Kuntavaalit 2017

Olen ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Kaikki on minulle tässä asiassa uutta.  Minun arvoni, tavoitteeni  ja syyni ehdokkuuteen painottuvat kuntalaisten auttamiseen, kuuntelemiseen ja ratkaisujen etsimiseen. Jalkautuminen kuntalaisten ja ihmisten pariin ei saa loppua, kun vaalihumu on ohi. Sitä kaupunginvaltuutetun tehtävät minun mielestäni ovat. Sitoutumista ja asioiden eteenpäin viemistä.

Alla luetellut asiat ovat minulle itselleni todella tärkeitä ja aion edistää niitä puolueeni kanssa. Niitä yhdistää se, että jokainen ihminen on tärkeä riippumatta ihon väristä, sukupuolesta tai kansalaisuudesta. Eriarvoisuus on ihmismielen luoma valhe. Kitketään se pois yhdessä.

Kuljettuani kulttuuri- ja taidepiireissä lapsesta asti tunnen erittäin vahvasti asiakseni ajaa näitä asioita eteenpäin. Urheiluharrastusten lisäksi kuntalaisilla täytyy olla hyvät tilat ja mahdollisuudet myös kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ilmaiseksi. Hylätyt, kunnossa olevat rakennukset toimisivat korjattuina paremmin kuin hyvin kulttuuritiloina. Korjaustyöt myös työllistäisivät ihmisiä. Vapaamuotoisen taide- ja kulttuuritoiminnan lisäksi näissä tiloissa voisi toimia myös työpajoja.

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/