Etusivu

Hei. Olen Mika Välipirtti. Olen Vasemmistoliiton ehdokas Helsingin kunnallisvaaleissa.
Olen kahden lapsen isä ja asun Helsingin Arabiassa. Minut tunnetaan laajasti asukkaiden äänenä ja ympäristöaktiivina. Olen ollut taistelemassa Helsingin viheralueiden puolesta mm Vartiosaaressa, Pornaistenniemessä ja Keskuspuistossa. Olen Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen hallituksen jäsen, Vartiosaariseuran hallituksen jäsen sekä Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö Ry:n puheenjohtaja.

Olen myös perustajajäsen Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdityksessä sekä Pyöräliitossa.

 

Minulle tärkeitä ovat: Helsingin viheralueet, asukkaiden osallistuminen päätöksentekoon, tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen päätöksenteko ja lasten oikeus hyvään lapsuuteen.

 

Miksi olen ehdokkaana?

Olen lähtenyt Vasemmistoliiton ehdokkaaksi koska haluan puolustaa Helsingin tärkeitä viheralueita. VIheralueet muodostavat kaupungin keuhkot, ne vaikuttavat paitsi asumisen laatuun myös kaupungin ilmanlaatuun. Nyt ne ovat uhattuna. Uusi yleiskaava uhkaa yli viidennestä meidän vihealueistamme. Tulen valtuustossa taistelemaan jokaisen viheralueen puolesta. Asemakaavoituksessa voimme vielä suojella ne.

Olen ollut  monessa asukashankkeessa mukana. Perustanut asukashuvilan, talkoita, tapahtumia ja vienyt asukkaiden viestiä päätöksentekijöille. Tulen valtuustossa toimimaan asukkaiden äänenä, kuljettamaan asukkaiden mielipiteitä ja asioita valtuustoon. Toimin myös tiedon välittäjänä asukkaille, asukkaat tarvitsevat tietoa päätöksenteosta, heidän asioistaan.

Kuntavaalit 2017

Pelastetaan viheralueemme.

Helsinki tarvitsee viheralueensa. Meillä on oikeus omiin lähimetsiimme ja puistoihimme. Viheralueita ei saa uhrata rakentamiselle. Tulen puolustamaan valtuustossa kaikkia Helsingin viheralueita. Olen kansallinen kaupunkipuistoliikkeen perustajajäsen, Yleiskaava uusiksi -liikkeen puheenjohtaja ja Save Vartiosaari -liikkeen kantavia voimia. Kuulun myös Vartiosaari-Seuran hallitukseen.

Otetaan asukkaat mukaan päätöksentekoon.

Asukkaat ovat usein alueensa ja asioidensa asiantuntijoita. Vuorovaikutus on oltava niin vahvaa että asukkaiden ääni kuuluu päätöksenteossa. Yhteisöllisyys on käyttämätön voimavara ja sitä on tuettava ja kehitettävä. Tulen vaikuttamaan siihen että Helsingin tyhjillään olevat kiinteistöt ja tilat ja muut kaupunkilaisten virkistyskäyttöön tarkoitetut rakennukset otetaan kaupunkilaisten edulliseen ja matalan kynnyksen vapaa-ajan yhteisö- ja virkistyskäyttöön. Olen perustanut Helsingin loma- ja virkistysyhdistyksen jonka käytössä on 56 perheen käyttämä yhteisöhuvila Helsingin Vartiosaaressa.

Rohkeaa ja kestävää ilmasto- ja energiapolitiikkaa Helsinkiin.

Sitoudun ajamaan kuntapoiitikkona Suomen luonnonsuojeluliiton asettamia Ilmasto- ja energialinjauksia (http://www.sll.fi/mita-me-teemme/il…): – Energiansäästö ja energiatehokkuus nostetaan etusijalle – Liikenteessä siirrytään uusiutuviin ja vähäpäästöisiin energiamuotoihin – Uusiutuvaa bioenergiaa tuotetaan turvaten luonnon hiilivarastot ja monimuotoisuus – Kosket pidetään vapaina – Helsinki siirtyy käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvia energialähteitä vuoteen 2050 mennessä – Helsingistä kansainvälisen ilmastopolitiikan edelläkävijä – Helsingin houkuttelevuutta ympäristöinvestoinneille lisätään – Helsingin tavoitteeksi luonnonvarojen kierrätykseen ja energiansäästöön perustuva kierto- ja kohtuutalous Olen Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) hallituksen jäsen.

Järkevä liikennepolitiikka on ympäristöä säästävää ja perustuu joukkoliikenteeseen.

