Etusivu

Kiitos kaikille minua ja vasemmistoa äänestäneille. Valtuustoon asti ei äänimäärä riittänyt, mutta jokainen ääni vaikutti vasemmistoliiton vaalitulokseen Jyväskylässä: seitsemän paikkaa eli yhden paikan lisäys!

Minä

Olen 48-vuotias jyväskyläläinen ja asun perheineni Kypärämäessä. Perheeseen kuuluvat avovaimoni, kaksi lasta ja kolme karvatonta koiraa. Syntyjäni olen Pohjois-Karjalan perukoilta ja Jyväskylään muutin opiskelemaan painopinnanvalmistusta vuonna 1987.

Olen kirjatyöntekijä ja graafisen alan työkokemusta on vuodesta 1989 lähtien. Vuoden 2017 alusta olen ollut työttömänä työnhakijana tehden satunnaisesti alan keikkatöitä. Harkitsen myös kouluttautumista uudelle alalle. Olen myös kuvittaja ja sarjakuvapiirtäjä sekä ikääntynyt punkkari.

Taustani on vahvasti ay-liikkeessä. Ehdin toimia isossa mediatalossa luottamusmiehenä kymmenen vuotta. Olen ammattiosastoni Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen tiedotussihteeri ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton valtuuston jäsen. Lisäksi olen mukana SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestön hallituksessa sekä SAK:n Keski-Suomen aluetoimikunnassa.

Kuntavaalit 2017

Jyväskylä – yhteinen kylämme.

Avoin, demokraattinen kylien yhteisö yhteistä maailmankylää rakentaen.

Jyväskylän Vasemmiston tavoitteet:

1. PALVELUIDEN LEIKKAAMISESTA JÄRKEVÄÄN TALOUDENPITOON
Jyväskylässä on viime vuosina toteutettu talouden tasapainottamisen nimissä palveluiden leikkauksia ja maksujen korotuksia, joista kärsivät eniten pienituloiset. Raaka leikkaaminen tulee myöhemmin kalliiksi. Siksi Jyväskylässä tarvitaan eri budjettisektorit ylittävää, kustannusseuraukset huomioivaa kokonaisvaltaista ja järkevää taloudenpitoa.

2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUILLA HYVINVOINTIA TASA-ARVOISESTI KAIKILLE
Vasemmistoliitto haluaa turvata hyvät julkisesti tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut jokaiselle Suomessa asuvalle. Sote-uudistus on hallituksen käsissä muuttunut yhtiöittämis- ja yksityistämisprojektiksi.

3. MAAILMAN PARHAIDEN KOULUJEN JA VARHAISKASVATUKSEN PUOLESTA
Kaikilla Jyväskylän lapsilla ja nuorilla on oikeus toimivaan päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen, laadukkaaseen peruskouluun sekä sen jälkeiseen opiskelupaikkaan. Koulutuksesta on Jyväskylässä leikattu raa’asti jo vuosien ajan. Me haluamme muutosta.

4. KOHTUUHINTAISTA ASUMISTA JA PAREMPAA YMPÄRISTÖPOLITIIKKAA
Vasemmistoliiton tavoitteena on rakentaa Jyväskylää, jossa arki sujuu ja jokaiselle löytyy hänen tarpeitaan vastaava kohtuuhintainen koti. Kaupunkisuunnittelun tavoitteeksi on otettava jätteetön kiertotalous ja resurssien viisaampi käyttö. Haluamme, että asuinalueita kehitetään tasa-arvoisesti ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lisätään.

5. TOIMEENTULOA, TYÖTÄ JA REILUT TYÖEHDOT
Jyväskylä on työttömyystilastojen kärjessä. Kaupunkiin tarvitaan lisää työpaikkoja. On parempi järjestää ihmisille työtä kuin maksaa työttömyyden ja pahoinvoinnin kustannuksia. Työstä on myös aina maksettava palkka, jolla tulee toimeen. Valtaosa uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja Jyväskylän tulee edistää niiden toimintamahdollisuuksia. Kolmannen sektorin tukeminen vähentää pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä.

6. KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUILLA HYVINVOINTIA JOKAISELLE
Tapahtumat sekä taide- ja liikuntakeskukset ovat tärkeitä kaikenikäisille kuntalaisille. Kattavat kulttuuri- ja liikuntapalvelut lisäävät hyvinvointia sekä vahvistavat yhteisöjä ja osaamista. Ne ovat myös tärkeitä lähipalveluja ja kaupungin vetovoimatekijöitä.

Lue lisää: Jyväskylän Vasemmiston vaaliohjelma.

 

Vasemmistoliiton valtakunnallinen vaaliohjelma:

1. HYVÄT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAIKILLE
Lue lisää.

2. MAAILMAN PARHAAT KOULUT JA VARHAISKASVATUS KAIKILLE
Lue lisää.

3. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA HYVÄ YMPÄRISTÖ
Lue lisää.

4. PAREMPI TYÖLLISYYS JA HYVÄT TYÖEHDOT
Lue lisää.

 

Yhteystiedot

Juha Ruotsalainen
040 578 4407
juha.ruotsalainen@elisanet.fi

Kotisivut
Facebook