Mielenterveyspalveluihin pääsy kaikille tarvitsijoille – riittävät resurssit turvattava!

Syrjäyttävä politiikka on lopetettava! Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna haluan ensisijaisesti vähentää nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä parantamalla ennaltaehkäiseviä palveluita ja turvaamalla riittävät resurssit kaikkien apua tarvitsevien mielenterveyspotilaiden hoitoon. Poliittisilla päätöksillä voidaan suoraan vaikuttaa kansanterveyteen, syrjäytymiseen ja itsemurhatilastoihin.

Yhteiskunnan tukipalveluiden heikentäminen murskaavilla leikkauksilla ja yksityistämisellä lisää pahoinvointia ja tulee siten myös kalliiksi. Haluan nähdä tulevaisuuden Jyväskylän tukipalvelut esimerkillisinä ja avun saannin kaikille mahdollisena. Kansanterveyteen panostaminen on pitkällä tähtäimellä taloudellisesti järkevää ja tuottaa yhteiskunnalle säästöjä.

Suomen nykyinen hallitus (eli Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset) on leikannut lukuisten muiden tärkeiden peruspalveluiden lisäksi myös mielenterveyspalveluista rankalla kädellä. Väestöliiton blogissa psykoterapian asiantuntija Lotta Heiskanen avaa sitä, miksi mielenterveyspalveluista leikkaaminen on äärimmäisen lyhytnäköistä politiikkaa:

”Mielenterveysongelmien taloudelliset kustannukset yhteiskunnalle eivät pääosin synny hoidosta, vaan hoitamatta jättämisestä. — Yhden työmarkkinoilta syrjäytyneen nuoren kustannukset yhteiskunnalle työuran aikana nousevat 1,4 miljoonaan euroon. Vuositasolla syrjäytymisen kustannukset ovat vähintään 30 000€. Kertaviikkoisen psykoterapian vuosikustannukset ovat noin 4000€. Riippumattomien laskelmien mukaan esimerkiksi rötöstelyyn ajautuneen nuoren perheterapeuttiseen hoitoon panostettu euro tulee veronmaksajille 9-kertaisena takaisin.”

Lue koko blogi täältä:
https://vaestoliitonblogi.com/…/mika-on-saastojen-hintalap…/