Aktiivinen vanhuus ja hyvä kuolema

Vanhan ihmisen terveyteen, esim. muistisairauksien ehkäisyyn,  vaikuttavat  hyvin paljon liikunta, ravinto sekä henkinen ja sosiaalinen aktiivisuus.  Helsingissä on monipuoliset mahdollisuudet harrastaa ulkoilua ja liikuntaa. Kaupungin ja eläkeläisjärjestöjen toimet täydentävät toisiaan.  Maksullisia liikuntapalveluja on paljon,  maksuttomia pitäisi lisätä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa.

Vanha ihminen voi jäädä yksinäiseksi, jos ei työyhteisön tilalle tule harrastus-,  ystävä-  tai naapuriyhteisöjä.  Eläkeläisjärjestöt ja muut harrastusyhteisöt sekä asukastalot ovat merkittäviä tekijöitä muistisairauksien ennaltaehkäisyssä.  Näille annettava kaupungin tuki on hyvin kustannustehokasta  (käyttääkseni tätä muotisanaa).

Jokaisen elämä päättyy kuolemaan. Olisi inhimillistä, että ihminen voisi saada apua hyvään kuolemaan siinä vaiheessa, kuin loppuelämä olisi enää kärsimystä tai hidasta kitumista. Kannatan siis eutanasiaa sillä ehdolla, että ihminen itse sitä vakaasti haluaa.