Kuntavaalit 2017 – Municipal election 2017

Miksi asetuin ehdolle?

Olen sitoutumaton ehdokas Vasemmistoliiton listalla. Valitsin listakseni Vasemmiston, sillä sen arvot ja tavoitteet vastaavat pitkälti omiani. Päätin kuitenkin ryhtyä sitoutumattomaksi ehdokkaaksi, sillä näin politiikan ensikertalaisena koin puolueeseen liittymisen vieraaksi itselleni.

Olen siis ensi kertaa ehdolla vaaleissa. Lähdin mukaan, koska haluan vaikuttaa entistä enemmän siihen, millainen kaupunki Joensuu on.  Myös se, että minua pyydettiin mukaan ja että lähipiirini kannusti ratkaisussa, vaikuttivat ehdolle asettumiseeni.

En ole joka alan asiantuntija ja toivonkin, että tuet minua jakamalla tietämystäsi asioista, joihin kuntapäättäjänä voin vaikuttaa. Katso yhteystietoni Yhteystiedot-sivulta!

Tavoitteeni

  1. Teen eriarvoisuutta vähentävää politiikkaa.
  2. Edistän rakennetun ja luonnonympäristön monimuotoisuutta.
  3. Parannan kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon.
  4. Työskentelen sen eteen, että taide ja kulttuuri olisivat kaikkien saavutettavissa.
  5. Vaikutan hankintojen eettisyyteen ja ekologisuuteen.

Joensuun Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma

Osallistuin Joensuun Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelman kirjoittamiseen. Vaaliohjelman löydät kokonaisuudessaan täältä: http://joensuu.vas.fi/kuntavaalit-2017/

Ajatuksiani blogissa

Blogistani löydät monenlaisia tekstejä, kuten mielipidekirjoituksiani eri aiheista sekä omaksi ilokseni tekemiäni teatteriarviointeja.

***

Why did I decide to run for city council?

I am an independent candidate on Left Alliance list. I chose Left Alliance, for its values and goals are similar to mine. Still, I decided to be independent, because, as a first-timer in politics, I felt joining a political party a bit distant to myself.

So this is my first time as a political candidate. I decided to run, because I want to make more and more difference in what kind of town Joensuu is. Also the fact that I was asked to run and that my closest people encouraged me to do so, affected my decision.

I am not an expert of everything and I wish that you will support me by sharing your knowledge about things in which I can influence as a municipal decision maker. See my contact details on Contact page!

My goals

  1. I will make politics which reduces inequality.
  2. I will speak for the diversity of environment, both natural and built.
  3. I will improve the citizens’ possibilities to participate in decision making.
  4. I will work for accessible and achievable art and culture for everyone.
  5. I will promote the ethicalness and environmental friendliness in public purchases.

The platform of Joensuu Left Alliance

I participated in writing the Joensuu Left Alliance platform for municipal election. You can find the whole platform in here (in Finnish): http://joensuu.vas.fi/kuntavaalit-2017/

My thoughts in my blog

In my blog you can find different writings, such as opinions on vegetarian food (I have become vegetarian and later vegan myself and have been writing about it) and on remaining more old wooden buildings in Joensuu which is close to my heart. In my blog there are also theater reviews which I have written for fun. Most of the writings are in Finnish.