Helsingin on aktiivisesti pyrittävä henkilöautosidonnaisuuden ja moottoriajoneuvoliikenteen määrän vähentämiseen sekä joukkoliikenteen ja kevyen iikenteen osuuden lisäämiseen. Toimin liikennepoiittisen yhdistyksen Enemistö ry:n puheenjohtajana, ja sitoudunkin edistämään Enemmistö ry:n liikennepoliittista ohjelmaa Helsingissä (http://enemmisto.fi/enemmisto-ryn-l…): mm. Joukkoliikenteen kehittämiseen, kävely- ja pyöräilymahdolisuuksien edistämiseen, yksityisautoilun vähentämiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen ja raideiikenteen seudulliseen kehittämiseen.

Lastemme hyvinvointia ei saa myydä.

Lapsi tulisi olla päätöksenteon keskiössä aina. Siksi lastensuojelun resurssit tulisi turvata. Helsingin tuottotavoite ohjelma on konkreettinen uhka lapsille, se pyrkii vähentämään resursseja varhaiskasvatuksesta ja kasvattaa luokkakokoja ja vähentää opetuksen laatua. Tiesitkö että Helsingissä eniten kärsivät huonosta ilmanlaadusta lapset ja kouluikäiset. He viettävät päivänsä ruuhkaisten teiden varsilla sijaitsevissa päiväkodeissa ja kouluissa. Puhdas ilmanlaatu on heille erittäin tärkeää. Siihen voimme vaikuttaa nopeiten liikennettä rajoittamalla.

Edullinen ja ekologinen asuminen on kaupunkilaisen perusoikeus.

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy on Suomen mittakaavassa erittäin suuri yhtiö. Se hallinnoi mittavaa asuntokantaa ja mahdollistaa sen että myös pienituloiset voivat asua ja elää Helsingissä. Meidän on taattava vuokratason kohtuullisuus jatkossakin. Hekan asukkaat on otettava rohkeasti mukaan yhtiön toimintaan ja asukasdemokratiaa on kehitettävä edelleen. Heka voi myös olla ekologisen asumisen edelläkävijä.

Helsingin on luotava uutta työtä.

Meidän on ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin työllistääksemme lisää kaupunkilaisia. Työttömyys ja sen aiheuttamat rakenteelliset sekä sosiaaliset ongelmat ovat kalliita ja luovat turvattomuutta. Ennaltaehkäisyyn paras lääke on luoda pysyvää ja turvallista arkea, jossa työ on yksi osa-alue. Työn jakaminen tulisi ottaa kokeiluun mahdollisimman laajasti kaupungin virastoissa. Lyhennetty työviikko ja työaika loisivat nopeasti lisää työmahdollisuuksia. Jatkuva tehostaminen ja menojen leikkaaminen on johtanut työn kurjistumiseen ja ammatitaitoisen hyvinkoulutetun työväestön syrjäytymiseen työmarkkinoilta. Tämä kehitys on lopetettava.

Merellinen Helsinki on saatava entistä paremmin asukkaiden käyttöön.

Helsingin lähisaaret ovat käyttämätön mahdollisuus. Meidän tulisi kehittää sekä vesiliikennettä että saaristoamme niin että asukkaat pääsevät nauttimaan saarista ja merestä helpommin. Saarten saavutettavuus on suuri ongelma nyt heille jolla ei ole omaa venettä. Kaupungin tulee avata enemmän saaria asukkaiden virkistyskäyttöön. On tutkittava miten voidaan toteuttaa vesiliikenneyhteysverkko joka palvelisi eri kaupunginosien asukkaita.

Urheilu ja liikunta on parasta silloin kun se on tasa-arvoista ja kaikki saavat sitä harrastaa – tulotasosta, sukupuolesta tai ihonväristä riippumatta!

Kaupungin on taattava tasa-arvoinen mahdollisuus liikunnan ja urheilun harrastamiseen. Meidän on pidettävä yllä palveluverkostoa joka tavoittaa kaikki kuntalaiset. Liikkuminen ja urheilu tulee olla tarkoitettu meille kaikille tulotasosta riippumatta. Helsingin väestömäärän kasvaessa meidän on pidettävä huolta että matalan kynnyksen osallistumisen mahdollistamaa liikuntaa on tarjolla riittävästi. Urheilun on oltava myös muuta kuin kilpaurheilua. Junioriliikunnan on oltava mahdollista myös vähävaraisille.

 

 

 

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/

Yhteystiedot

Mika Välipirtti
puh. 045 3305826
email. mika.valipirtti@gmail.com