Etusivu

Olen 32-vuotias valtiotieteiden tohtori (VTT) poliittisesta antropologiasta. Olen valmistunut CIESAS:ista, Mexico Cityssä, jossa suoritin maisterin opinnot vuosina 2009 – 2011 ja tein tohtorin opintoni sekä internetistä löytyvän espanjankielisen väitöskirjani 2011 – 2016. Sitä ennen olen ehtinyt suorittaa kandidaatin tutkinnon folkloristiikasta Helsingin Yliopistossa 2007 – 2009. Yliopistourani aikana olen ehtinyt lukea useita aloja sukupuolen- ja Latinalaisen Amerikan tutkimuksesta aina politiikan ja kulttuurin tutkimukseen, antropologian eri muotoihin ja sosiologiaan. Erikoistuin vuosina 2009-2016 tutkimuslinjanani kansalaisuus, demokratia, kulttuuri ja valta (Ciudadanía, Democracia, Cultura y Poder).

Olen harjoittanut vapaaehtoisia käännöstöitä sekä itsenäistä journalismia.

Olen ehdoilla näissä vaaleissa Vasemmistoliiton ja SKP:n yhteislistalla sitoutumattomana ehdokkaana, koska haluan edistää rahan vallasta irtisanoutuvaa ihmisten tarpeista käsin rakentuvaa hyvinvointia Uudessakaupungissa. Haluaisin viedä käytäntöön monia rohkeita ideoita. Mielestäni kussakin kunnassa tärkein ääni kaikista kuuluu kansalaisille.

Minä

Olen vegaani, gramscilainen ajattelija, aina valtavirtaa vastaan kulkeva ja aina rasismia sekä muita vallan väärinkäytöksiä vastustava tietoinen kansalainen. Olen ekososialismin, kansan ja luonnon, eläinten ja jokaisen ihmisen eli yhteisen edun puolella. Erityisesti olen sitä mieltä, että monet Suomen ongelmat liittyvät asennekysymyksiin tai poliittisen tahdon puutteeseen. Rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät ovat kurjistuneet, leipäjonot ovat venyneet ja vanhukset ovat unohtuneet kärsimään, ilman että rakenteellisia ongelmia olisi edes pyritty ratkaisemaan, samalla kun koko hyvinvointivaltio on aiheettomasti ja kansan tahdon vastaisesti ajettu alas, siihen pisteeseen että peruspalvelut uhkaavat muuttua liiketoiminnaksi. Veden ja sähkön, koulutuksen ja terveydenhuollon sekä kulttuurin pitäisi olla kaikkien saatavilla maksutta ilman kapitalistista voitontavoittelua. Ihmisen tai luonnon ei tule koskaan olla rahan tekemisen välikappale vaan suoranainen itseisarvo matkalla huomiseen..

Paikallisen ja globaalin tasa-arvon toteuttaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat kaksi toisiinsa vahvasti limittyvää aikamme tärkeintä haastetta, joihin ei löydy vastauksia ilman radikaalia nykyisen poliittisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen ilmanpiiriin syvällistä muuttamista.

Ei ahneudelle!

Ei harvojenvallalle!

Ei epäoikeudenmukaisuudelle!

Ei luonnon tuhoamiselle!

Ei poliittiselle sokeudelle!

Ja ei lyhytkatseiselle itsekkyydelle!

Ei suuryritysten eduille ja niiden edunajajille kuten EU:lle!

Kyllä lähimmäisenrakkaudelle!

Kyllä läheiselle ja tiedostavalle luontosuhteelle!

Kyllä radikaalille 21. vuosisadan sosialismille!

Kyllä osallistavalle demokratialle kaikkialla!

Kyllä kaikkien suomalaisten kansainväliselle ja puolueettomalle maalle!

Kyllä myös pitkäjänteiselle yhteiskunnan suunnittelulle!

Ja ehdoton kyllä pienen ihmisen arjen parantamiselle!

 

 

Kuntavaalit 2017

Uuttakaupunkia odottaa uusi taloudellisen kasvun aikakausi seuraavina vuosina. Siksi uusilta kuntapäättäjiltä kaivataan rohkeuttaa ajatella, kritisoida, esittää ja rakentaa. Parempi tulevaisuus tehdään nyt kaikkia kuunnellen. Autoja rakennetaan tehtaassa, mutta hyvän elämän perusedellytykset luodaan kunnassa. Suomen laki kieltää kuntia tavoittelemasta liikevoittoa, joten nyt jokainen liikenevä penni on sijoitettava Uudenkaupungin asukkaisiin.

Koen tärkeimmiksi poliittisen ajattelun teemoikseni kansanvallan edistämisen, ympäristöpolitiikan ajamisen, kapitalismin mielivallan kontrolloimisen, eläinten hyvinvoinnin, lähipalvelujen puolustamisen ja tietysti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen.

Aion edistää muun muassa seuraavia näkemyksiä ja ehdotuksia:

