Etusivu

Olen Riitta Puolatie,  51- vuotias, hoitoalan ammattilainen (sairaanhoitaja) ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Olen ehdolla kuntavaaleissa Helsingissä Vasemmistoliiton listoilla. Haluan edesauttaa inhimillisen yhteiskuntapolitiikan toteutumista.

Linkit:

www.kuntavaaliehdokas.fi/riittapuolatie/

www.terveysehdokas.fi

vaalikone HS

vaalikone IS

vaalikone YLE

Minä

Olen yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut ja haluan katsella maailmaa avoimin, uteliain silmin. Elämänkokemuksen, työkokemuksen ja koulutuksen myötä olen saanut perspektiiviä laajentaa omia käsityksiäni ja näkökulmiani. Asiat eivät vain ole jotenkin, vaan niillä on myös syynsä. Asioita pitää kyseenalaistaa. Asioita voi yrittää ymmärtää. Asioihin voi vaikuttaa. Asioita voi muuttaa.

Olen ollut yhteiskunnallisesti aitiopaikalla, kun olen työskennellyt hoito-alalla kotihoidosta erikoissairaanhoitoon. Sairaanhoitajan työn ohella olen valmistunut yhteiskuntatieteilijäksi ja tällä hetkellä sivistän itseäni sosiaali- ja terveysalan  kehittämisen ja johtamisen opinnoilla.

 Äänestä inhimillistä yhteiskuntapolitiikkaa!

 

 

Kuntavaalit 2017

Luontoa ja virkistysalueita pitää varjella Helsingissä!

Asun keskuspuiston laidalla Pasilassa, missä pääsee pihasta suoraan hiihtämään ja melkein luistelemaankin. Monet mustikkapiirakat on väsätty keskuspuiston mustikoista. Keskuspuisto mahdollistaa valtavan harrastusten kirjon ja potentiaalia olisi vielä vaikka mihin! Arvostan keskuspuistoa virkistysalueena. Sitäpaitsi, mikä matkailuvaltti Helsingille ”Metsä keskellä kaupunkia!”. Vaikka Helsinki tarvitsee lisää vuokra- asuntoja kohtuullisilla asumis- ja rakennuskustannuksilla tulee myös luonto- ja virkistysalueita olla riittävästi.

Riittävä perustulo!

Mielestäni hyvinvointiyhteiskunnassa tulee huolehtia siitä, että hyvinvointia jaetaan kaikkien kesken. Jokaiselle on taattava kohtuullinen toimeentulo ja luukulta luukulle juoksuttaminen tukiviidakossa pitää lopettaa.

Opiskelu- ja työpaikkoja lisää työehtoja polkematta! Olemassa olevaa työtä pitää jakaa ja kierrättää!

Ilman opiskelu- ja työpaikkaa jäävät putoavat tyhjän päälle ja joillekin tästä voi seurata jatkuva pudotus. Koulupudokkuuteen pitää puuttua! Myös työpaikat tulisi jakaa kaikkien kesken ja tarvittaessa kierrättää, että kaikille riittää. Työ ei saa olla vain joidenkin etuoikeus. Työehtoja ei saa heikentää ja työstä pitää maksaa palkka, jolla voi elää. Työoloihin ja työhyvinvointiin pitää panostaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluja ei saa heikentää ja niistä täytyy saada päättää demokraattisesti!

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä tulee rakentaa asiakaslähtöisesti niin että asiakas huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja taataan hoidon saatavuus ja jatkuvuus.  Terveyden edistämiseen  voi vaikuttaa mm. tarjoamalla maksuttomia liikunnan ja kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksia vauvasta vaariin. Yhteisöllisiä asumismuotoja ja erilaisia verkostoja elämän eri tilanteiden ja vaiheiden  sujumiseksi tulisi kehittää.

Omaishoitajuutta on tuettava!

Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä. Heidän tulee saada asianmukainen korvaus työstään ja heidän jaksamisestaan täytyy huolehtia riittävä vapaa aika, lomat ja tukipalvelut turvaamalla.

Maksuton joukkoliikenne (että se kuuluisi kaikille)!

Mielestäni julkisen liikenteen tulisi olla maksutonta, koska kaikilla ei ole varaa maksaa liikkumisesta. Ihmisen täytyy kuitenkin liikkua tai muuten syrjäytyy. Pummilla matkustamisesta aiheutuu sakkoja ja luottotietojen menetys, kun ei ole varaa maksaa sakkoja ja tämä taas edesauttaa syrjäytymistä, koska ilman luottotietoja on vaikea saada asuntoa, jne. Tämä on yksi  esimerkki, miten huono-osaisuuden kierre voi syntyä. Mielestäni on myös epäinhimillistä poistaa rahattomia ja liputtomia matkustajia talvipakkaseen. Tällainen brutaali syrjäyttäminen pitää lopettaa! Maksuton joukkoliikenne vähentäisi Helsingin pahentunutta liikenneruuhkaa ja ilma olisi puhtaampaa hengittää.

Köyhyystaskut poistettava!

Inhimillistä yhteiskuntapolitiikkaa on tuoda esille yhteiskuntamme köyhyystaskut ja poistaa lasten, nuorten, työikäisten ja eläkeläisten köyhyys 100-vuotiaassa Suomessa.

Me olemme yhteiskunta , yhteiskunta on meidän. Meidän tulee olla vallan vahtikoiria.        

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi kasvoin mm. seuraavanlaisten asioiden parissa:

kehitysmaatutkimus

monikulttuurisuus

koulutuspolitiikka

pakolaisuus

migration

sukupuoli yhteiskunnassa

valtio-oppi

katulapset

kulttuuriantropologia

asuntopolitiikka

ympäristöpolitiikka

prekariaatti työ

maailman politiikan tutkimus

maantieteet

yhteiskuntapolitiikka

muuttoliikkeet

demografia

ps. Pyöräteitä lisää Helsinkiin.

 

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/

Blogi

Yhteystiedot

Riitta Puolatie
riittapuo@gmail.com