Kuntavaalit 2017

Vaalien tärkein asia on äänestäminen. Mielestäni se on velvollisuus ja samalla mahdollisuus vaikuttaa siihen millainen kotikaupunki / kunta meillä on. Politiikka kun ei ole rikki, se on juuri sen näköistä kuin äänestäjät siitä tekevät.

Lähdin kunnallisvaaliehdokkaksi sillä haluan vaikuttaa, että kotikaupungissani toteutetaan oikeudenmukaista ja aluetta kehittävää politiikkaa. Haluan että Vaasassa säilyy laadukkaat terveys-, sosiaali- kuin asumispalvelutkin. Sosiaalinen status ei saa eriarvoistaa asukkaita palvelujen saatavuuden tai laadun osalta.

Minun vaalilupauksiani:

  • Lupaan työskennellä kattavien terveyspalvelujen turvaamiseksi Vaasassa.
  • Lupaan työskennellä Vaasalaisten lapsiperheiden elinolosuhteiden parhaaksi.
  • Lupaan työskennellä kohtuuhintaisen asumisen eteen.

Olen allekirjoittanut huoneentaulun.

Ja olen sitoutunut toimimaan lasten ja nuorten valtuutettuna, mikäli tulen valituksi.

Tukijakirje:

Miksi Antti,

Olen oppinut tuntemaan Antin vahvana edunvalvojana hänen toimissaan pääluottamusmiehenä. Erityisesti vuokratyöntekijöiden puolustajana Antti on osoittautunut heikomman puolella olevaksi. Metalliliiton nuorisotoiminnassa, osoittanut tulevansa hyvin toimeen myös nuorten kanssa.

Itse uskallan suositella Anttia, hän on peräksi antamaton ja haluaa selvittää asiat aina perusteellisesti. Näitä ominaisuuksia tarvitaan myös kunnallisessa päätöksenteossa. Antti hallitsee myös kokoustekniikan joka on edellytys kunnallisessa luottamustehtävässä pärjäämiseen.

Turja Lehtonen
Liittosihteeri
 Metallityöväen Liitto ry.


Alta löytyy suorat linkit puolueen vaaliteemoihin:

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/

#anttivaltuustoon2017 #nuorisotyo #ainaonvaihtoehtoja