Avhoppare anser att De gröna går i Samlingspartiets koppel

HBL TOMMY POHJOLA 5.4.2017

 Enligt Västmetrobolaget, som är ett aktiebolag ägt av städerna Esbo och Helsingfors, hinner man inte ge ut metrorapporten innan söndagens kommunalval. Kari Kälviä är trött på det som han uppfattar som småmyglande i metroaffären.

– Det är De gröna och Samlingspartiet som har mest att dölja, säger han.

I två kommunalval ställde Kari Kälviä upp för De gröna i Helsingfors. Nu berättar han varför han valde att byta parti.

Valperiodens sista år har varit turbulent i Helsingfors stadsfullmäktige. Sannfinländarnas interna käbblande har fått stor uppmärksamhet men också i andra partier har det småkokat. Det kan vara förvirrande för väljarna när förtroendevalda under pågående mandatperiod byter parti. Men varför gör man så, går exempelvis från Samlingspartiet till De gröna, från De gröna till Vänsterförbundet eller grundar helt nya fullmäktigegrupper?

För Kari Kälviä handlar det om förtroende och trovärdighet.

– Jag togs emot väl när jag gick med i partiet inför kommunalvalet 2008, men efter två hyfsade val blir jag utfrågad av två unga kvinnor i yllesockor som undrar vad jag står för i De gröna? För mig var det sista droppen. En sådan fråga efter så många år…, säger Kälviä.

Hans egen kritik av partiet har vuxit fram under en längre tid. Som Kari Kälviä ser det har De gröna drivit mot nya rosa moln samtidigt som den öppenhet som partiet säger sig stå för alltmer hamnat i skuggorna. Enligt Kälviä går De gröna i Samlingspartiets koppel.

– Allt ska utlokaliseras och bolagiseras. Konsekvenserna är hemska för stadsborna och stadens anställda.

I diskussioner med ledningen för De gröna fick Kälviä höra att han inte representerar gröna värden. Skilsmässan var ett faktum. Nya politiska hemmet finns hos Vänsterförbundet.

”Västmetron startar 2020”

Som medlem i trafikverket HST:s direktion har Kari Kälviä haft insyn i metroaffären, först projektet med automatiseringen av gamla tåg och senare byggandet av västmetron, som Helsingfors betalar en betydande del av. Skolexempel på usel styrning, säger han.

– Vi har i direktionen sagt ifrån, krävt att få mera information och vi har varnat stadshuset för problem men förgäves, säger han.

Möjligen var det ett klagomål till riksdagens justitieombud som förorsakade den definitiva brytningen med den gröna partitoppen i Helsingfors. Klagomålet var riktat mot trafikverkets dåvarande vd Matti Lahdenranta och biträdande stadsdirektör Pekka Sauri som bakom direktionens rygg inledde förhandlingar om en halvautomatisk lösning med metroleverantören Siemens, enligt Kari Kälviä.

– Enligt JO hade de två handlat formellt rätt. Direktionens dåvarande ordförande Otso Kivekäs(Gröna) gillade inte mitt agerande. Förhandlingarna ledde sedan ingen vart, men jag hävdar att om automatavtalet skrivits om så skulle vi nu vara i tingsrätten med de andra metroleverantörerna som deltog i den ursprungliga upphandlingen.

En stor och dyr rättegång är i alla fall i startgroparna. Den handlar om att försöket med metrobanans automatisering avslutades för några år sedan.

Kari Kälviä tror att västmetron startar år 2020, ett årtal som han första gången slängde fram i en Yle-intervju för flera år sedan, och att offentliggörandet av västmetroutredningen kommer att dröja.

– Se bara vem det är som håller i metrobyggets trådar. Stadsstyrelsen som leds av Samlingspartiet och De gröna har försummat sitt granskningsuppdrag. Saml och De gröna har mest att förlora när smutsen kommer fram, säger han.

https://www.hbl.fi/artikel/avhoppare-anser-att-de-grona-gar-i-samlingspartiets-koppel-2/

Kari Kälviä
287
Vänsterförbundet
Helsingfors