Etusivu

Olen 61-vuotias hämeenkyröläinen toisen kauden kunnanvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen. Kuntavaaleissa 2017 pyrin kolmannelle kaudelle. Koulutukseltani olen filosofian maisteri ja toimin ikäihmisten päivätoiminnan ohjaajana Hämeenkyrön kunnan palkkalistoilla. Olen perheellinen ja harrastan musiikkia, kirjallisuutta ja käsitöitä. Perheeseen kuuluu myös koira, saksanseisoja Tito.

  • kunnanvaltuutettu
  • sivistyslautakunnan jäsen
  • kunnanhallituksen varajäsen
  • valtuustoryhmän pj.
  • Fimlab Laboratoriot Oy.n hallituksen jäsen

 

 

 

 

Minä

Olen ehdolla näissä vaaleissa samasta syystä kuin aiemmissakin vaaleissa eli olen kiinnostunut yhteisistä asioista ja haluan tehdä työtä  kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin, elinvoiman ja kehityksen näköalasta vauvasta vaariin.

Sydäntäni lähellä ovat ikäihmisten hyvinvointi, nuoret, lapset ja lapsiperheet, yleinen ja yhtäläinen tasa-arvo mm. sukupuoleen, maailmankatsomukseen, etniseen taustaan, varallisuuteen, ikään, fyysiseen tai psyykkiseen rajoittuneisuuteen tai yksilön seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Pidän tärkeänä elinikäistä oppimista ja mahdollisuutta koulutukseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Työelämä on muutoksessa ja pidän tärkeänä omaksua monimuotoisia tapoja tehdä työtä sekä markkinoilla että niiden ulkopuolella.

Näiden vaalien pääteema lienee valinnanvapaus soten siirryttyä maakuntahallinnon alle vuoden 2019 alusta. Tulevaisuudessa siis potilaan valinnanvapaus koskee myös erikoissairaanhoitoa ja yksityisiä palvelujen tuottajia, kun se on tähän asti liittynyt lähinnä perusterveydenhuoltoon. Tällä hetkellä ”valinnanvapaus” koskee vain heitä, joilla on varaa valita yksityisen tai julkisen välillä. Tässä mielessä tulevaisuuden valinnanvapaus on demokraattisempi ja koskee myös kaikkein heikommassa asemassa olevia, heilläkin on mahdollisuus valita palvelunsa julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottamasta palvelusta – katsomatta kukkaron vahvuutta. Toisaalta – tässä ”sotesopassa” mikään ei ole varmaa paitsi epavarmuus ja nyt  näyttää vahvasti siltä, että uusiksi menee. Ja taas rahaa palaa lisää kaikenmaailman selvityksiin ja työryhmiin – siis sote on loppumaton suo…

Vasemmistoliitto julkaisi 7.3. 2017 kahdentoista kohdan vaatimuslistan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistukseksi minipamfletissaan Osallisuus, itsemääräämisoikeus ja kestävyys:

http://www.vasemmisto.fi/kansanedustajat/vasemmistoliitto-vaatii-osallisuutta-itsemaaramisoikeutta-kestavyytta-sote-palveluihin/

Kunnanvaltuutettuna ja sivistyslautakunnan jäsenenä pohdin aina päätöksissä vaikutuksia pitkällä tähtäimellä, ajattelen kokonaisuuksia humaanisti, tavallisen kuntalaisen näkökulmasta. Työssäni ikäihmisten päivätoiminnan ohjaajana olen huomannut, että joskus pieni on suurta ja ihmisen maailma saattaa erinäisistä syistä rajoittua vain yhteen huoneeseen. Vanhusväestön yksinäisyys, joka toki koskettaa muitakin ikäryhmiä on aikamme suuri ongelma ja juuri tähän aion puuttua konkreettisesti tulevalla vaalikaudella. Ihmistä ei saa jättää yksin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntavaalit 2017

Minulle on tärkeää kuntalaisten hyvinvointi, mutta pidän tärkeänä ja kehittämisen paikkana myös uusien työpaikkojen syntymistä, yritystonttien markkinointia ja asumiseen liittyviä ratkaisuita, joita on jo nyt hienosti käynnistetty Hämeenkyrössä.

