Etusivu

 

Korkea työttömyys,  lapsiperheiden lisääntynyt köyhyys ja vanhustenhuollon kasvavat tarpeet ovat suurimmat huolenaiheeni, joiden eteen olen jatkossakin valmis tekemään työtä.  Siksi olen edelleen ehdolla valtuustoon !

TEKEMIÄNI VALTUUSTOKYSELYITÄ:
Lastensuojelu /Huoltokiusaamisen ja lapsen vieraannuttaminen
Kaupungin puuston ja puistojen hoito
Työttömien terveystarkastukset
Toimeentulotukiasiakkaiden tasapuolinen kohtelu
Ikäihmisten terveysliikunnan järjestäminen
Henkilöstön sairauspoissaolot ja
henkilöstömitoitus
Glyfosaatin käyttö katujen rikkaruohomyrkytyksissä  

TEKEMIÄNI VALTUUSTOALOITTEITA :

Lastensuojeluhenkilöstölle koulutusta huoltokiusaamisen ja vieraannuttamisen tunnistamiseen
Lääkäriasemien palvelujen turvaaminen kesäaikaan
Kuljetuspalveluiden järjestäminen dementiaa sairastaville
Pitkän aikavälin tulevaisuuden arvioinnin ja suunnittelun käynnistäminen
Ikäihmisten liikunnan edistäminen
Senioritansseille toinen vuoro viikossa Pakkahuoneelta
Suunnittelulautakunnan perustaminen ja kaupunginhallituksen suunnittelukokousten palauttaminen
Tasa-arvotoimikunnan nimeäminen
Palvelubussitoiminnan kehittäminen
Lukittavien kaappien tai luokkanaulakoiden hankkiminen kouluille
Hyvinvointineuvolatoiminnan laajentaminen koko kaupunkiin
Ryhmätoiminnan organisointi ensimmäistä lastaan odottaville perheille
Lapsiperheiden luo tehtävien ennaltaehkäisevien kotikäyntien lisääminen
Huumeongelmien torjunta- ja hoitostrategian luominen ympäristökuntien ja Taysin kanssa
Kriisiasuntojen varaaminen perheväkivallan uhreille
Nollatoleranssi rasismille – toimintaohjelman laatiminen
Sosiaalipalvelujen ja perusterveydenhuollon henkilöstön valmiuksien parantaminen perheväkivallan tunnistamisessa
Vakinaisen varahenkilöstön palkkaaminen terveydenhuoltoon
Hyvinvointisuunnitelman laatiminen
Lastenpsykiatrisen osaston laajentaminen aikataulun mukaisesti , vaikka se ei sisältynyt valtion budjettiesitykseen
Psykiatrisessa avohoidossa olevien maksujen pitäminen ennallaan
Kotisairaanhoidon maksun poistaminen
Hoitotyön aseman parantaminen
Psykiatrista osaamista kouluterveydenhuoltoon/ 3 psykiatrista sairaanhoitajaa
Asiakasneuvostojen perustaminen ikäihmisten palveluihin
Graniittinen karhupatsaan palauttaminen Emil Aaltosen puiston yhteydessä olevaan lasten leikkipuistoon
Kuvataiteen päivä 10.7 liputuspäiväksi
Taiteilijoille ja käsityöläisille maksuton tila (esim.joku tyhjä teollisuusrakennus) , jossa talviaikaan voi myydä teoksiaan.
Lasten piirustusten käyttö rakennustyömaiden suojalaudotuksissa
Henkilöstömitoituksen korjaaminen Kaupin sairaalassa
Suunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen koko vanhustenhuollon henkilöstömitoituksen saattamisesta valtakunnallisen keskiarvon tasolle
Palveluasumisen ja avopalveluiden kattavuuden parantaminen
Glyfosaatin käytön lopettaminen katujen rikkaruohomyrkytyksissä, rikkaruohojenpoistotalkoiden Organisointi

 

Minä

Olen tamperelainen pitkän linjan kunnallispolitikko, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen,  nykyään myös kuvataiteilija  ja mummi. Tasavallan presidentti on myöntänyt minulle kunnallisneuvoksen arvonimen.

Nämä kuntavaalit ovat minulle yhdeksännet. Olen ollut valtuutettu jo 32 vuotta ja melkein yhtä monta vuotta kaupunginhallituksessa.  Vuosien varrella olen saanut olla mukana myös monien lautakuntien työskentelyssä.

KOULUTUKSESTA JA TYöHISTORIASTANI:

Olen toiminut sekä sosiaali- ja terveysministeriössä peruspalveluministerin että Sisäasiainministeriössä kunta- ja alueministerin erityisavustajana.

Tampereella olen ollut lasten, nuorten ja lapsiperheiden apulaispormestarina. Sitä ennen toimin Pirkkalassa mm. perusturvatoimen osastopäällikkönä, hoitotyön  johtajana, suunnittelupäällikkönä….

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja kätilö. Lisäksi minulla on terveydenhuollon hallinnon tutkinto ja johtamisen erityisammattitutkinto. Urani alkutaipaleella toimin sairaanhoitajana ensin Taysissa ja sitten kotisairaanhoidossa. Valmistuttuani kätilöksi toimin joitakin vuosia Taysin synnytyssalissa ennenkuin suoritin  terveydenhuollon hallinnon tutkinnon.

