Etusivu – Front page

Olen 33-vuotias sitoutumaton ehdokas Joensuun Vasemmiston listalla. Ehdokasnumeroni on 56.

Olen toiminut monissa yhdistyksissä, tehnyt vapaaehtoistyötä ja kansalaisvaikuttamista, mutta ehdokkaana vaaleissa olen nyt ensi kertaa. Asetuin ehdolle, koska haluan vaikuttaa entistä enemmän siihen, millainen kaupunki Joensuu on. Olen valmis oppimaan uutta ja ottamaan selvää asioista.

Politiikalla haluan vähentää eriarvoisuutta. Haluan edistää rakennetun ja luonnonympäristön monimuotoisuutta, parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja tehdä taiteen ja kulttuurin saavutettavaksi kaikille. Lisäksi haluan vaikuttaa hankintojen eettisyyteen ja ekologisuuteen.

Mottoni kuuluu: ajattele globaalisti, toimi paikallisesti. En ole joka alan asiantuntija ja toivonkin, että tuet minua jakamalla tietämystäsi asioista, joihin kuntapäättäjänä voin vaikuttaa.

***

I’m a 33-year-old independent candidate on Joensuu Left Alliance list. My voting number is 56. I have been active in many NGOs, done volunteer work and citizen activism but this is my first time to run for city council. I decided to run, because I want to make more and more difference in what kind of town Joensuu is. I am willing to learn and find out about things.

With politics I want to reduce inequality. I want to work for diverse environment – both built and natural. I want to improve the citizens’ possibilities to participate in decision making and make art and culture accessible for everyone. Also, I want to advance the ethicalness and environmental friendliness of public purchases.

My motto is: think globally, act locally. I am not an expert of everything and my wish is that you support me by sharing your knowledge about issues in which I can affect on as a decision maker.

Minä – About me

Olen 33-vuotias sitoutumaton ehdokas Vasemmiston listalla. Asun Joensuun keskustassa mieheni kanssa. Joensuussa parasta ovat ihana ja aktiivinen järjestö- ja vapaaehtoistyön kenttä sekä monipuolinen kulttuurielämä. Juuri nämä asiat ovat tehneet Joensuusta kotikaupungin tälle kainuulaiselle. Olen toiminut monissa järjestöissä, tehnyt vapaaehtoistyötä ja kansalaisvaikuttamista, mutta ehdokkaana vaaleissa olen nyt ensi kertaa. Koen, että Joensuu on antanut minulle paljon mahdollisuuksia kouluttautua, tutustua ihmisiin ja edistää minulle tärkeitä asioita. Kuntapäättäjänä haluan toimia sen eteen, että Joensuu olisi mahdollisuuksien kaupunki myös muille. Koulutuksiltani olen teatteri-ilmaisun ohjaaja ja sosionomi.

Politiikalla haluan vähentää eriarvoisuutta. Tahdon edistää rakennetun ja luonnonympäristön monimuotoisuutta, parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja tehdä kulttuurin saavutettavaksi kaikille. Lisäksi haluan vaikuttaa julkisten hankintojen eettisyyteen ja ekologisuuteen. Mottoni kuuluu: ajattele globaalisti, toimi paikallisesti. En ole joka alan asiantuntija ja toivonkin, että tuet minua jakamalla tietämystäsi asioista, joihin kuntapäättäjänä voin vaikuttaa.

Äänestysnumeroni on 56.

Voit seurata kampanjointiani Facebookissa ja lähettää minulle viestejä joko Facebookin tai tämän sivuston Yhteystiedot-osion kautta.

***

I’m a 33-year-old independent candidate on Joensuu Left Alliance list. I live in Joensuu center with my husband. The best things in Joensuu are wonderful and active field of NGOs and volunteer work, and versatile culture life. These are the things which have made Joensuu my home town. Originally I am from Kainuu region. I have been active in many NGOs, done volunteer work and citizen activism but this is my first time to run for city council. I feel that Joensuu has given me a lot of possibilities to educate myself, interact with people and advance issues I find important. As a municipal decision maker I want to work for the fact that Joensuu would be a town of possibilities also for others. I have two professions: drama instructor and social welfare worker.

