Kuntavaalit 2017

Helsinki on osaavien, sivistyneiden ja ammattitaitoisten ihmisten kaupunki. Taataan jatkossakin tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet kaikille kuntalaisille.

Suomi on pieni kansakunta ja edistyksellisyytemme teknisistä innovaatioista laaja-alaiseen ja korkealaatuiseen kulttuuriin on perustunut siihen, että jokaisesta ikäluokasta kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittää itseään ja osaamistaan julkisessa hyvin toimivassa koulutusjärjestelmässämme. Erinomaiset pisa-tuloksemmekin pohjautuvat siihen, että Suomessa pidetään hyvää huolta varsinkin heikoimmin toimeentulevasta neljänneksestä. Tasa-arvoinen julkinen koulutusjärjestelmä on jatkossakin elintärkeä mikäli haluamme pitää huolta vientiteollisuudestamme, kulttuuritarjonnastamme sekä ylipäätään suomalaisten hyvinvoinnista.

Nykyinen hallituksemme on romuttamassa koulutusjärjestelmäämme karmealla tavalla. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat jo joutuneet leikkaamaan menojaan järkyttävän paljon lyhyessä ajassa. Tänä vuonna ammattikouluilta leikataan jo 190 miljoonaa euroa ja tuleva ammatikoulu-uudistus hankaloittaa merkittävästi opiskelijaväylää ammattioppilaitoksista ammattikorkeakouluihin. Tämä kehitys on käännettävä toiseen suuntaan. Tasa-arvoinen koulutus pohjautuu kuitenkin ensisijaisesti jo toimiin varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Varhaiskasvatuksessa on taattava jatkossakin subjektiivinen päivähoito-oikeus, jossa Helsinki on näyttänyt hyvää esimerkkiä muulle Suomelle. Ryhmäkoot on pidettävä aisoissa sekä varhaiskasvatuksessa että peruskoulussa. Koulujen eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä ja keskityttävä lähikoulujen tukemiseen ”koulushoppailun” sijaan. Toisen asteen oppilaitoksissa (ammatikoulut ja lukiot) on opiskelijoille tarjottava ilmaiset oppimateriaalit sekä mahdollisuus käyttää ajanmukaisia tietoteknisiä laitteita. Helsingin kaupunki ei saa rahastaa alueellaan toimivia korkeakouluja ylisuurilla vuokrilla. Opettajien ja kasvattajien on saatava keskittyä perustehtäväänsä kasvattamiseen ja opettamiseen kaikilla kouluasteilla. Digitalisaatiota on sovellettava opetuksessa tarvelähtöisesti, se ei ole mikään arvo sinänsä.

Helsinki on ihana kaupunki. Kaikilla kaupunkilaisilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet nauttia helsinkiläisyydestään.

Helsinkiä on kehitetty viimeisten vuosikymmenten aikana mielestäni hyvään suuntaan. Meillä on todella hienoja kulttuuritapahtumia, viheralueemme ovat kaikkien helsinkiläisten käytössä ja liikennettä on kehitetty pyöräilyä ja julkista liikennettä suosivaan suuntaan. Jatkossakin painopiste tulee olla pyöräilyyn ja julkisen liikenteeseen perustuvassa liikennesunnittelussa. Julkisen liikenteen lippujen hintoja on kohtuullistettava ja erityisryhmille on taattava halvemmat maksuluokat. Pyörätieverkostoa on kehitettävä edelleen ja panostettava pyöräväylien talvikunnossapitoon. On tähdättävä autoilun määrän pienentämiseen ydinkeskustassa yleisen viihtyvyyden takia, mutta emme myöskään saa unohtaa helsinkiläisiä autoilijoita, sillä moni helsinkiläinen tarvitsee jatkossakin autoa monesta eri syystä. Tarjotaan houkuttelevampia vaihtoehtoja auton käytön sijaan sen sijaan, että autoilusta erikseen rankaistaisiin. Kaupungin sisääntuloväylät kannataa kuitenkin muuttaa viihtyisiksi kaupunkibulevardeiksi luopumatta kuitenkaan viheralueistamme.

On panostettava ilmaisiin ja edullisiin liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Kirjastoistamme on pidettävä huolta ja rakennettava lisää yleisiä liikuntapaikkoja, joissa ”höntsäily” tehdään helpoksi ja houkuttelevaksi. Kaupunki ei saa periä ylikorkeita vuokria urheiluseurojen tilakustannuksista. Helsingin tulee tarjota jatkossakin keskeisellä sijainnilla olevia tiloja isojen kulttuuritapahtumien järjestämiseksi.

Kaupungin viheralueita on suojeltava ja kaupungin rannat on turvattava kaupunkilaisten käyttöön. Vaikka yleiskaavaudistus hyväksyttiinkin, on keskuspuiston ja muiden viheralueiden puolesta jatkossa taisteltava asemakaavavaiheessa.

Helsinki on vauras kaupunki. Täällä ei ole tarvetta säästää varsinkaan heikommin toimeen tulevien peruspalveluista.

Meidän on pidettävä huolta toisistamme. Valitettavasti kaikilla ei ole voimia eikä mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan eikä nauttia kaupunkimme tarjoamista palveluista ja mahdollisuuksista. On panostettava julkisiin terveydespalveluihin, jotka ovat kaikkien saavutettavissa. On järkevää, että perustetaan laajempia palveluita tarjoavia terveysasemia, mutta näitä tukemassa on oltava lähiterveysasemien verkosto. Tuleva sote-uudistus saattaa romuttaa tämän kaiken ja johtaa hyvinkin laajaan eriarvoistumiseen, jos laki ”valinnanvapauksista” hyväksytään. Jatkossahan kuitenkin sosiaali- ja terveyspalvelut jäävät maakuntien vastuulle, mutta kunnissa on kuitenkin huolehdittava ennaltaehkäisevistä palveluista.

On panostettava pienten ja keskisuurien asuntojen rakentamiseen ja varsinkin lisättävä vuokra-asuntojen osuutta kovan rahan asuntojen sijaan. Kaupunki ei saa korottaa tonttivuokriaan kohtuuttomasti.

 

Tässä vielä linkit vasemmistoliiton vaalikärkiin 2017:

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/