Edustan ikäluokkaa, jolloin ikäihmisten palvelut alkavat kiinnostamaan aina vaan enemmän. Katson omaksi meriitikseni edelliseltä vaalikaudelta ainakin uuden ikäihmisten päivätoimintakeskuksen rakentamisen. Pyrin tulevalla vaalikaudella kehittämään palveluita uuden sukupolven ikäihmisille ja ajatuksena nimenomaan yksinäisyyden lievittäminen. Soten siirryttyä maakuntahallinnon alle, meillä kuntiin jää ennaltaehkäisevä hyvinvointityö ja juuri siihen aion tarttua tulevalla vaalikaudella entistä lujemmin.

Ikäihmisten ja vanhenevan väestön ohella kannan huolta myös lasten, lapsiperheiden, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien asiassa. Työ itsessään on muutoksessa ja työtä on ajateltava toisin. Punavihreä tulevaisuus-asiakirjassa mainitaan, että ”työttömyyden sijaan jokaisella on mahdollisuus osallistua kohtuullista korvausta vastaan yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan.”

Kuntouttava työtoiminta sinällään tarvitsee remontin. Tällä hetkellä vaikuttaa, että sen avulla ainoastaan siivotaan tilastoja. Pitkäaikaistyöttömyys on ongelma, mutta järjestelmän (tukitoimenpiteet) tulee säilyttää ihmisarvo, joka on kaikilla kansalaisilla loukkaamaton. Tulen tekemään työtä myös tämän asian puolesta tulevalla vaalikaudella.

Maahanmuuttajataustaiset nuoret pitää saada elämänalkuun koulutuksen, työharjoittelun ja osallistamisen keinoilla. Yhteiskuntaan sopeuttaminen vie aikansa, mutta kantaa lopulta hedelmää kuntayhteisön monimuotoisuutena, joka laajentaa luutuneita näkemyksiä monesta näköalasta katsottuna. Monikulttuurisuus on suuri mahdollisuus kuntakentässä, jos sille annetaan tilaa ja edellytykset kehittyä aidosti ja humaanissa hengessä.

 

 

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/

Blogi

Ajan kuvia…

Tämä tilasto on mielenkiintoinen ja uunituore, julkaistu pari päivää sitten. Kolmen suurimman puolueen tasainen kärki erottuu ja joka tekee vaaleista todella mielenkiintoisen. Vasemmistoliiton prosentit ilahduttaa ja väittäisin, että nyt sataa nuoren, nopeaälyisen  ja valovoimaisen puheenjohtajamme  Li Anderssonin ansioista ”laariin” niin että ropisee. Hän on todellakin nainen paikallaan ja selvästi uuden sukupolven poliitikko ja jolle ennustan …

Oudot ja rohkeat muuttavat maailmaa

23. maalis, 2017 Elokuvaohjaaja Dome Karukoski on vapaa olemaan sellainen kuin haluaa. Hän kirjoittaa Inhimillisten uutisten maaliskuun päätoimittajana, että Suomi on lähellä ihanneyhteiskuntaa, mutta ei täysin: täällä rajataan pelkojen ja uskomusten takia toisten ihmisten vapautta. Karukoski kirjoittaa myös, että ”juuri oudot muuttavat maailman ja rohkeat järisyttävät sitä. Me kaikki voimme olla sellaisia”. Karukosken haaveena on …

Naisista on moneksi…

  Pohdin usein naisen asemaa paitsi omassa arjessani, myös työpaikalla ja luottamustoimessa. Saimme äänioikeuden (1906) ensimmäisten joukossa koko maailmassa ja siitä me naiset tämän päivän Suomessa voimme olla ylpeitä edelleen. Tämän ajan yhteiskunnassa on kuitenkin huomion arvoista se, että sukupuoli vaikuttaa edelleen elämän monissa kerrostumissa. Varhaiskasvatuksella ja koulutuksella voidaan oikeasti pureutua tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiin …