Ihmisarvoinen elämä kaikille

#merjahelle 258 Helsinki

Olen ehdolla kuntavaaleissa Helsingissä Vasemmistoliiton ehdokkaana.
Haluan rakentaa Helsingistä paremman kaupungin elää. Valtuustossa päätetään monista tärkeistä asioista: laadukkaat terveys- ja sosiaalipalvelut lähellä ihmisiä, kaavoitus ja ympäristö, kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttaminen, koulujen resurssit, julkinen liikenne, lasten ja vanhusten palvelut…

 

Merja 258 Helsinki

Olen taustaltani toimittaja ja mediatutkija. Kuntapolitiikkaan päätin lähteä sekä nykyhallituksen kurjistamispolitiikan seurausten ehkäisemiseksi  että vaikuttaakseni valtuustossa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteuttamiseksi ihmisten arjessa.
Olen toiminut 12 vuotta luottamusmiehenä sekä  useita vuosia ammattiosaston puheenjohtajana Sanomissa,  Journalistiliiton hallituksessa, tes-neuvottelijana ja liittokokousedustajana. Työehtojen yleissitovuus, oikeudenmukainen palkka ja työolojen parantaminen ovat olleet minulle  aina tärkeitä asioita.
Tasa-arvoista yhteiskuntaa olen edistänyt myös feministisessä naisliikkeessä mm. puheenjohtajana Naisasialiitto Unionissa ja Naisten kulttuuriyhdistyksessä. Olen ollut mukana organisoimassa naisten asemaa parantavia hankkeita Afrikassa ja täällä kotimaassa. VApaaehtoistyöhön olen osallistunut pakolaisten vaatejakelussa ja kielikahvilassa.
Työelämän kehittämistä olen jatkanut siirryttyäni Hesarin toimituksesta yliopistolle väitöskirjan tekoon 1995 ja sitten tutkijaksi. Kaikki tutkimukseni ovat olleet kehittävää työntutkimusta, jossa tutkimukseen liittyy yhteinen kehittämisprojekti työyhteisön kanssa.
Puolisoni kanssa meillä on uusperheessä yhteensä 6 lasta ja 6 alle kouluikäistä lastenlasta. Mielestäni voin kutsua itseäni arjen kokemusasiantuntijaksi – vauvasta vaariin. Tutkijana pystyn hankkimaan oikeaa tietoa päätöksenteon tueksi.
Harrastan lukemista, elokuvia,  kävelyä, matkustamista ja lapsenlasten kanssa peuhaamista.

Sinun äänesi ratkaisee minkälaisen Helsingin rakennamme.

 

 

 

 

Minun Helsinkini

Valtuusto päättää tärkeistä arjen asioista

Kaikille on taattava laadukkaat hyvinvointipalvelut ja ihmisarvoinen elämä. Kunta voi tehdä sen omilla päätöksillään, hallitus asettaa vain minimirajat. Voimme kunnassa päättää kaavoituksesta ja suojella ympäristöä, rakennuttaa lisää edullisia vuokra-asuntoja, turvata lasten ja laadukkaan ikäihmisten hoidon sekä koulutuksen  riittävät resurssit, edistää joukkoliikennettä ja pyöräilyä, järjestää laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja taata kaikille lämpimän yösijan ja riittävän ruuan.
Helsingin Vasemmiston vaaliteemat

Sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon

 • Monipuoliset palvelut saatava läheltä ja helposti kaupungin omalta sosiaali- ja terveysasemalta.
 • Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut turvattava ajoissa tarvitseville.
 • Ennaltaehkäisyyn panostettava. Lue lisää

Kaikille oikeus hyvään asumiseen

 • Edullisia ja laadukkaita kunnallisia vuokra-asuntoja.
 • Yksiöitä ja kaksioita painotettava asuntotuotannossa.
 • Kaupungille oma rakennusyksikkö tuottamaan kestävää asumista. Lue lisää

Edullinen joukkoliikenne ja toimiva kevyen liikenteen verkosto

 • Liikkumisen kaupungissa oltava edullista ja esteetöntä.
 • Lisää sujuvaa raideliikennettä ja toimiva pyörätieverkosto.
 • Lisää joukkoliikennettä öisin ja viikonloppuisin.
  Lue lisää

Tasa-arvoista kasvatusta ja koulutusta

 • Jokaiselle lapselle oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen pienessä ryhmässä.
 • 1.-4.-luokkalaisille oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan.
 • Laadukas peruskoulu ja toisen asteen opiskelupaikka kaikille.
 • Maksuttomat oppimateriaalit lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Lue lisää

Kulttuuri ja liikunta kuuluvat kaikille

 • Kirjastot ja kulttuuripalvelut lähelle asukkaita.
 • Liikuntapaikkoja toteutettava kaiken ikäisille yhdessä alueiden asukkaiden kanssa.
 • Ennaltaehkäisevän terveysliikunnan pitää olla osa kaupungin muita peruspalveluita.Lue lisää

Tolkkua työelämään ja toimivaa elinkeinopolitiikkaa

 • Itsensätyöllistäjille ja pienyrittäjille työtiloja ja neuvontaa.
 • Helsingin tulee järjestää vaikeammin työllistyville töitä normaalein työehdoin.
 • Helsingin kaupungista hyvä työnantaja – reilut työolot ja palkat. Lue lisää

Ympäristö ja ihmisoikeudet huomioitava  päätöksissä

 • Kivihiilen käytöstä luopumista edistettävä ja korvattava kivihiili uusiutuvalla energialla.
 • Puhdas ilma ja kaupunkiluonto otettava huomioon asunto- ja liikennepoliittisissa ratkaisuissa.
 • Kaiken päätöksenteon on perustuttava ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen periaatteisiin.
  Lue lisää

 

 

Blogi

Lisää kohtuuhintaisia asuntoja!

Helsingissä asumisen hinta on noussut sietämättömän korkeaksi ja kohtuuhintaisten asuntojen puute vain lisääntyy.  Vuokraan saattaa kulua 60 prosenttia tuloista eikä pienituloisilla ole varaa vapaiden markkinoiden asuntoihin. Helsinki maksoikin asumistukea viime syksynä lähes 44 000:lle kotitaloudelle. Yleiskaavassa arvioidaan, että 2050 täällä asuisi 860 000 ihmistä eli noin 240 000 asukasta enemmän kuin nyt. Siksi yhä  suurempi …

Sote-uudistusta lykättävä ja valmisteltava paremmin

Terveys ja sosiaalpalvelujen valmistelu on siirrettävä ryhmään, jossa on kaikkien edustajapuolueiden edustajat. Valinnanvapaus-säännöt on korjattava ja kirjoitettava uudestaan. Himmeli on monimutkainen ettei siitä ota selvää kukaan. Hoitoketjut katkeavat pahasti, kustannukset nousevat ja isoissa kaupungeissa saisi parempaa hoitoa kuin pienissä harvaan asutuissa kunnissa. Nykyinen malli suosii isoja yksityisiä terveysyrityksiä, sillä esimerkiksi jos ihminen ei ole valinnut …

Ota yhteyttä

 Merja Helle
merja.helle@gmail.com

Facebookin poliitikkosivu
https://www.facebook.com/Helle-Merja-148316369017368/?fref=ts
#merjahelle2017 #eimitään järkee
twitter: https://twitter.com/merjah @merjah
instagram: https://www.instagram.com/merjah/
#oysuomiab

Vaalikonevastaukset:
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2017/helsinki/kysymykset?
http://www.vaalikone.fi/kunta2017/helsinki/ehdokas/2508