Etusivu

Minä

Olen 40-vuotias, kahden alakouluikäisen pojan isä Santamalasta. Työskentelen Nousiaisten lukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina. Toimin päättyvällä valtuustokaudella kunnanvaltuutettuna ja olen lisäksi Vasemmistoliiton Nousiaisten paikallisyhdistyksen puheenjohtaja.

 

 

Kuntavaalit 2017

LAADUKAS VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS

Vasemmistoliiton valtuutettuna sitoudun työskentelemään sen eteen, että

 • ryhmäkoot pysyvät kohtuullisina ja jokainen saa tarvitsemansa tukipalvelut.
 • koulukiinteistöt korjataan viipymättä ja huolehditaan siitä, että koulut ja päiväkodit pidetään turvallisina, toimivina ja viihtyisinä. Kiinteistöjen huolto- ja korjausvelkaa ei saa päästää kertymään.
 • perusopetuksen tasa-arvoisuudesta huolehditaan: jokaisella lapsella on oikeus lähikouluun.
 • pienille oppilaille järjestetään jatkossakin ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa.

KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA HYVÄ YMPÄRISTÖ

Vasemmistoliiton valtuutettuna sitoudun työskentelemään sen eteen, että

 • jokaisella lapsella ja nuorella on turvallinen koulutie.
 • joukkoliikenne palvelisi kuntalaisten tarpeita nykyistä paremmin. Kunnan on pyrittävä tarjoamaan päivittäisasioinnin mahdollistava palvelutaso sekä kehitettävä kutsu- ja palveluliikennettä.
 • julkisten peruspalveluiden laadusta, saatavuudesta ja alueellisesta tasa-arvosta huolehditaan.
 • kunta säilyy vahvana ja vastuullisena palveluntuottajana: lyhytnäköisestä yksityistämisen ja ulkoistamisen politiikasta on luovuttava.
 • kunta tarjoaa jatkossakin edulliset tilat liikunta- ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Suunnitteilla olevan monitoimihallin toteuttamisessa on kuunneltava kuntalaisten toiveita.
 • kunnan tonttien tarjonta pysyy monipuolisena ja hinnat houkuttelevina sekä kiinteistöjen verotus kohtuullisena.

LISÄÄ TYÖLLISYYTTÄ JA ELINVOIMAA

Vasemmistoliiton valtuutettuna sitoudun työskentelemään sen eteen, että

 • julkisilla hankinnoilla tuettaisiin enemmän paikallista ja vastuullista yritystoimintaa.
 • Nousiainen täyttäisi työllistämisvelvoitteensa. Pitkäaikaistyöttömyyden sakkomaksujen sijaan kunnan kannattaa järjestää koulutus- ja harjoittelupaikkoja, palkkatuettua työtä tai tietyin edellytyksin myös kuntouttavaa työtoimintaa.
 • erityisesti aloittelevien ja pienten yritysten tarpeisiin vastattaisiin paremmin. Pienen kunnan kannattaisi tarjota esim. yhteistyötiloja yksinyrittäjille.
 • alueen elinvoimaa, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja työllisyyttä tuettaisiin tiiviimmin yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Alueen vetovoimaisuuden vahvistuminen olisi kaikkien etu.

HYVÄT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vasemmistoliiton valtuutettuna sitoudun työskentelemään sen eteen, että

 • palvelut järjestetään ja tuotetaan sote-uudistuksen jälkeenkin julkisesti, yksityisen palvelutuotannon ja kolmannen sektorin täydentäessä palveluja. Kuntalaisten verovaroja ei pidä valuttaa kansainvälisten terveysjättien voittoihin ja veroparatiiseihin.
 • palvelumaksujen korotuskierre katkaistaan ja terveyskeskusmaksut poistetaan.
 • julkisten palveluiden laatua ja saatavuutta parannetaan, jotta kaikki asukkaat saavat yhtä hyviä palveluita kuin työterveyshuollon piirissä olevat.
 • turvallinen ja arvokas vanhuus taataan riittävällä hoitajamitoituksella.
 • ennaltaehkäisevään lastensuojeluun ja perhetyöhön varataan kunnon resurssit.