Kuntavaalit 2017 miksi mukaan.

  • Linja-autoa ajaessa olen havainnut valtavat leipäjonot Helsingissä.  Asia on korjattavissa, jos näin halutaan. Jonottaminen säiden armoilla saadakseen ruokaa on arvoja loukkaavaa hyvinvointivaltiossa. Tilanne muistuttaa pula-ajan Suomea ennen suurta lamaa 30-luvulla. Onko tarkoituksena nöyryyttää?
  • Nuorisotyöttömyys. Nykyinen järjestelmä ei toteudu suunnittelulla tavalla. Mielenterveys potilaiden määrä kasvaa, eikä muutosta nykyjohdolla ole näköpiirissä. Lupauksia lupauksien perään, ja saldona on syrjäytyminen Helsingissä. Tarve muutokseen on suuri ja tilannetta voidaan parantaa, mahdollisuuksia on.

  • Lastensuojelu. Helsingin huostaan otetut lapset huolettaa. Laitospaikat ovat rahareikiä ja täynnä. Laitokset eivät takaa turvallisuutta tai hyvinvointia, niissä laitostutaan. Perhehoitotyötä on lisättävä. Jokaisella lapsella on oikeus asua kodinomaisessa turvallisessa ympäristössä. Perhehoitopaikkojen määrä on vähäinen, kiitos markkinoinnin ja lasten mukana tullut rasite biologisiin vanhempiin ja sukulaisiin.

  • Vapaa-ajan ja työssä jaksamisen riittävyys on huolenaihe myös Helsingissä.

    Työtä on jaettava. Aihe oli esillä jo 90-luvulla. Ammattiliiton työryhmässä suunniteltiin kuuden tunnin työpäiviä ja asiasta käytiin keskusteluja jopa Lauri Ihalaisen kanssa.

    Olosuhteet muuttuvat työelinkaaren varrella ja vaikeina aikoina lyhyemmän työpäivän tuoma etu lisää merkittävästi omaa jaksamista ja hyvinvointia. Kaikkien osapuolien joustaessa saatu hyöty on elinvoimaa myös Helsingin taloudelle.

  • Holtittomuutta päätöksiä tehdessä, esim. länsimetro. Kuntayhtymä HSL säästää pienissä asioissa ja tuhlaa valtavia summia myös Helsingin rahaa. Olisiko saatava uusia tuulia kyseenalaiseen toimintaan myös valtuutettujen kautta?

  • Asumiskulut on saatava kuriin. Jokaisella Helsingissä asuvalla tulisi olla oikeus asuntoon kohtuullisella menoerällä, toimeentulon suuruudesta riippumatta.

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/

One Reply to “Kuntavaalit 2017 miksi mukaan.”

Vastaa