Etusivu

Olen vasemmistoliiton ehdokkaana Helsingissä kuntavaaleissa 9.4.2017.

Ehdokasnumeroni on 353.

Keskeisimpänä vaaliteemanani on tasa-arvoinen koulutus kaikille helsinkiläisille (laajemmin tietty kaikille muillekin suomalaisille). Lisäksi tavoitteenani on tukea Helsingin kehittymistä kaupungiksi, jossa kaikilla on taustasta, toimeentulosta, rodusta, uskonnosta, sukupuolesta ja seksuaalisesta identiteetistä riippumatta hyvä asua ja mahdollisuus nauttia kaupungin ihanasta luonnosta, liikuntamahdollisuuksista ja hienosta kulttuuritarjonnasta.

Tämä tarkoittaa sitä, että tässä kaupungissa pidetään kaikista hyvää huolta, hyväksytään kaikki ihmiset osallisiksi kehittämään itseään ja kaupunkiamme parempaan suuntaan, turvataan luontoalueemme, tarjotaan kohtuuhintaisia ja hyvälaatuisia asumismahdollisuuksia ja sosiaali- ja terveyspalveluja kaikille kaupunkilaisille.

Vasemmistoliiton kuntavaalitavoitteet Helsingissä tukevat kaikkea tätä ja onkin todellinen ilo olla mukana tässä porukassa matkalla kohti vaalivoittoa kuntavaaleissa 9.4.2017.

Näissä vaaleissa käännetään yhteiskunnallinen kehitys taas kohti inhimillisempää politiikkaa, josta valtakunnan nykyinen hallitus on tyystin luopunut.

 

Minä

Olen 52-vuotias tekniikan lisensiaatti ja kolmen jo kotoa pois muuttaneen nuoren aikuisen isä Arabiasta. Työskentelen yliopettajana ja yksikön päällikkönä ammattikorkeakoulussa Helsingissä.

Olen asunut pääkaupunkiseudulla yhtäjaksoisesti nyt 46 vuotta, josta 36 vuotta Helsingissä. Olen kasvanut Myllypurossa ja sen jälkeen kiertänyt Sörkan, Malminkartanon, Espoon ja Suutarilan kautta Arabiaan, jossa olen nyt asunut 8 vuotta.

Olen kohtalaisen tuore vasemmistoliittolainen ja olen toiminut aktiivisesti Pasila-Vallilan osastossa nyt muutaman vuoden. Olen aina ollut vasemmistolainen, mutta lopulta minut sai liittymään puolueeseen lisääntynyt yhteiskunnallinen eriarvoistuminen, äärioikeiston ja vihapuheen nousu sekä täysin järjetön ja epälooginen politiikka, jota nykyhallitus ajaa. Hallituksen kaikkea järkeä halveksuva toiminta ulottuu laajalle sote-uudistuksen valinnanvapausmallista, limuviinoista ja uusiutuvaa energiaa väheksyvästä lepakkopolitiikasta kommentteihin kaiken maailman dosenteista ja siihen liittyvään tieteellisen tutkimuksen ja tutkijoiden halveksuntaan. Järjen ääni on täysin unohdettu. Lisäksi tällä hetkellä hallituksemme vie maatamme kohti syvää eriarvoisuutta ja tekee epäinhimillisintä ja jopa epäisänmaallisinta politiikkaa, jota on tässä maassa koskaan nähty.

Rakastan kirjoja ja lukemista. Olen mielettömän kiinnostunut historiasta ja kielistä. Tällä hetkellä opiskelen arabiaa. Harrastan todella paljon liikuntaa. Olen intohimoinen pyöräilijä ja pelaan paljon erilaisia pallopelejä. Lisäksi toimin tukihenkilönä maahanmuuttajien kaveritoiminnassa.

 

Kuntavaalit 2017

Helsinki on osaavien, sivistyneiden ja ammattitaitoisten ihmisten kaupunki. Taataan jatkossakin tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet kaikille kuntalaisille.

