Kuntavaalit 2017

Minulle on tärkeää kuntalaisten hyvinvointi, mutta pidän tärkeänä ja kehittämisen paikkana myös uusien työpaikkojen syntymistä, yritystonttien markkinointia ja asumiseen liittyviä ratkaisuita, joita on jo nyt hienosti käynnistetty Hämeenkyrössä.

Edustan ikäluokkaa, jolloin ikäihmisten palvelut alkavat kiinnostamaan aina vaan enemmän. Katson omaksi meriitikseni edelliseltä vaalikaudelta ainakin uuden ikäihmisten päivätoimintakeskuksen rakentamisen. Pyrin tulevalla vaalikaudella kehittämään palveluita uuden sukupolven ikäihmisille ja ajatuksena nimenomaan yksinäisyyden lievittäminen. Soten siirryttyä maakuntahallinnon alle, meillä kuntiin jää ennaltaehkäisevä hyvinvointityö ja juuri siihen aion tarttua tulevalla vaalikaudella entistä lujemmin.

Ikäihmisten ja vanhenevan väestön ohella kannan huolta myös lasten, lapsiperheiden, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien asiassa. Työ itsessään on muutoksessa ja työtä on ajateltava toisin. Punavihreä tulevaisuus-asiakirjassa mainitaan, että ”työttömyyden sijaan jokaisella on mahdollisuus osallistua kohtuullista korvausta vastaan yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan.”

Kuntouttava työtoiminta sinällään tarvitsee remontin. Tällä hetkellä vaikuttaa, että sen avulla ainoastaan siivotaan tilastoja. Pitkäaikaistyöttömyys on ongelma, mutta järjestelmän (tukitoimenpiteet) tulee säilyttää ihmisarvo, joka on kaikilla kansalaisilla loukkaamaton. Tulen tekemään työtä myös tämän asian puolesta tulevalla vaalikaudella.

Maahanmuuttajataustaiset nuoret pitää saada elämänalkuun koulutuksen, työharjoittelun ja osallistamisen keinoilla. Yhteiskuntaan sopeuttaminen vie aikansa, mutta kantaa lopulta hedelmää kuntayhteisön monimuotoisuutena, joka laajentaa luutuneita näkemyksiä monesta näköalasta katsottuna. Monikulttuurisuus on suuri mahdollisuus kuntakentässä, jos sille annetaan tilaa ja edellytykset kehittyä aidosti ja humaanissa hengessä.

 

 

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/