Varsinaiset virkatehtäväni sosiaali- ja terveydenhuollossa jätin  taakseni kolmisen vuotta sitten. Nyt minulla on ollut aiempaa paremmat mahdollisuudet käyttää aikaa valtuuston, kaupunginhallituksen ja liiketoimintajaoston moninaisiin ja paljon aikaa vieviin tehtäviin.

Kunnallispolitiikan joskus varsin vaikeidenkin asioiden vastapainona minulla on maalaaminen. Pidän vuosittain omia näyttelyitä ja osallistun yhteisnäyttelyihin. Toimin Pirkka- Hämeen Kuvataiteilijat ry:n puheenjohtajana jo seitsemättä vuotta.

Myös tyttäreni pienten poikien kanssa touhuaminen on hyvä vastapaino pitkille kokouksille. Samalla  on tullut konkreettinen tuntuma niin päivähoidon kuin perusopetuksenkin toimivuuteen.  Niistä sain toki tietoa myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtokunnassa, jossa olin viimeiset neljä vuotta kaupunginhallituksen edustajana.

 

Kuntavaalit 2017

Kaupunginvaltuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa päätetään useimmista kaupunkilaisten arkeen vaikuttavista asioista. Niitä ovat lasten päivähoito ja varhaiskasvatus, koulutus ja kouluverkkoasiat, nuorisopalvelut, joukkoliikenne, katujen ja teiden kunnossapito, asuntopolitiikka, kaavoitus ja muu kaupunkisuunnittelu, elinkeinopolitiikka ja kerättävien verojen taso ym. Ja ainakin vielä kaupunki päättää vielä sosiaali- ja terveyspalveluista, ikäihmisten palveluista ja sairaanhoidosta. Listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Päätöksenteossa täytyy ymmärtää kokonaisuuksia, jaksaa selvittää taustoja ja vaikutuksia, olla aidosti kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta. Olen ollut valtuustossa jo 8 kautta ja näen yhteisten asioiden hoitamisen edelleen tärkeänä.

Turvallinen ja hyvä lapsuus ja nuoruus luo pohjan koko elämälle. Siksi on tärkeää tarjota erilaisille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia ja harrastaa. Varhaiskasvatus- ja opetusryhmien tulee olla riittävän pieniä jotta jokainen saa huomiota, tukea  ja onnistumisen kokemuksia ja kiusaamiseen pystytään tarttumaan välittömästi.

Erityisesti lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt työttömyyden seurauksena. Kaupungin on otettava nykyistä aktiivisempi ote työttömyyden torjumisessa ja köyhyyden tuomaa osattomuutta on helpotettava mm.lasten harrastuksiin myönnettävän ennaltaehkäisevän toimeentulotuen lisäämisellä. Myös aktiivipassin sisällön laajentamisella voidaan parantaa sosiaalista tasa-arvoa.

Tampereen on puututtava erityistoimin nuorisotyöttömyyden  ja pitkäaikastyöttömyyden poistamiseen ja käynnistettävä ennakkoluulottomasti hankkeita, jotka tuovat oikeita työpaikkoja.  Työllistämisenkin näkökulmasta raitiotiehanke on siitä hyvä esimerkki.

Kattava, esteetön ja edullinen joukkoliikenne on keskeinen sosiaalisen tasa-arvoisuuden elementti. Se on tärkeä lasten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden liikkumiselle ja sosiaaliselle aktiivisuudelle. Se on myös ekologisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto, koska se säästää ilmastoamme ja vie vähemmän yhteistä kaupunkitilaamme. Haluan olla kehittämässä entistä parempaa ja edullisempaa joukkoliikennettä, joka toivottavasti voisi joskus vielä olla täysin maksutonta.

Tampereen vetovoimaisuus ja elinvoima on ehdoton edellyty sille että ihmisille saadaan työtä ja kaupungille entistä paremmat mahdollisuudet vastata asukkaittensa hyvinvoinnista.

 

 

 

 

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille

http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/

Blogi

DANSKEBANK tylyttää pienasiakkaitaan !

Päivän kiukkuhuippu on jälleen kerran koettu Danskebankissa, jossa valitettavasti on vieläkin pitänyt asioida äitimme kuolinpesäasioissa. Menin pankkiin tänään kahden jälkeen. Jonotusnumeroautomaatissa oli henkselit numerolappujen päällä. Automaatti oli siis poistettu iltapäiväkäytöstä, ehkä vallan kokonaankin. Palveluluukkujen eteen oli vedetty rullakaihtimet. Infotiskin takana oli yksi ihminen ja toinen kyseli aulassa laumana jonottavilta ihmisiltä millä asioilla sitä ollaan ja …

Valehtelua vaalimainoksissa !

Olen seurannut muiden puolueiden joidenkin ehdokaskollegoiden vaali-ilmoittelua ja ihmetellyt miten jopa jotkut pitkään politiikassakin olleet valehtelevat kirkkain silmin äänestäjille ja ihan varmasti itsekin täysin tietoisena valheellisesta viestistään. Heidän ilmoituksissa nimittäin näyttää olevan keskeisenä teesinä ”Ei Ratikkaa” vaikka päätökset ratikasta on tehty ja päätöksiin perustuen myös sopimukset jatkotoimista. Ja heti alkuvuodesta aloitettiin rakennustyöt eri puolilla kaupunkia. …

Yhteystiedot

 

Sirkkaliisa Virtanen
puh. 0505535988
email. sirkkaliisa.virtanen@tampere.fi
twitter: SirkkaliisaV

www.sirkkaliisa.net  (aikaisemmat kotisivut)                      www.galleria.sirkkaliisa.net