Työn jakaminen

Vapaaehtoinen 6-tunnin työaika järjestelmä

Olisiko syytä suuren työttömyyden aikana jakaa työtä kaikille syrjäytymisvaarassa oleville, keventää työssä olevien taakkaa,ja siten parantaa jaksamista. Pitäisikö uudelleen herättää henkiin kuusituntinen työpäivä järjestelmä. Itse ajoin järjestelmää aktiivisesti 1990-luvun lamavuosina. Myös olen itsenäisesti kokeillut muutaman vuoden ajan järjestelmää 2013-2016 välillä saamatta siihen tukea, hyvällä menestyksellä.

Ammattijärjestöt ja useat poliitikot (minä mukaan lukien) ovat vaatineet työajan lyhentämistä. Tavoitteena on pidetty 6-tuntista työpäivää ja 30 tunnin työviikkoa. Työ voitaisiin työttömyyden vähentämiseksi jakaa useamman henkilön kesken. Mahdollisena pidän siirtymistä vuorotyöhön, jolloin osa henkilöstöstä olisi esimerkiksi töissä klo 6-12 12-18 18-24 24-6. Työajan vastustajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, vaikka tämä järjestely useilla aloilla saattaisi toimia, on kuitenkin paljon työtehtäviä, joiden jakaminen tällä tavoin useamman henkilön kesken ei ole käytännössä mahdollista, tai ainakin se aiheuttaisi huomattavasti lisäkustannuksia tiedonvaihdon osalta.

Itse näen vaihtoehdon vapaaehtoisena ala kohtaisena.

Ranskassa viikkotuntimäärän pienentäminen otettiin vastaan egolokisena ympäristötekona. Kansalaiset eivät halua luopua työajan lyhennyksestä. Tietääkseni Suomessakin kokeilu jatkui yrityksissä, jotka lähtivät mukaan kokeiluun. Ruotsin kokeilusta on saatu ristiriitaista tietoa.

Itsehavaitut ongelmat olivat. Pekkas-vapaiden väheneminen. Käteen jäävän vuosipalkan pieneneminen.

Itsehavaittu hyöty oli. Vireys taso koheni. Asiakaspalvelu kyky parani. Pekkasten määrä suhteessa tehtyyn työaikaan, pysyivät määrällisesti samana. Vuosipalkka suhteessa tehtyyn työaikaan parani verotuksen osalta. Lomapäivä kertymä ei kärsinyt.

Vapaa-ajan riittävyys toi arjen säästöjä suhteessa palkan menetykseen. Kuukauden nettosäästö pysyi lähes samana kuin ennen kokeilua. Töihin meneminen ei tuntunut arkiselta puurtamiselta. Elin henkisesti tyytyväistä aikakautta.