CV

Työkokemukseni koostuu pääasiassa monenlaisesta ohjauksesta: olen ohjannut näytelmiä, vetänyt koulutuksia ja ohjannut opiskelijoita heidän opinnoissaan. Olen myös järjestänyt monenkokoisia tapahtumia.  Nämä tehtävät ovat opettaneet erilaisten ihmisten kanssa toimimista ja kokonaisuuksien hallintaa. Vapaaehtoistyö ja yhdistystoiminta ovat keskeisiä osia elämässäni. Sekä töideni että vapaaehtoistyön kautta pyrin edistämään tärkeäksi kokemiani asioita ja toteuttamaan ajatuksiani hyvästä maailmasta.

***

My work experience mostly consists of directing and facilitating: I have directed theater plays, facilitated trainings and councelled students in their studies. I have also arranged events of various sizes. These
tasks have tauhgt cooperation with different kinds of people and managing ”bic pictures”. Volunteer work and NGOs are important parts of my life. Both through my work and volunteer work I strive for advancing things I find important and realising my ideas of a good world.

***

Koulutus/Education

2012 Sosionomi, Pohjois-Karjalan AMK
2007 Teatteri-ilmaisun ohjaaja, Keski-Pohjanmaan AMK
2002 Ylioppilas, Kajaanin lyseon lukio

Keskeinen työkokemus/Central Work Experience

3/2017–5/2017 Draamaohjaaja, Joensuun kaupunki
Rasismiin puuttumisen keinoihin opastavien draamatyöpajojen ohjaaminen seitsemäsluokkalaisille yhdessä työparin kanssa. Työ kestää kevään 2017.

9/2016–5/2017 Ohjaaja, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry.
Suomea draaman keinoin -hankkeen toteuttaminen yhdessä työparin kanssa. Työ päättyy keväällä 2017.

8/2014–7/2016 Ammatillinen ohjaaja, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu
Erityistä tukea tarvitsevien (mielenterveysongelmat, oppimisvaikeudet) nuorten opiskelun tukeminen ja opiskelijahuoltotyö.

2/2014–5/2014 Tapahtumakoordinaattori, Joensuun Mahdollisuuksien tori
Vapaaehtoisvoimin järjestettävän järjestö- ja kulttuuritapahtuman organisointi ja tuottaminen.

1/2013–2/2014 Asuntolaohjaaja, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu Tekniikka ja kulttuuri
Nuorten asumisen ja vapaa-ajan ohjaus sekä opiskelijahuoltotyö.

1/2012–5/2012 ja 9/2013–7/2014 Käsikirjoittaja-ohjaaja, Kipinät – The Sparkles -ryhmä
Monikulttuurisen teatteriryhmän perustaminen (2012), ilmaisutaitoharjoitteiden ohjaaminen, näytelmien käsikirjoitus, ohjaus ja tuottaminen. 2013–2014 työ tehtiin kahden ohjaajan yhteistyönä.

2009, 2012 Näyttelijä-ohjaaja, Luova-Voima Tmi
Yläkouluille suunnatun, koulukiusaamisaiheisen Harri-näytelmän ja siihen liittyvän draamatyöpajan kehittämistyö sekä työpajan näyttelijä-ohjaajana toimiminen.

2006–2008 Ilmaisutaidon tuntiopettaja, Puolangan kansalaisopisto
Ilmaisutaidon opettaminen ja näytelmien ohjaus.

2004– Harrastajateatteriohjaaja
Lukuisten harrastajateatterinäytelmien ohjaaminen, toimeksiantajina Askan Ahertajat ry, Kokkolan Iltanäyttelijät ry, Puolangan seurakunta, Joensuun ylioppilasteatteriyhdistys ry, Satumaa-risteilyt Ky.

Muu työkokemus/Other Work Experience

Olen toiminut ilmaisutaidon kouluttajana ja ohjaajana eri tilaajien lyhytkoulutuksissa. Olen tehnyt sekä soolona että työryhmissä tilausnäytelmiä eri tapahtumiin (mm. Kipinät – The Sparkles ja Duo Camaleones). Olen puhunut erilaisissa tilaisuuksissa ja juontanut tapahtumia.

