#2 Demokraattinen Turku!

TURKU TAKAISIN TURKULAISILLE

Turkuun on palautettava aito demokratia ja päätöksenteon on lähdettävä siitä, mitä turkulaiset  haluavat. Sitovia kansanäänestyksiä on lisättävä runsaasti suurimmista päätöksistä ja silloin kun tämä ei ole mahdollista, on selvitettävä turkulaisten mielipiteet laajoilla gallupeilla. Tarvittaessa gallupeihin osallistumiseen on asetettava kannustimia.

Kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta on tehtävä selkeät linjaukset, ja ne on tuotava turkulaisten nähtäville mahdollisimman helposti sekä virtuaalisesti että kaavoitustilaisuuksissa. Asukkaiden mielipideitä omien asuinalueidensa kaavoitukseen on kysyttävä kysyttävä kaavoituksen kaikissa vaiheissa, ja tärkeimmistä kaavoista on järjestettävä kansanäänestykset.

Turun kaupungin on lisättävä kaupugin luottamuselinten videointia ja suoraa nettilähettämistä eli streamaamista. Kaupunginvaltuuston kokouksien lisäksi streamata voi kaikki kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset, joissa ei ole lain ohjaamaa salassapitovelvoitetta.

Kaupungin budjetti on esiteltävä kaupunkilaisille jo sen valmisteluvaiheessa ja avattava kaupunkilaisille se huolellisesti. Korruptiolle on oltava Turussa nollatoleranssi. Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet on selvitettävä jo ennen luottamustoimeen valintaa, eikä jäävejä ihmisiä saa valita toimiin. Korruptiosta on seurattava välittömästi irtisanominen virasta.

Vaikuttamista omissa kaupunginosissa on vahvistettava; kaupunginosaparlamenttien mahdollisuuksia on kartoitettava, ja niitä on alettava kokeilunomaisesti toteuttaa. Kaupunginosia on kannustettava yhteisölliseen toimintaan, ja tätä toimintaa on kaupungin tuettava sekä resurssien että neuvojen muodossa.