Etusivu

Olen syntyperäinen espoolainen ehdokas, joka on päässyt aitiopaikalta seuraamaan, miten Espoo on vuosikymmenten aikana muuttunut, niin hyvässä, kuin joskus vähän pahassakin. Ehkä suuntaa on aika hieman viilata?

Minut löytää ehdokkaana Espoon Vasemmiston listalta. Mikset ainakin harkitsisi?

On monta asiaa, johon halulaisin vaikuttaa. Hyvät julkiset palvelut tulisi olla kaikkien saatavilla, ja myös kohtuuhintainen asuminen. Koulutuksesta, ei saa jatkossa leikata, vaan enemmänkin lisätä resursseja. Vanhusten hoitoon pitäisi saada lisää henkilökuntaa, jotta hoiva voidaan järjestää ihmisarvoisella ja huolellisella tavalla. Lisäksi ympäristöasiat tulisi jatkossa ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa entistä enemmän, jotta voimme nauttia Espoon asuinympäristöistä, sekä upeasta luonnosta myös tulevaisuudessa.

 

 

Minä

 

NIINA KARVINEN

Kuntavaaliehdokas Espoossa.  Äänestysnumero 361.

Elävä kaupunki. Toimivat palvelut. Puhdas luonto.

Olen 40-vuotias syntyperäinen Tapiolalainen. Tällä hetkellä asun Pohjois-Tapiolassa. Koulutukseltani olen Farmaseutti ja Tuotantotalouden insinööri. Viimeistelen tällä hetkellä insinöörin jatko-opintoja Hankintaoimen alalta ja työskentelen yksityisellä sektorilla logistiikan asiantuntijatehtävissä.

Espoo tarvitsee tasapuolista, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää päätöksentekoa. Haluan kaikille Espoolaisille hyvät julkiset palvelut, edullisempaa asumista ja toimivan joukkoliikenteen. Kouluihin ja päiväkoteihin kohdistuvat leikkaukset on nyt saatava loppumaan, jotta kaikki lapset ja nuoret saavat tasokasta ja tasapuolisen hyvää opetusta myös jatkossa. Olen myös huolestunut vanhusten hoidosta Espoossa, jossa ei ole lähellekään tarpeeksi resursseja ja henkilökuntaa tulisikin lisätä merkittävästi-

Olen ollut Espoon Vasemmiston toiminnassa mukana vuodesta 2012. Toimin paikallisjärjestömme hallituksessa vuonna 2013 järjestön puheenjohtajana. Viime kunnallisvaaleissa sain ihan mukavasti luottamusta äänestäjiltä, vaikka en valtuustoon silloin vielä päässytkään. Ehkä tänä vuonna äänet jo riittävät tarpeeksi pitkälle? Olen kuitenkin tällä vaalikaudella ollut mukana Espoon Tasa-arvotoimikunnan jäesenenä ajalla  ja Espoon ympäristölautakunnan varajäsenenä.

Minulle Espoon luonto ja ympäristö ovat tärkeitä.  Viime vaalikaudella on ollut aivan mahtavaa olla mukana Espoon Ympäristölautakunnan toiminnassa ja osallistua päätöksentekoon, sen puolesta että kaikki espoolaiset saisivat elää tasapuolisesti puhtaassa ja terveellisessä Espoossa.

Vapaa-ajan harrastuksiani on liikunta eri muodoissaan, mutta erityisesti juoksu ja polkujuoksu ovat harrastuksistani rakkaimpia.

 

 

Kuntavaalit 2017

VAALITEEMOJA

1. HYVÄT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAIKILLE

 • Hyvinvoinnin tulisi jakautua Espoossa tasaisemmin
 • Toivoisin, että turvallinen ja arvokas vanhuus  taataan riittävällä hoitajamitoituksella
 • Ennaltaehkäisevään lastensuojeluun ja perhetyöhön täytyy varata kunnon resurssit

2. MAAILMAN PARHAAT KOULUT JA VARHAISKASVATUS KAIKILLE

 • Kaikilla lapsilla tulisi olla yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen
 • Haluaisin. että peruskoulu pysyy tasa-arvoisena
 • Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun resursseja ei saa enää leikata
 • Jokaiselle peruskoulun päättäneelle pitäisi olla jokin kiinnostava jatkokoulutuspaikka tai työharjoittelupaikka.

3. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA HYVÄ YMPÄRISTÖ

 • Asumisen hinta on ehdottomasti saatava kuriin. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tulisi saada kaikkien saataville!
 • Joukkoliikennettä tulisi kehittää ja kohtuullistaa lippujen hintoja.
 • Kävelyn ja pyöräilyn kulkuväyliä tulisi parantaa.

4. PAREMPI TYÖLLISYYS JA HYVÄT TYÖEHDOT

 • Toivon panostusta järkevään ja kestävään kaavoitus- ja liikennepolitiikkaan, joka tukee Espoon elinvoimaa tulevaisuudessa.
 • Rspoon tulisi tarjota edellytykset hyville yrityspalveluille, jotka auttaisivat erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
 • Koen erityisen tärkeänä, että erityisesti pitkäaikaistyöttömiä tuetaan ja työllistymisen edellytyksiä parannetaan!

Tuen myös Insinööriliiton vaaliteemoja. Tärkeimmäksi niistä valitsin näin hankintatoimen yamk opiskelijana  tämän:

Kuntien osaamista hankinnoissa on edelleen kehitettävä. Hankinnoissa on otettava huomioon uudet, innovatiiviset tavat tuottaa palveluja. Pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin on helpotettava pilkkomalla hankintoja mahdollisuuksien mukaan pienempiin osiin. Hankinnoissa on kokonaistaloudellisen tarkastelun ohessa huomioitava työllisyysnäkökulmat. Kuntien on varmistettava, että yhteistyökumppanit noudattavat työehtosopimuksia ja että niiden tuotteet ja toiminnot ovat sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä.

Tähän liittyen olen myös allekirjoittanut Finnwatchin vetoomuksen:

SITOUMUS: KUNTIEN HANKINTOJA EI TEHDÄ ENÄÄ PELKÄN HINNAN PERUSTEELLA

Julkisia hankintoja tehdään liian usein pelkän halvimman hinnan perusteella – ihmisoikeuksia ja muita yhteiskuntavastuun kysymyksiä huomioimatta. Tämä on paitsi vastuutonta, myös tyhmää. Tuotanto-oloista piittaamattomat hankinnat nakertavat suomalaisen työn kilpailukykyä, ja halpa palvelu voi tulla kalliiksi, jos palveluntarjoaja välttelee Suomeen maksettavia veroja. Jos minut valitaan kuntapäättäjäksi, sitoudun edistämään kunnassani kestäviä julkisia hankintoja.

Lisää insinööriliiton vaalitavoitteista täältä:

https://www.ilry.fi/ajankohtaista/uutiset/insinooriliiton-kuntavaalitavoitteet

Lue lisää Vasemmiston vaaliteemoista:

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille     http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/