#3 Ympäristökaupunki Turku!

TURKU HIILINEUTRAALIKSI, RAITEILLE JA PYÖRILLE

Turku tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä ja aikoo olla päästöttömyyden ja jätteettömyyden edelläkävijä. Tämä on hieno tavoite, mutta vaatii lisää käytännön panostuksia toteutuakseen.

Naantaliin rakennetaan Turku Energian monipolttoainelaitosta kaupunkimme energialähteeksi. Laitos tulee toimimaan alkuvaiheessaan 60 % hiilenpoltolla ja 40 % biohakkeella. Vuoteen 2020 on asetettu tavoite olla 50 % hiiletön. Tämä ei ole riittävän nopea aikataulu Turun ilmastotavoitteiden toteutumiseksi eikä vastuullisen kaupungin ilmastopolitiikkaan, vaan 100 % hiilineutraalius on otettava tavoitteeksi mahdollisimman nopeasti. Turun on luovuttava fossiilisista polttoaineista, turve mukaan lukien, mahdollisimman pian. Sen on sen sijaan panostettava runsaasti lisää aidosti uusiutuviin energiamuotoihin, kuten esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaan sekä geotermiseen energiaan sekä energiapiheihin ratkaisuihin esimerkiksi rakentamisessa. Vihreä talous tuo myös työpaikkoja.

Turussa on paremmin pidettävä huolta myös luonnon monimuotoisuudesta. Luonnonsuojelualueiden on oltava yhtenäisiä, arvokkaita metsäalueita ei pidä hakata ja meidän on kannettava vastuumme Itämeren suojelemisesta.

Yksityisautoilun vähentäminen on myös oiva keino hiilineutraaliuteen pääsemisen avittamiseen, ja lisäksi muun muassa parantaa kansanterveyttä. Siksi liikennejärjestelyjen kehittämisen ja kaavoituksen on lähdettävä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen näkökulmasta. Pyöräväylät on saatava läpäisemään keskusta. Kaavoitetut pyöräväylät on toteutettava vuoden 2017 aikana ja uusia pyöräväyliä on tehtävä mm. Puutarhakadulle, Itäiselle Rantakadulle ja Itäiselle Pitkäkadulle. Kevyen liikenteen siltoja tarvitaan keskustaan yksi lisää ja Hirvensaloon. Keskustan nopeusrajoitus on laskettava 30 kilometriin tunnissa ja kaupunkipyöräjärjestelmä on otettava nopeasti käyttöön. Talvipyöräily on tehtävä turvallisemmaksi asettamalla kevyt liikenne autojen edelle lumen aurauksen prioriteeteissa.

Raitiotie on hyvä tapa tehostaa Turun joukkoliikennettä, ja siksi sen valmisteleminen on aloitettava viipymättä. Se on myös huomattavasti taloudellisempi ratkaisu kuin sen vastustajat antavat ymmärtää. Raitiovaunujen ohella bussiverkostoa on laajennettava ja kehitettävä. Sähköbusseja on otettava käyttöön lisää, tavoitteena koko bussiverkoston sähköistäminen.

Turun kaupungin hallinnoimissa laitosruokailuissa on alettava suosia merkittävästi kasvisruokaa. Kasvisruoka tuottaa liharuokaan nähden huomattavasti vähemmän päästöjä, siksi sen hyödyt suhteessa ilmastonmuutokseen ovat kiistattomat. Siksi kasvisruoan suosiminen on linjassa Turun päästövähennystavoitteiden kanssa. Lisäksi kasvisruoalla lisätään eläinten hyvinvointia.