Etusivu

Olen 25-vuotias oululainen opiskelija ja vasemmistoaktiivi. Tällä hetkellä toimin muun muassa Vasemmistonuorten hallituksessa Pohjois-Pohjanmaan edustajana.

Kuntavaaleissa olen Vasemmistoliiton ehdokkaana Oulussa. Tavoitteenani on edistää parempaa koulutus- ja sivistyspolitiikkaa. Joukkoliikenne ja ympäristö ovat myös sydäntäni lähellä.
Löydät minut myös Facebookista @OLOlaussen ja Twitteristä @OskarOlaussen.

 

 

 

 

Minä

 Olen 25-vuotias matematiikan opiskelija. Sivuaineina opiskelen taloustiedettä ja tietojenkäsittelytiedettä. Valmistuin luonnontieteiden kandidaatiksi 2015, ja maisterin paperit minulla on tavoitteena saada tänä vuonna. Opiskelun lisäksi olen työskennellyt esimerkiksi tarjoilijana ja siivoojana. Tätä kautta minulle on tullut tutuksi nollatuntisopimuksien epävarmuus ja rasittavuus. Vapaa-aikani tykkään käyttää kuuntelemalla musiikkia ja viettämällä aikaa ystävien kanssa.

Toimin tällä hetkellä Vasemmistonuorten hallituksessa Pohjois-Pohjanmaan edustajana. Aikaisemmin olen ollut Oulun Vasemmistonuorten puheenjohtajana kaksi kautta vuosina 2013-2015. Lisäksi minulla on ollut lukuisia luottamustehtäviä Vasemmistoliitossa puolueosaston hallituksen jäsenestä liittokokousedustajaan.

Haluan vaikuttaa siihen, että yhteiskunnallinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus toteutuu paremmin niin maailmassa, Suomessa kuin Oulussa. Jokaisella on oltava yhdenvertainen mahdollisuus toteuttaa itseään ja vapaus pyrkiä tavoitteisiinsa sukupuolesta, ihonväristä tai luokkataustasta riippumatta. Näen, että ilmastonmuutos on suurin uhka maapallolle, ja sen pysäyttämiseksi on tartuttava toimeen kaikilla politiikan tasoilla.

Kuntavaalit 2017

On suunnanmuutoksen aika! Viime vuosina harjoitettu politiikka on ollut tuhoisaa koulutukselle, vähävaraisille ja yhdenvertaisuudelle. Onneksi tehtyjä virheitä voidaan korjata jo kunnallisvaaleissa.

 

Tämän lisäksi Ouluun tarvitaan rohkeutta uusille avauksille, jolla se nostetaan joukkoliikenteen, kaupunkikulttuurin ja tasa-arvon osalta tasolle, joka suomalaiselle suurkaupungille kuuluu. Tehdään Oulusta parempi paikka asua ja olla!

 

Koulutuksen ja kulttuurin puolesta
  • Säilytetään lähikoulut, -lukiot ja -kirjastot
  • Perutaan päivähoidon leikkaukset ja palautetaan tasavertainen oikeus päivähoitoon jokaiselle lapselle
  • Ilmaisia kulttuuritiloja ja tukea kulttuuritoimijoille
Joukkoliikenne palvelemaan yhä useampaa oululaista
  • Perustetaan uusi bussivuoro Toppilasta Linnanmaalle
  • Lisätään citybussien reittejä
  • Selvitettävä lähijunaliikenteen aloittamista olemassa olevia raiteita käyttäen

Miksi Oskar?

Työskennellessäni Oskarin kanssa Vasemmistonuorten hallituksessa ja työvaliokunnassa, olen oppinut luottamaan hänen osaamiseensa ja siihen, että hän varmasti perehtyy huolella kulloinkin käsittelyssä oleviin asioihin. Oskarin vahvuuksia on ehdottomasti muiden kuunteleminen sekä erilaisten näkemysten huomioiminen päätöksiä tehtäessä. Oskar on erinomainen valinta hoitamaan oululaisten yhteisiä asioita!
Anni Ahlakorpi
Vasemmistonuorten puheenjohtaja

Oskarissa into perehtyä asioihin yhdistyy ihailtavaan oikeudenmukaisuuden tajuun, mikä tekisi hänestä erinomaisen kaupunginvaltuutetun.
Jonas Björkbacka
opiskelija, OYY:n edaattori