Työkokemukseeni lukeutuvat myös muun muassa henkilökohtaisen avustajan, kehitysvammaisten leiriohjaajan, varhaisnuorten kerhonohjaajan, lastenhoitajan, paikallislehden avustajan, kirkon oppaan ja asiakaspalvelun tehtävät.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja- ja sosionomiopintojeni aikana tein työharjoitteluja mm. päihdekuntoutujien, muistisairaiden ikäihmisten ja maahanmuuttajien parissa. Sosionomiopintoni sisälsivät runsaasti luovien menetelmien soveltamista.

Keskeinen täydennyskoulutus ja kurssit/Central Updating Education

2017 Toiminnallisia valmiuksia suomi toisena kielenä -opetukseen, UEF Aducate.
Toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöön valmentava osa-aikainen koulutus. Laajuus 3 op.

2016 Elävä kirjasto -järjestäjän koulutus, Nuorisoyhteistyö Allianssi
Yhdenvertaisuutta edistävän toiminnallisen menetelmän käyttöön oikeuttava yksipäiväinen koulutus.

2015–2016 Taiteen tuotanto hyvinvointityössä, Hyvinvoinnin välitystoimisto.
Osallistavan taiteen tuotantoa, myyntiä ja markkinointia käsittelevä osa-aikainen koulutus. Laajuus 540 h.

2014–2015 Kansalaisvaikuttajan koulutusohjelma, Kepa ry.
Globaaleja kehityskysymyksiä, kansalaisvaikuttamisen muotoja ja tapahtumanjärjestämistä käsittelevä osa-aikainen koulutus.

2014 Reiluttaja-koulutus, Eettisen kaupan puolesta ry.
Reilun kaupan ja eettisen kuluttamisen vapaaehtoisia asiantuntijoita valmentava yksipäiväinen koulutus.

Julkaisut ja palkinnot/Publications and Awards

2014 Artikkeli ”Kipinät – monikulttuurinen teatteriprojekti”, Osallisuuden jäljillä -artikkelikokoelma

2013 Vuoden opinnäytetyö 2012 -palkinto, Karelia-ammattikorkeakoulu

2013 Artikkeli ”Monikulttuurinen teatteriprojekti ja osallisuus”, Meteli-lehti 3/2013)

Luottamustehtävät/Positions of Responsibility

3/2015– Kulttuuriosuuskunta Laiturin hallituksen jäsen, perustajajäsen

1/2014– Joensuun kehitysmaakauppayhdistys ry:n hallituksen jäsen

9/2011–11/2014 Uuden kulman kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja 2011–2012, rahastonhoitaja 2012–2014)

6/2009–12/2011 Pohjois-Karjalan AMK:n sosiaalialan opiskelijat PoKaSos ry:n hallituksen jäsen (sihteeri)

1/2008–12/2010 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Puolangan paikallisyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

6/2007–12/2007 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Puolangan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen (sihteeri)

2/2006–5/2007 Kokkolan Iltanäyttelijät ry:n hallituksen jäsen ja varajäsen

1/2006–5/2007 Keski-Pohjanmaan AMK:n musiikin ja taiteen yksikön hyvinvointitiimin opiskelijajäsen

11/2005–5/2007 Kokkolan kulttuurialan ammattikorkeakouluopiskelijat (KLAKU) ry:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja

Vapaaehtoistyö/Volunteer Work

Olen muun muassa ollut mukana järjestämässä Joensuun Mahdollisuuksien toria vuosina 2013 – 2016 ja Meillä on unelma Joensuussa -tapahtumaa 2015 ja tehnyt Reilun kaupan edistämistyötä noin vuodesta 2005 alkaen.
Tällä hetkellä toimin aktiivisimmin Kulttuuriosuuskunta Laiturin vapaaehtoisena ja Ehjän Joensuun asema-alueen puolesta -kampanjassa.

Yksityiskohtainen CV/Detailed CV (partly in English)
https://www.linkedin.com/in/mariakorkatti