Suomi on pieni kansakunta ja edistyksellisyytemme teknisistä innovaatioista laaja-alaiseen ja korkealaatuiseen kulttuuriin on perustunut siihen, että jokaisesta ikäluokasta kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittää itseään ja osaamistaan julkisessa hyvin toimivassa koulutusjärjestelmässämme. Erinomaiset pisa-tuloksemmekin pohjautuvat siihen, että Suomessa pidetään hyvää huolta varsinkin heikoimmin toimeentulevasta neljänneksestä. Tasa-arvoinen julkinen koulutusjärjestelmä on jatkossakin elintärkeä mikäli haluamme pitää huolta vientiteollisuudestamme, kulttuuritarjonnastamme sekä ylipäätään suomalaisten hyvinvoinnista.

Nykyinen hallituksemme on romuttamassa koulutusjärjestelmäämme karmealla tavalla. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat jo joutuneet leikkaamaan menojaan järkyttävän paljon lyhyessä ajassa. Tänä vuonna ammattikouluilta leikataan jo 190 miljoonaa euroa ja tuleva ammatikoulu-uudistus hankaloittaa merkittävästi opiskelijaväylää ammattioppilaitoksista ammattikorkeakouluihin. Tämä kehitys on käännettävä toiseen suuntaan. Tasa-arvoinen koulutus pohjautuu kuitenkin ensisijaisesti jo toimiin varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Varhaiskasvatuksessa on taattava jatkossakin subjektiivinen päivähoito-oikeus, jossa Helsinki on näyttänyt hyvää esimerkkiä muulle Suomelle. Ryhmäkoot on pidettävä aisoissa sekä varhaiskasvatuksessa että peruskoulussa. Koulujen eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä ja keskityttävä lähikoulujen tukemiseen ”koulushoppailun” sijaan. Toisen asteen oppilaitoksissa (ammatikoulut ja lukiot) on opiskelijoille tarjottava ilmaiset oppimateriaalit sekä mahdollisuus käyttää ajanmukaisia tietoteknisiä laitteita. Helsingin kaupunki ei saa rahastaa alueellaan toimivia korkeakouluja ylisuurilla vuokrilla. Opettajien ja kasvattajien on saatava keskittyä perustehtäväänsä kasvattamiseen ja opettamiseen kaikilla kouluasteilla. Digitalisaatiota on sovellettava opetuksessa tarvelähtöisesti, se ei ole mikään arvo sinänsä.

Helsinki on ihana kaupunki. Kaikilla kaupunkilaisilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet nauttia helsinkiläisyydestään.

Helsinkiä on kehitetty viimeisten vuosikymmenten aikana mielestäni hyvään suuntaan. Meillä on todella hienoja kulttuuritapahtumia, viheralueemme ovat kaikkien helsinkiläisten käytössä ja liikennettä on kehitetty pyöräilyä ja julkista liikennettä suosivaan suuntaan. Jatkossakin painopiste tulee olla pyöräilyyn ja julkisen liikenteeseen perustuvassa liikennesunnittelussa. Julkisen liikenteen lippujen hintoja on kohtuullistettava ja erityisryhmille on taattava halvemmat maksuluokat. Pyörätieverkostoa on kehitettävä edelleen ja panostettava pyöräväylien talvikunnossapitoon. On tähdättävä autoilun määrän pienentämiseen ydinkeskustassa yleisen viihtyvyyden takia, mutta emme myöskään saa unohtaa helsinkiläisiä autoilijoita, sillä moni helsinkiläinen tarvitsee jatkossakin autoa monesta eri syystä. Tarjotaan houkuttelevampia vaihtoehtoja auton käytön sijaan sen sijaan, että autoilusta erikseen rankaistaisiin. Kaupungin sisääntuloväylät kannataa kuitenkin muuttaa viihtyisiksi kaupunkibulevardeiksi luopumatta kuitenkaan viheralueistamme.

On panostettava ilmaisiin ja edullisiin liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Kirjastoistamme on pidettävä huolta ja rakennettava lisää yleisiä liikuntapaikkoja, joissa ”höntsäily” tehdään helpoksi ja houkuttelevaksi. Kaupunki ei saa periä ylikorkeita vuokria urheiluseurojen tilakustannuksista. Helsingin tulee tarjota jatkossakin keskeisellä sijainnilla olevia tiloja isojen kulttuuritapahtumien järjestämiseksi.