Paras ystäväni tarhaiästä asti, joka onnistuu kerta toisensa jälkeen hämmästyttämään syvällä tietämyksellään yhteiskunnallisista asioista. Oskar on huumoriveikko, jolla sydän paikallaan!
Vili Juujärvi

”Mikä vaate olet?”, eräässä testissä kysyttiin. En tiedä itsestäni, mutta Oskarin kohdalla vastaukseni olisi villasukat. Vaikeiden ja kylmien aikojen korvaamaton palanen, lämminsydäminen pienten ja heikkojen suojaaja. Arvostan myös Oskarin suunnatonta viisautta sekä kulttuuria ja taidetta ymmärtäviä aisteja.
Joel Karppanen
Kuvajournalisti, vapaa taiteilija

Olen tuntenut Oskarin monta vuotta ja olen täysin vakuuttunut hänen halustaan ja kyvyistään toimia kunnallispolitiikassa kaikkien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hänen humaani, empaattinen ja yhteistyökykyinen suhtautumistapansa yhteisten asioiden hoitoon ja tasa-arvon edistämiseen luo erittäin hyvän lähtökohdan toimia tämän tyyppisessä luottamustehtävässä. Oskar on osoittanut aktiivisessa järjestötyössään kykynsä toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Ennen kaikkea pidän Oskaria ja hänen toimintaansa poliittisena esikuvanani hänen toimiessaan Oulun Vasemmistonuorten puheenjohtajana ennen omaa kauttani.
Hanna Louhimo
Oulun Vasemmistonuorten puheenjohtaja

Oskar on jo pitkään ollut yksi fiksuimpia ja empaattisimpia tuntemiani ihmisiä. Hän on sanavalmis, mutta ei muodosta mielipiteitään perehtymättä asioiden taustoihin ensin. Viisaat poliittiset päätökset tehdäänkin tiedon ja oikeudenmukaisuutta korostavan arvomaailman pohjalta. Siksi Oskarin kaltaisia ihmisiä tarvitaan lisää.
Laura Ristimäki

Oskar on minun ehdokkaani kahdesta syystä. Hänellä on terävä poliittinen linja nyt pinnalla olevien kysymysten suhteen sekä arvomaailma, johon uskallan luottaa valtuustokauden aikana eteen tulevissa ratkaisuissa.
Jenna Tajakka

Blogi

Onko monikulttuurisuus hyvä asia?

Otsikon kysymys esitettiin Ilta-Sanomien vaalikoneessa. Kysymyksen tavoitteena on ilmiselvästi mitata ehdokkaan suhtautumista maahanmuuttajiin, mutta se on lähtökohtaisesti huonosti aseteltu. Kysymys nimittäin lähtee alkuolettamasta, jonka mukaan Suomessa olisi joskus ollut yhtenäiskulttuuri, joka nyt olisi muuttumassa. Tämä ei yksinkertaisesti ole totta. Suomessa on aina vallinnut kulttuurien moninaisuus ja kulttuurit ovat eronneet esimerkiksi luokkataustan, asuinpaikan ja äidinkielen perusteella. …

Sanginjoen suojelun aika on nyt!

Sanginjoen ulkometsien suojelu on pyörinyt Oulun kaupungin päätöksenteossa vuodesta 2004. Edellinen, varmasti monelle mieleen painunut, häpeällinen näytös oli kaupunginvaltuustossa kesällä 2014. Kaoottisessa kokouksessa keskustan Matias Ojalehto painosti Anna-Kaisa Lepistöä muuttamaan kantansa suojelua puoltavasta vastustavaan kesken äänestyksen. Painostus tehosi, ja metsät jätettiin suojelematta äänin 34-33. Mistä tunteita herättävässä suojeluhankkeessa on sitten kysymys? Viime vuosien keskustelun pohjana …

Tukea kulttuurin tekijöille ja kokijoille

Parhaimmillaan kulttuuri tarjoaa uusia elämyksiä ja näkökulmia niin tekijälleen kuin kokijalleen. Tutkitusti taide myös lisää ihmisten hyvinvointia ja jaksamista. Näin kuntavaalien alla on hyvä tarkastella Oulun kulttuuripolitiikan tilaa, varsinkin kun Euroopan kulttuuripääkaupungiksi hakemista on pidetty esillä. Kulttuuri ei saa jäädä vain harvojen ja valittujen harrastukseksi. Tästä näkökulmasta tärkeää on kulttuuripalveluiden tavoitettavuus. Suomalaisen yhteiskunnan hienoimpia asioita …