Minä

Lähdin politiikkaan mukaan viime eduskuntavaalien jälkeen, koska olin huolissani siitä suunnasta mihin Suomi oli menossa. Ajoitus oli myös otollinen. Olin juuri palannut kotikaupunkiini Vaasaan asumaan. Olin aikaisemminkin seurannut politiikkaa. Minulla oli jo valmiiksi voimakkaita näkemyksiä siitä, miten asiat hoidettaisiin paremmin.

Opiskelen tällä hetkellä työn ohessa sosionomiksi Vaasan ammattikorkeakoulussa. Teen työtä maahanmuuttajien parissa. Aikaisemmalta koulutukseltani olen medianomi. Valmistuin Lahden ammattikorkeakoulusta elokuvaajaksi. Työskentelin elokuva-alalla jonkin aikaa freelancerina kunnes kyllästyin pätkätöihin ja ainaiseen epävarmuuteen. Olen myös työskennellyt useissa ravintola-alan työpaikoissa sekä mm. kaupan kassalla.

Erityisen tärkeää minulle on vaikuttaa politiikassa sosiaaliseen yhdenvertaisuuteen sekä siihen että ihminen saa olla osallinen omassa elämässään ja yhteisössään. Yhteiskunnan on pidettävä huolta heistä, jotka tukea tarvitsevat. Erityistä hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevat lapset, vanhukset ja vammaiset sekä muut haavoittuvassa tai heikossa asemassa olevat ihmiset. Kun tehdään päätöksiä, on niiden vaikutuksia arvioitava, erityisesti silloin kun päätökset koskevat lasten elämää.

Haluan, että Vaasassa arvostetaan kulttuuria ja taidetta sekä niiden tekijöitä. Julkisesta liikenteestä, pyöräilystä ja kävelemisestä on saatava yksityisautoilua kätevämpi vaihtoehto. Vaasan on jatkettava hyvää työtä kohti hiilineutraalia kaupunkia. Keinoja kestävän kehityksen lisäämiseksi on löydettävä yhä ennakkoluulottomammin, esimerkiksi lisäämällä lähi- ja kasvisruokailua kouluissa ja päiväkodeissa. Lähipalvelut on turvattava ja niitä on kehitettävä. Palosaaren koulu on palautettava opetuskäyttöön ja kirjasto säilytettävä.

Politiikka on täynnä kompromisseja ja yhteistyötä, yksin kukaan ei saa mitään aikaiseksi. Jos saan sen kunnian, että pääsen valtuustoon tai lautakuntaan edustamaan vaasalaisia, lupaan tehdä työtä yllä mainittujen asioiden eteen. Arvopohjanani on aina loukkaamattomat ihmisoikeudet. Tämän päivän politiikassa ne on pidettävä mielessä kaikista arvoista tiukimmin.