Sijais-sukulais vanhemmuus

Mitä on perhehoito työnä.

Miten voin ruveta sijaisvanhemmaksi. On useita tapoja ruveta sijaisvanhemmaksi. Kouluttautumalla vanhemmuuteen kursseilla. Ajautumalla sukulaislapsen sijaisvanhemmuuteen. Hakeutumalla sijaisvanhemmuuteen adoption sijaan.

Tarpeita on vanhemmuudessa monia. Auttamisen halu, sääli. Adoption sijaan vaihtoehto. Sukulaisvanhemmuudessa on usein taustalla, pelko sukulaislapsen joutumisesta laitokseen. Perhehoidossa on aina perhe hoitamassa. Perheen määritelmä on isä sekä äiti mahdolliset lapset. Lapselle perheen biologiset lapset ovat sijaissisaruksia. Perhehoitajana toimii aina toinen vanhemmista. Perhehoitajalle kuuluu pienehkö palkkio sekä kulukorvaus lapsen aiheuttamista kulista. Perhehoitaja saa yleensä aloitus rahan lapsen välttämättömien kulujen kattamiseen.

Kun sijaislapsesta päätös tehdään, on tilanne usein yllättävä, varsinkin sukulaislapsen kohdalla. Usein tuodaan kiireellisen huostaanoton yhteydessä, jopa 15min varoitus ajalla, jolloin päätös on tehtävä hetkessä. Lapset on kuitenkin usein sopeutuvaisia.

Sijaisvanhemmaksi ryhtyvän on hyvä tietää että lapsi ei tule yksin. Lapsi tuo mukanaan vanhemmat perheeseen joita on tuettava myös. Mitä paremmat välit sijaislapsen vanhempiin on, sen paremmin homma toimii. Pahimmillaan sijaisvanhempi voi tulla uhatuksi lapsen vanhempien toimesta. Lapsen biologisilla vanhemmilla on aina oikeus lapseen. Myös huostaan ottaneen kunnan lapsesta vastaavalla sosiaalityöntekijällä on vastuu lapsesta jota ei voida sivuttaa. Sosiaalityöntekijä tekee aina päätökset.