiyksikköä. Vasemmistolaisella talouspolitiikalla, eli hyvinvointiin ja palveluihin vastuullisesti investoimalla kumpikin luku olisi ollut suurempi.

 

Nyt kun rahalliset talousasiat ovat paperilla vastuullisella mallilla, voidaan siirtyä itse tavoitteisiin, keinoihin joilla Suomen, kuntien, ja Raahen kaupungin hyvinvointia parannetaan.

Tässä vielä diaesitys (pdf-linkki) siitä, miten turvallisilla julkisilla investoinneilla hyvinvointiin saisi yhteiskunnan asiat kuntoon. 

Kirjoittaja

 JESPER UUNILA

Tietoja minusta, ja tavoitteistani:

JESPER, OPISKELU

Olen Jesper Uunila, ja opiskelen tällä hetkellä hallintotieteitä, eli julkista hallintoa, kuntia, valtiota ja alueita, niiden toimintoja, palveluita ja johtamista. Tampereen yliopistossa.

Aiemmin opiskelin Raahen lukiossa, jossa toimin oppilaskunnan hallituksen jäsenenä koulun opiskelijoiden edunvalvojana.

JESPER, ASUMINEN

Olen kirjoilla Raahessa, jossa olen syntynyt, ja joka on virallisesti kotikaupunkini. Tampere on opiskelupaikkakuntani. Viihdyn ja vietän aikaani kummassakin.

JESPER, OSALLISTUMINEN

Olen seurannut raahelaista kunnallispolitiikkaa ja päätöksentekoa kaksi nelivuotista vaalikautta, ensimmäisen nuorisovaltuuston toimijana, ja jälkimmäisen nuorisoasioista vastaavan lautakunnan puheenjohtajana.

Kummassakin huomasin, että toimintoja ei haluta kehittää riittävästi, vaikka laadukkaasti resurssoidut palvelut parantaisivat yhteiskunnan hyvinvointia ja näin maksaisivat itsensä takaisin.

JESPER, TYÖ

Olen myös työskennellyt kunnalla sekä nuorisotoimella tapahtumasihteerinä, että kulttuuripalveluissa atk-taitoisena talonmiehenä ja yleisenä apuhenkilönä. Tämän lisäksi olen toiminut tukena ja siivoojana media-alan pienyrityksessä, sekä teknisenä tukena ja auttelijana käsityöalan yrityksessä. Läheisistä sukulaisistani löytyy kunnallisella puolella toimivaa työntekijää, opettajaa, pienyrittäjää ja itsensätyöllistäjää.

JESPER, VAPAA-AIKA

Vapaa-ajalla tykkään lukea, kirjoittaa, ja mahdollisuuksien mukaan pelata koripalloa ystävien seurassa.

JESPER, VAALITAVOITTEET

Vaalitavoitteinani ovat muun muassa Vasemmistoliiton yleiset tavoitteet laadukkaan kasvatuksen, hyvän elämisympäristön, saavutettavien palveluiden ja yleisen turvallisuuden osalta.

HYVÄ ELÄMISYMPÄRISTÖ

Kaikille tasa-arvoisesti mahdollistettava kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö, eli käytännössä laadukas asuntotarjonta, asiallinen ympäristönsuojelu ja hyvä joukkoliikenne.

LAADUKAS KASVATUS

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tulee olla laadultaan maailman parasta ja maksutonta, tasapuolisuuden takia. Opiskeluympäristön tulee olla puhdasta ja luokkakokojen asianmukaisia.

SAAVUTETTAVAT PALVELUT

Sosiaalityöntekijälle, ja muihin sosiaalipalveluihin ja terveydenhuoltoon tulee päästä hyvissä ajoin keskustelemaan ammattilaisen kanssa ja saamaan tarvittavaa hoitoa, myös vähävaraisessa elämäntilanteessa.

YLEINEN TURVALLISUUS

Yhteiskunnan turvallisesta tulevaisuudesta tulee huolehtia nyt.

JULKISET HYVINVOINTIIN INVESTOINNIT

Henkilökohtaisesti minulle tärkeä aihe on julkisen talouden leikkausinnon kääntäminen investointi-innoksi, sillä niin saavutetaan työpaikkoja ja kestävää kehitystä.

Kuntavaalit 2017

PAIKALLISET TAVOITTEET

Raahen vasemmisto kannattaa

Kestäviä työpaikkoja ja reiluja työehtoja

 • Kaavoitetaan yritysten tarvitsemia tontteja.
 • Laitetaan joukkoliikenne- ja junabussiyhteydet kuntoon.
 • Varmistetaan hyvät yrityspalvelut.
 • Laitetaan palkkatuki hyötykäyttöön.
 • Panostetaan kaupunki- ja matkailumarkkinointiin.
 • Pidetään kaupungin työt kaupungilla eikä yhtiöitetä niitä.

