Kuntavaalit 2017

Työssäni musiikkiopiston rehtorina olen seurannut lasten ja perheiden arkea vuosituhannen alusta tähän päivään. Opistollamme on 22 toimipistettä Keskustasta Vuosaareen, joten jokaisen kaupunginosan erityispiirteet ovat vuosien varrella tulleet tutuksi.

Vaikka haluaisimme ajatella, että hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa kaikille samat mahdollisuudet, on ikävä kyllä todettava, että tämä ei ole enää totta. Tähän meidän tulee reagoida välittömästi lisäämällä panostusta huonommin pärjäävien alueiden varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa positiivisen erityiskohtelun avulla. Toisen asteen koulutuksen tulee olla kaikkien nuorten saatavilla ja opiskelumateriaalin tulee olla maksutonta opiskelijoille. Lisää tavoitteistamme: http://helsinki.vasemmisto.fi/vaalikarjet/tasa-arvoista-kasvatusta-koulutusta/

Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee taata mahdollisuus harrastaa vanhempien sosioekonomisesta tilanteesta riippumatta. Kulttuuri- ja liikuntaharrastusten järjestäminen lähellä perheiden arkiympäristöä, kouluilla ja nuorisotaloilla madaltaa kynnystä osallistumiseen. Harrastustoiminta lisää lasten hyvinvointia, sosiaalista kanssakäymistä ja arjen osallisuutta perheissä. Kulttuuri kuuluu meille kaikille. Lisää aiheesta: http://helsinki.vasemmisto.fi/vaalikarjet/kulttuuri-liikunta-kuuluvat-kaikille/

Asuntotuotannossa tulee ottaa huomioon kohtuuhintaisten pienten vuokra-asuntojen tarve ja panostaa täydennysrakentamiseen. Toimiva Helsinki vihreine kaupunkimetsineen ansaitsee tehokkaan ja edullisen joukkoliikenteen.  Lisää joukkoliikenteen kehittämisestä:  http://helsinki.vasemmisto.fi/vaalikarjet/edullinen-joukkoliikenne-toimiva-kevyen-liikenteen-verkosto/

Lisätietoa tärkeistä aiheista sosiaali- ja terveyspalveluiden ja työllisyyden osalta löydät sivuiltamme: http://helsinki.vasemmisto.fi/vaalikarjet/sosiaali-terveyspalvelut-kuntoon/ sekä http://helsinki.vasemmisto.fi/vaalikarjet/tolkkua-tyoelamaan-toimeentuloon/