Kuntavaalit 2017

Jyväskylä – yhteinen kylämme.

Avoin, demokraattinen kylien yhteisö yhteistä maailmankylää rakentaen.

Jyväskylän Vasemmiston tavoitteet:

1. PALVELUIDEN LEIKKAAMISESTA JÄRKEVÄÄN TALOUDENPITOON
Jyväskylässä on viime vuosina toteutettu talouden tasapainottamisen nimissä palveluiden leikkauksia ja maksujen korotuksia, joista kärsivät eniten pienituloiset. Raaka leikkaaminen tulee myöhemmin kalliiksi. Siksi Jyväskylässä tarvitaan eri budjettisektorit ylittävää, kustannusseuraukset huomioivaa kokonaisvaltaista ja järkevää taloudenpitoa.

2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUILLA HYVINVOINTIA TASA-ARVOISESTI KAIKILLE
Vasemmistoliitto haluaa turvata hyvät julkisesti tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut jokaiselle Suomessa asuvalle. Sote-uudistus on hallituksen käsissä muuttunut yhtiöittämis- ja yksityistämisprojektiksi.

3. MAAILMAN PARHAIDEN KOULUJEN JA VARHAISKASVATUKSEN PUOLESTA
Kaikilla Jyväskylän lapsilla ja nuorilla on oikeus toimivaan päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen, laadukkaaseen peruskouluun sekä sen jälkeiseen opiskelupaikkaan. Koulutuksesta on Jyväskylässä leikattu raa’asti jo vuosien ajan. Me haluamme muutosta.

4. KOHTUUHINTAISTA ASUMISTA JA PAREMPAA YMPÄRISTÖPOLITIIKKAA
Vasemmistoliiton tavoitteena on rakentaa Jyväskylää, jossa arki sujuu ja jokaiselle löytyy hänen tarpeitaan vastaava kohtuuhintainen koti. Kaupunkisuunnittelun tavoitteeksi on otettava jätteetön kiertotalous ja resurssien viisaampi käyttö. Haluamme, että asuinalueita kehitetään tasa-arvoisesti ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lisätään.

5. TOIMEENTULOA, TYÖTÄ JA REILUT TYÖEHDOT
Jyväskylä on työttömyystilastojen kärjessä. Kaupunkiin tarvitaan lisää työpaikkoja. On parempi järjestää ihmisille työtä kuin maksaa työttömyyden ja pahoinvoinnin kustannuksia. Työstä on myös aina maksettava palkka, jolla tulee toimeen. Valtaosa uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja Jyväskylän tulee edistää niiden toimintamahdollisuuksia. Kolmannen sektorin tukeminen vähentää pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä.

6. KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUILLA HYVINVOINTIA JOKAISELLE
Tapahtumat sekä taide- ja liikuntakeskukset ovat tärkeitä kaikenikäisille kuntalaisille. Kattavat kulttuuri- ja liikuntapalvelut lisäävät hyvinvointia sekä vahvistavat yhteisöjä ja osaamista. Ne ovat myös tärkeitä lähipalveluja ja kaupungin vetovoimatekijöitä.

Lue lisää: Jyväskylän Vasemmiston vaaliohjelma.

 

Vasemmistoliiton valtakunnallinen vaaliohjelma:

1. HYVÄT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAIKILLE
Lue lisää.

2. MAAILMAN PARHAAT KOULUT JA VARHAISKASVATUS KAIKILLE
Lue lisää.

3. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA HYVÄ YMPÄRISTÖ
Lue lisää.

4. PAREMPI TYÖLLISYYS JA HYVÄT TYÖEHDOT
Lue lisää.