With politics I want to reduce unequality. I want to work for diverse environment – both built and natural. I want to improve the citizens’ possibilities to participate in decision making and make art and culture accessible and achievable for everyone. Also, I want to advance the ethicalness and environmental friendliness of public purchases. My motto is: think globally, act locally. I am not an expert of everything and my wish is that you support me by sharing your knowledge about issues in which I can affect on as a decision maker.

My voting number is 56.

You can follow my campaign on Facebook and send me messages through Facebook or the Contact section on this website.

Kuntavaalit 2017 – Municipal election 2017

Miksi asetuin ehdolle?

Olen sitoutumaton ehdokas Vasemmistoliiton listalla. Valitsin listakseni Vasemmiston, sillä sen arvot ja tavoitteet vastaavat pitkälti omiani. Päätin kuitenkin ryhtyä sitoutumattomaksi ehdokkaaksi, sillä näin politiikan ensikertalaisena koin puolueeseen liittymisen vieraaksi itselleni.

Olen siis ensi kertaa ehdolla vaaleissa. Lähdin mukaan, koska haluan vaikuttaa entistä enemmän siihen, millainen kaupunki Joensuu on.  Myös se, että minua pyydettiin mukaan ja että lähipiirini kannusti ratkaisussa, vaikuttivat ehdolle asettumiseeni.

En ole joka alan asiantuntija ja toivonkin, että tuet minua jakamalla tietämystäsi asioista, joihin kuntapäättäjänä voin vaikuttaa. Katso yhteystietoni Yhteystiedot-sivulta!

Tavoitteeni

  1. Teen eriarvoisuutta vähentävää politiikkaa.
  2. Edistän rakennetun ja luonnonympäristön monimuotoisuutta.
  3. Parannan kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon.
  4. Työskentelen sen eteen, että taide ja kulttuuri olisivat kaikkien saavutettavissa.
  5. Vaikutan hankintojen eettisyyteen ja ekologisuuteen.

Joensuun Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma

Osallistuin Joensuun Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelman kirjoittamiseen. Vaaliohjelman löydät kokonaisuudessaan täältä: http://joensuu.vas.fi/kuntavaalit-2017/

Ajatuksiani blogissa

Blogistani löydät monenlaisia tekstejä, kuten mielipidekirjoituksiani eri aiheista sekä omaksi ilokseni tekemiäni teatteriarviointeja.

***

Why did I decide to run for city council?

I am an independent candidate on Left Alliance list. I chose Left Alliance, for its values and goals are similar to mine. Still, I decided to be independent, because, as a first-timer in politics, I felt joining a political party a bit distant to myself.

So this is my first time as a political candidate. I decided to run, because I want to make more and more difference in what kind of town Joensuu is. Also the fact that I was asked to run and that my closest people encouraged me to do so, affected my decision.

I am not an expert of everything and I wish that you will support me by sharing your knowledge about things in which I can influence as a municipal decision maker. See my contact details on Contact page!

My goals

  1. I will make politics which reduces inequality.
  2. I will speak for the diversity of environment, both natural and built.
  3. I will improve the citizens’ possibilities to participate in decision making.
  4. I will work for accessible and achievable art and culture for everyone.
  5. I will promote the ethicalness and environmental friendliness in public purchases.

The platform of Joensuu Left Alliance

I participated in writing the Joensuu Left Alliance platform for municipal election. You can find the whole platform in here (in Finnish): http://joensuu.vas.fi/kuntavaalit-2017/

My thoughts in my blog

In my blog you can find different writings, such as opinions on vegetarian food (I have become vegetarian and later vegan myself and have been writing about it) and on remaining more old wooden buildings in Joensuu which is close to my heart. In my blog there are also theater reviews which I have written for fun. Most of the writings are in Finnish.

Blogi – Blog