Minä

Olen ehdolla näissä vaaleissa samasta syystä kuin aiemmissakin vaaleissa eli olen kiinnostunut yhteisistä asioista ja haluan tehdä työtä  kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin, elinvoiman ja kehityksen näköalasta vauvasta vaariin.

Sydäntäni lähellä ovat ikäihmisten hyvinvointi, nuoret, lapset ja lapsiperheet, yleinen ja yhtäläinen tasa-arvo mm. sukupuoleen, maailmankatsomukseen, etniseen taustaan, varallisuuteen, ikään, fyysiseen tai psyykkiseen rajoittuneisuuteen tai yksilön seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Pidän tärkeänä elinikäistä oppimista ja mahdollisuutta koulutukseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Työelämä on muutoksessa ja pidän tärkeänä omaksua monimuotoisia tapoja tehdä työtä sekä markkinoilla että niiden ulkopuolella.

Näiden vaalien pääteema lienee valinnanvapaus soten siirryttyä maakuntahallinnon alle vuoden 2019 alusta. Tulevaisuudessa siis potilaan valinnanvapaus koskee myös erikoissairaanhoitoa ja yksityisiä palvelujen tuottajia, kun se on tähän asti liittynyt lähinnä perusterveydenhuoltoon. Tällä hetkellä ”valinnanvapaus” koskee vain heitä, joilla on varaa valita yksityisen tai julkisen välillä. Tässä mielessä tulevaisuuden valinnanvapaus on demokraattisempi ja koskee myös kaikkein heikommassa asemassa olevia, heilläkin on mahdollisuus valita palvelunsa julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottamasta palvelusta – katsomatta kukkaron vahvuutta. Toisaalta – tässä ”sotesopassa” mikään ei ole varmaa paitsi epavarmuus ja nyt  näyttää vahvasti siltä, että uusiksi menee. Ja taas rahaa palaa lisää kaikenmaailman selvityksiin ja työryhmiin – siis sote on loppumaton suo…

Vasemmistoliitto julkaisi 7.3. 2017 kahdentoista kohdan vaatimuslistan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistukseksi minipamfletissaan Osallisuus, itsemääräämisoikeus ja kestävyys:

http://www.vasemmisto.fi/kansanedustajat/vasemmistoliitto-vaatii-osallisuutta-itsemaaramisoikeutta-kestavyytta-sote-palveluihin/

Kunnanvaltuutettuna ja sivistyslautakunnan jäsenenä pohdin aina päätöksissä vaikutuksia pitkällä tähtäimellä, ajattelen kokonaisuuksia humaanisti, tavallisen kuntalaisen näkökulmasta. Työssäni ikäihmisten päivätoiminnan ohjaajana olen huomannut, että joskus pieni on suurta ja ihmisen maailma saattaa erinäisistä syistä rajoittua vain yhteen huoneeseen. Vanhusväestön yksinäisyys, joka toki koskettaa muitakin ikäryhmiä on aikamme suuri ongelma ja juuri tähän aion puuttua konkreettisesti tulevalla vaalikaudella. Ihmistä ei saa jättää yksin.