Sote-uudistus – historian suurin YT-prosessi?

Helsingin Sanomat julkaisi 24.3.2017 seuraavan kirjoitukseni:

Sote-uudistuksesta tulisi Sipilän hallituksen esitysten toteutuessa Suomen historian suurin liikkeenluovutusprosessi. Kuntien sote-henkilöstön siirtäminen maakuntiin koskisi yli 200 000 työntekijää. Maakunnat kuitenkin joutuisivat pikaisesti yhtiöittämään kaiken toiminnan, joka avattaisiin markkinakilpailulle. Sitä seuraisi kiireinen näiden yhtiöiden tarvisemien tukipalvelujen yhtiöittäminen, joka koskisi esimerkiksi laboratorioita, kuvantamista (mm, röntgen- ja magneettikuvaus) sekä ruoka- ja muu huoltotoimintaa.

Sote-uudistus merkitsee myös suurta mullistusta yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökunnalle. Nykyisin kuntien ulkoistamia ja kilpailuttamia yksityisiä ostopalveluja koskevat sopimukset siirtyvät maakunnan neuvoteltavaksi ja kilpailuttamiksi. Yhden tai muutaman työntekijän yrityksille muutos on verrattavissa kunnan työntekijöiden aseman muutokseen. Isot yksityiset ketjut varmaankin jatkavat, mutta niidenkin asema voi muuttua nopeasti. Osia voidaan myydä tai ulkoistaa, uusia pieniä yksityisiä voidaan ostaa ja fuusioida. Muutoksia on luvassa myös muihin kuin kuntien rahoittamiin yksityisiin palveluihin, työterveydenhuoltoon, sairausvakuutuskorvauksia nykyään saaviin yksityisen terveydenhuollon toimintoihin.

Sote-uudistusesityksen markkinakilpailua korostava linja lisäisi paitsi yritysten kasvun mahdollisuuksia myös konkurssien riskejä, painetta kilpailla työehtoja kiristämällä, vuokra- ja pakkoyrittäjyystyöllä, koulutusvaatimuksia alentamalla ja muilla työelämän turvaa uhkaavilla tavoilla. Tällaisten seuraamusten estäminen ei ole ollut esillä Sipilän hallituksen sote-valmistelussa.

Yhteensä muutosten heiteltävänä olisi noin 300 000 työntekijää ja tuhansia yrittäjäammattilaisia. Sosiaali- ja terveydenhuollon ydin on näiden ammattilaisten ja palveluja tarvitsevien asukkaiden kohtaaminen, vuorovaikutus ja palvelutapahtumat. Keskeisiä palvelun laadun osia ja edellytyksiä ovat hoito- ja palvelusuhteen jatkuvuus, ammattilaisen ja asiakkaan mahdollisuus oppia tuntemaan toisensa ja keskinäinen luottamus. Organisaatiomuutokset, suuri työntekijöiden vaihtuvuus ja työntekijöiden aseman epävarmuudesta ja työ- ja muutospaineesta aiheutuva stressi ovat vakava uhka asiakaspalvelujen laadulle. Eikä työntekijöiden hyvinvoinnin sivuuttaminen muutosuhossa ainakaan vähennä sitä uhkaa. On tainnut Kokoomuskin unohtaa ex-ystävänsä Sari Sairaanhoitajan.

Palvelujen laadun takaamisen ja 300 000 ammattilaisen työn ja hyvinvoinnin arvostamisen kannalta olisi ehdottamasti edullista jaksottaa muutos pidemmälle ajalle. Sotevastuun siirtäminen maakunnille ja rahoitusvastuun siirtäminen valtion ja maakuntien “leveimmille hartioille” voitaisiin tehdä hyvin valmisteltuina ensin. Siinäkin olisi riittävästi liikkeenluovutusta ja yt-prosesseja moneksi vuodeksi. Kun tämä muutos olisi selkeytynyt, voitaisiin ottaa uudelleen harkintaa “valinnanvapaudeksi” kutsutun yksityistämisen hyödyt ja haitat ja siitä seuraavat uudet liikkeenluovutukset ja yt-prosessit.