Kaikille avoimia vapaa-ajan palveluja

 • Uimahallin ja muiden liikuntapaikkojen hinnat pidetään kurissa.
 • Virkistysalueet huomioidaan rakentamisessa
 • Urheilualueet pidetään kunnossa.
 • Urheilukentät ovat kaikkien vapaassa käytössä.

Kehittyvää kuntalaisdemokratiaa

 • Otetaan käyttöön ja resursoidaan uusi lähidemokratiamalli.
 • Pidetään päätösvalta kaupunkilaisilla eikä yhtiöitetä turhaan.

Laadukasta koulutusta

 • Kehitetään kouluverkkoa nykymallilla, ei keskitetä enempää.
 • Pidetään 2. asteen koulutuspaikat Raahessa ja tehdään yhteistyötä korkeakouluopetuksen tarjoamiseksi.
 • Tehdään digiloikka, jota perheet eivät joudu maksamaan.
 • Varmistetaan oppilashuollon ja koulupsykologin riittävät resurssit.

Turvallisia ja terveellisiä tiloja

 • Koulut, nuorisotilat ja työpaikat ovat turvallisia ja terveellisiä.
 • Sisäilmaongelmiin reagoidaan ripeästi.

Tasa-arvoisia sosiaali- ja terveyspalveluja

 • Poistetaan terveyskeskusmaksut.
 • Säilytetään sairaala Raahessa.
 • Kehitetään tasa-arvoisia ja demokraattisia palveluja, ei yksityistämistä ja voitontavoittelua.

 

VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET

Vasemmistoliitto kannattaa

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/

VAALIPÄIVÄ

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.2017, lisätiedot ja äänestyspaikat: www.vaalit.fi.

Blogi

Kiitos äänistä

Vasemmistoliitto voitti koko maassa sekä prosenteissa että äänissä (n. +0,8 % / +25 000 ääntä), samoin läheisistä puolueista Vihreät – De Gröna (n. +3,9% / +104 000 ääntä). Sosialidemokraatit SDP hävisi prosenteissa, mutta voitti äänissä (n. -0,2% / +7000). Yhdessä kannatus noin 40%. Hallitus hävisi äänissä noin 110 000 tuhatta. Yhdessä kannatus noin 47%. Eniten …

Nuorten palveluista ja koulutuksesta

Tasa-arvoinen koulujärjestelmä on suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpiä asioita, joilla menestymme kansainvälisissä listauksissa. Tasa-arvo -korjatussa hyvinvointia mittaavassa inhimillisen kehityksen indeksissä Suomi on sijalla kymmenen, yhteensä maita on noin kaksisataa. Koulutuksen, ja julkisten eli tulotasosta riippumatta kaikkien saavutettavissa olevien palveluiden tuoma tasa-arvoinen hyvinvointi, ja sen myötä turvallisuus mahdollistavat Suomelle hyvän taloudellisen luottoluokituksen, vakaat näkymät. Maksuton koulutus, kaikkien tulotasosta …

Varhaiskasvatukseen ja koulutukseen julkinen investointi maksaa itsensä takaisin

30. maaliskuuta 2017 – Jesper Uunila, kuntavaaliehdokas Raahessa numerolla 78 Kuva: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Tätä kannattaa tarkastella huolella. Varhaiskasvatukseen ja koulutukseen julkinen investointi maksaa itsensä takaisin Opetuksen laatua ja olosuhteita parantavat toimenpiteet tulee suorittaa. Koulutuksen tulee pysyä tasa-arvoisena. Varhaiskasvatuksen ja koulujen ryhmäkoot tulee pitää kohtuullisina, asiantuntijoiden parhaaksi suosittelemissa lukemissa. Varhaiskasvatuksen tulee olla maksutonta ja mahdollista …

Yhteystiedot

Päivitän informatiivista sisältöä nettiin, lähinnä facebookiin omalla ja poliitikko-profiilillani. Olen myös muualla sosiaalisessa mediassa, ja ilahdun seuraamisesta. Vastaanotan myös mielelläni viestejä ja kysymyksiä, ja keskustelen mikäli kerkeän. On ilo olla avuksi.

Jesper Uunila
puh. 045 3577 094
puh. kv-muodossa: +358453577094
email. jesper.uunila@gmail.com
facebook: /jesperuu (henkilöprofiili)
/jesperuunila (vaalisivu)
ig: @jesperuu
snapchat: @jesper.uu
telegram: @jesperuu
whatsapp: ”saa lisää wapis puh.nrol” (nuorten nettikieltä).