Minä – About me

Olen 33-vuotias sitoutumaton ehdokas Vasemmiston listalla. Asun Joensuun keskustassa mieheni kanssa. Joensuussa parasta ovat ihana ja aktiivinen järjestö- ja vapaaehtoistyön kenttä sekä monipuolinen kulttuurielämä. Juuri nämä asiat ovat tehneet Joensuusta kotikaupungin tälle kainuulaiselle. Olen toiminut monissa järjestöissä, tehnyt vapaaehtoistyötä ja kansalaisvaikuttamista, mutta ehdokkaana vaaleissa olen nyt ensi kertaa. Koen, että Joensuu on antanut minulle paljon mahdollisuuksia kouluttautua, tutustua ihmisiin ja edistää minulle tärkeitä asioita. Kuntapäättäjänä haluan toimia sen eteen, että Joensuu olisi mahdollisuuksien kaupunki myös muille. Koulutuksiltani olen teatteri-ilmaisun ohjaaja ja sosionomi.

Politiikalla haluan vähentää eriarvoisuutta. Tahdon edistää rakennetun ja luonnonympäristön monimuotoisuutta, parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja tehdä kulttuurin saavutettavaksi kaikille. Lisäksi haluan vaikuttaa julkisten hankintojen eettisyyteen ja ekologisuuteen. Mottoni kuuluu: ajattele globaalisti, toimi paikallisesti. En ole joka alan asiantuntija ja toivonkin, että tuet minua jakamalla tietämystäsi asioista, joihin kuntapäättäjänä voin vaikuttaa.

Äänestysnumeroni on 56.

Voit seurata kampanjointiani Facebookissa ja lähettää minulle viestejä joko Facebookin tai tämän sivuston Yhteystiedot-osion kautta.

***

I’m a 33-year-old independent candidate on Joensuu Left Alliance list. I live in Joensuu center with my husband. The best things in Joensuu are wonderful and active field of NGOs and volunteer work, and versatile culture life. These are the things which have made Joensuu my home town. Originally I am from Kainuu region. I have been active in many NGOs, done volunteer work and citizen activism but this is my first time to run for city council. I feel that Joensuu has given me a lot of possibilities to educate myself, interact with people and advance issues I find important. As a municipal decision maker I want to work for the fact that Joensuu would be a town of possibilities also for others. I have two professions: drama instructor and social welfare worker.

With politics I want to reduce unequality. I want to work for diverse environment – both built and natural. I want to improve the citizens’ possibilities to participate in decision making and make art and culture accessible and achievable for everyone. Also, I want to advance the ethicalness and environmental friendliness of public purchases. My motto is: think globally, act locally. I am not an expert of everything and my wish is that you support me by sharing your knowledge about issues in which I can affect on as a decision maker.

My voting number is 56.

You can follow my campaign on Facebook and send me messages through Facebook or the Contact section on this website.