Kaupungin viheralueita on suojeltava ja kaupungin rannat on turvattava kaupunkilaisten käyttöön. Vaikka yleiskaavaudistus hyväksyttiinkin, on keskuspuiston ja muiden viheralueiden puolesta jatkossa taisteltava asemakaavavaiheessa.

Helsinki on vauras kaupunki. Täällä ei ole tarvetta säästää varsinkaan heikommin toimeen tulevien peruspalveluista.

Meidän on pidettävä huolta toisistamme. Valitettavasti kaikilla ei ole voimia eikä mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan eikä nauttia kaupunkimme tarjoamista palveluista ja mahdollisuuksista. On panostettava julkisiin terveydespalveluihin, jotka ovat kaikkien saavutettavissa. On järkevää, että perustetaan laajempia palveluita tarjoavia terveysasemia, mutta näitä tukemassa on oltava lähiterveysasemien verkosto. Tuleva sote-uudistus saattaa romuttaa tämän kaiken ja johtaa hyvinkin laajaan eriarvoistumiseen, jos laki ”valinnanvapauksista” hyväksytään. Jatkossahan kuitenkin sosiaali- ja terveyspalvelut jäävät maakuntien vastuulle, mutta kunnissa on kuitenkin huolehdittava ennaltaehkäisevistä palveluista.

On panostettava pienten ja keskisuurien asuntojen rakentamiseen ja varsinkin lisättävä vuokra-asuntojen osuutta kovan rahan asuntojen sijaan. Kaupunki ei saa korottaa tonttivuokriaan kohtuuttomasti.

 

Tässä vielä linkit vasemmistoliiton vaalikärkiin 2017:

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/

Blogi

Ei sinivihreälle säästöpolitiikalle !!

Vaalikontilla, teltoilla ja muissa tapahtumissa monet äänestäjät ovat kyselleet vasemmistoliiton ja vihreiden merkittävimmistä eroista Helsingin kunnallispolitiikassa. Eilisessä Helsingin Sanomien pormestaritentissä asia kävi erittäin selväksi: Pormestariehdokkaista sekä Jan Vaaavuori että Anni Sinnemäki sanoivat kannattavansa ensi valtuustokaudellakin ns. tuottavuustavoitetta, mikä hienosta nimestään huolimatta tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessakin Helsingissä tulee heidän mielestään jatkaa säästöpolitiikkaa. Tämä siitä huolimatta, että …

Järjen käytöstä ja asiantuntemuksesta

Eilen käytiin välikysymyskeskustelu eduskunnassa SOTE-uudistukseen ja varsinkin siihen liittyvään valinnanvapausmalliin liittyen. Hallitus pyrkii ajamaan tämän katastrofaalisen uudistuksen maaliin tämän hallituskauden aikana riippumatta siitä, että lähes kaikki asiantuntijat vastustavat mallia ja toteavat sen johtavan ennennäkemättömään eriarvoisuuden lisääntymiseen yhteiskunnassamme. Tässäkin asiassa hallitus jättää omaan arvoonsa sen kaiken osaamisen ja asiantuntemuksen, jota alan tutkijoilla ja asiantuntijoilla on, ja …

Viimeinen rutistus ennen vaalivoittoa

Tänään 4.4. on viimeinen ennakkoäänestyspäivä. Seuraavan kerran pääsee sitten äänestämään varsinaisena äänestyspäivänä sunnuntaina 9.4. Itse olen jo runsaasti kiertänyt erilaisia tapahtumia ja tavannut naamatusten noin kaksi kolmasosaa vasemmistoliiton ehdokkaista Helsingistä. On iso ilo ja kunnia olla mukana tässä porukassa, joka puhaltaa täysillä yhteen hiileen, tukee toisiaan ja jakaa samat arvot. Asiantuntemusta porukassamme on laidasta laitaan …

Yhteystiedot

Heikki Valmu
Tekniikan lisensiaatti, yliopettaja
email. heikkivalmu@gmail.com
facebook.com/hvalmu
twitter: @HValmu