 • Kaupungin työntekijät on osattava asettaa etusijalle: kunnan osaaminen ja palveluilmasto riippuu heistä.
 • Esiopetuksesta on pyrittävä tekemään ilmaista, alustavaksi esimerkiksi sopii niin sanottu Kustavin malli, jota on syvennettävä ja laajennettava.
 • Paikallista kulttuuri- ja urheiluelämää on tuettava rohkeasti.
 • Kaupunkia ei tule kehittää vain yhden tai kahden väestöryhmän ehdoilla, sitä on kehitettävä myös nuorten, maahanmuuttajien, vähemmistöjen ehdoilla sekä muiden erilaisten ryhmien tarpeista käsin.
 • Julkista liikennettävä on pystyttävä kehittämään ja yksityisautoilua vähentämään.
 • Kasvisvaihtoehdon tulisi olla entistä merkittävämpi osa kouluruokailua.
 • HINKU-hanke ei riitä: ekososialistinen näkökulma ja ilmastonmuutoksen torjuminen on huomioitava kaikessa kaupungin toiminnassa.
 • Yhteisöllisyyden luomiseksi ja lisäämiseksi on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin kouluista koteihin ja työpaikoille. Yhteisöllisyys tarkoittaa sitä, että jokainen yksilö koetaan korvaamattomaksi osaksi laajempaa sosiaalista kokonaisuutta.
 • Maahanmuuttajille on näytettävä vihreää valoa: heillä on oikeus rakentaa suomalaista yhteiskuntaa ja Uuttakaupunkia. Erilaisuuden vastavuoroinen kunnioittaminen rikastaa elämää kaikilla sen osa-alueilla. Kulttuurien välisestä kohtaamisesta osattomaksi jääminen taas olisi absoluuttista henkistä köyhyyttä, joka voi aiheuttaa rasismia. Vaadin nollatoleranssia kaiken syrjinnän suhteen.
 • Kunnalliseen päätöksentekoon kaavoituksesta yritystukiin on saatava kriittisempi asenne. Päätöksenteon läpinäkyvyyttä on lisättävä muun muassa asentamalla tallentavat videokamerat valtuustosaliin.
 • Uudessakaupungissa olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota järjestäytyneen rikollisuuden ja huumekulttuurin torjumiseen sekä päihdetyöhön.
 • Kunnan infrastruktuuri on saatettava ajan tasalle, mitä tulee koulutilojen ja uimahallin sekä muiden tilojen korjaamiseen tai korvaamiseen. Asukkaiden toiveet on huomioitava hyvin tarkasti.
 • Kaupunki kaipaa jatkuvasti lisää edullisia vuokra-asuntoja. Asiaan on syytä paneutua entistä paremmin ja vakavammin.
 • Lähipalveluita on puolustettava jatkossakin: ne ovat kunnan tärkein jokapäiväinen tehtävä ja kuntalaisten merkittävin arjen oikeus.
 • Potilasturvallisuuden on tultava aina kustannustehokkuutta ennen, terveyspalvelut on järjestettävä jatkossakin julkisten toimijoiden kautta. Vastustan sote-uudistusta ja kannatan Vakka-Suomen sairaalan asiakasmaksujen poistamista.
 • Haluan tehdä aloitteen muuttorahasta, uusien asukkaiden koordinaattorista ja erityispalveluista.
 • Uusikaupunki 400 -luonnonsuojelualueen perustaminen: tämä on paras tapa juhlia säilyttämällä alueen korvaamatonta ja koskematonta luontoa myös tuleville sukupolville.
 • Kuntaan olisi luotava ehkäisevän työn ohjaajan virka ja ehkäisevän työn toimintaohjelma.
 • Kansalaisyhteiskunnan aktivoiminen ja kehittäminen: ehdotan, että kaikkia niitä jotka eivät ole äänestäneet viimeisissä kaksissa kuntavaaleissa kuultaisiin kaupungin päättäjien toimesta. On selvitettävä, mitkä ovat heidän odotuksensa ja tarpeensa.
 • Osallistuvan demokratian aloite: kouluissa ja muissa mahdollisissa ympäristöissä kuten vanhuspalveluissa on luotava puitteita asiakaslähtöiseen budjetointiin. Toisin sanoen, se jota asia koskee, osallistukoon itseään koskevaan päätöksentekoon, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen.
 • Kolmannen sektorin eli järjestöjen kuuleminen ja heidän tukiensa tuntuva kasvattaminen on minulle tärkeää.

Tärkein vaalilupaukseni on, että tutkijana perehdyn jokaiseen eteen tulevaan kysymykseen syvällisesti ja pyrin näin tekemään rohkeita, ennakkoluulottomia ja ihmislähtöisiä ehdotuksia, ollen aina avoin kuntalaisten näkemyksille. Päätöksentekoon olisi hyvä tuoda raikkaita tuulia muista kunnista ja muiden maiden kaupungeista.

 

 

Kuvaus arvoistani – politiikkaa tehdään arvoilla

Olen aina valtavirtaa vastaan kulkeva ja aina rasismia sekä muita vallan väärinkäytöksiä vastustava tietoinen kansalainen. Olen ekososialismin, kansan ja luonnon, eläinten ja jokaisen ihmisen eli yhteisen edun puolella. Erityisesti olen sitä mieltä, että monet Suomen ongelmat liittyvät asennekysymyksiin tai poliittisen tahdon puutteeseen. Rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät ovat kurjistuneet, leipäjonot ovat venyneet ja vanhukset ovat …

Valta äänestäjille

  Tarmo Kangas puhui Uudenkaupungin Sanomissa 9.3.2017 äänestäjän kuluttajansuojasta pyrkien vähättelemään valitsijayhdistysten demokraattista merkitystä ja unohtaen oman puolueensa, kokoomuksen, kroonisen demokratiavelan. Kansalaisaloite on viime aikoina laajentanut suomalaista demokratiaa, jossa on edelleen vakavia puutteita muun muassa hallinnon läpinäkyvyydessä, eduskunnan ulkopuolisten puolueiden rahoituksessa ja esimerkiksi siinä, että Suomessa ei monien muiden maiden tapaan valita kunnanjohtajia suoralla kansanäänestyksellä. …

Yhteystiedot

Valtiotieteiden tohtori (VTT) ja tutkija

Sami Tapio Tenoch Laaksonen

Sähköpostiosoite: Netzahualpilli_1984@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Tenoch1984

 

Ehdokasnumeroni on 40.