Sitoumukset

Allekirjoittamani sitoumukset:

Amnesty International

Allekirjoittamalla Amnesty Internationalin kuntavaaliteemat sitoudun siihen, että Jyväskylä ei jätä väkivaltaa kokeneita naisia yksin eikä sulje oviaan hädässä olevilta pakolaisita.

Hiilivapaa Suomi

Olen päättäjänä sitoutunut edistämään hiilivoiman alasajoa Jyväskylässä.

En osta halvinta

”En osta halvinta” on vetoomus kuntien hankintojen vastuullisuuden puolesta.  Kuntien hankintoja ei pidä tehdä pelkän hinnan perusteella, vaan kilpailukriitereiksi tulee ottaa vastuullisuus ja paikallisuus. Kuinka läpinäkyvä tuotteen alkuperä on, ovatko tuotteen valmistaneet työntekijät saaneet elämiseen riittävän palkan? Kuormittaako tuote ympäristöä kohtuuttomasti, entä olisiko vähempipäästöisiä vaihtoehtoja saatavilla? Ostamalla paikallista tuemme myös alueemme työllisyyttä.

Lasten ja nuorten huoneentaulu

Jyväskylä on kaupunkina vastuussa myös lapsista ja nuorista. Itsestäänselvästi lasten ja nuorten hyvinvointiin panostamalla luomme turvallisen tulevaisuuden kaikille. Ennaltaehkäisevät palvelut, etsivä nuorisotyö ja laadukas koulutus ovat investointeja kunnan parempaan tulevaisuuteen. Sitoudun edistämään lasten ja nuorten asemaa Jyväskylässä ja allekirjoitan kaikki Huoneentaulun vaatimukset.

EHYT

Sitoudun edistämään ehkäisevää päihdetyötä Jyväskylässä. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat kaupungille tulevaisuuden säästö ja edistävät asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Jyväskylän pyöräilyseuran teesit

Jyväskylän pyöräseura JYPS vaatii muun muassa turvallisempien kevyenliikenteen väylien kaavoittamista ja enemmän pyöräparkkeja. Haluan tehdä Jyväskylässä pyörällä liikkumisen turvallisemmaksi ja houkuttelevammaksi, koska tämä vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä ja parantaa asukkaiden terveyttä hyötyliikunnan lisääntyessä. Pyöräilyn edistäminen on kaupungille tulevaisuuden säästö.

Opetuksen puolustaja

Läpäisin Opettajien ammattijärjestö OAJ:n Kuntapäättäjä-testin opetuksen puolustajana. Testi mukaili OAJ:n kuntavaalitavoitteita.