Etusivu

Olen 28-vuotias oululainen ohjelmistokehittäjä.

Kuntavaaleissa olen Vasemmistoliiton ehdokkaana Oulussa. Tavoitteenani on edistää parempaa koulutus- ja sivistyspolitiikkaa. Myös matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita olisi oltava helpommin saatavilla.
Löydät minut myös Facebookista @OLOlaussen.

 

 

 

 

Minä

Olen 28-vuotias keskustan alueella asuva ohjelmistokehittäjä.

Tällä hetkellä toimin Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunnan puheenjohtajana. Toimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa kuntalaislähtöisen paikallisen toiminnan tukeminen. Harrastuksiini kuuluu työmatkapyöräily sekä tietokirjallisuudesta ja -visoista nauttiminen.

Oulussa hoidetaan monia asioita hyvin. Asuminen on verrattain halpaa ja pyöräilyyn liittyvään infrastruktuuriin on tehty panostuksia. Meillä on myös vielä alueellisesti melko kattava palveluverkko. Esimerkiksi lähikoulut ja -kirjastot on tärkeä säilyttää.

Parantamisen varaa toki on. Kuluvalta valtuustokaudelta nousee mieleen erityisesti porvaripuolueden kaupunginteatterin rahoitukseen ajama leikkaus, joka oli sisällöltään ja ajoitukseltaan häpeällinen. Kulttuuripääkaupunki-hankkeen kannalta olisikin tärkeää tehdä leikkauksien sijaan panostuksia koronan vuoksi kovia kokeneeseen kulttuurisektoriin. Kaupunki ei myöskään saa jatkaa työehtoshoppailua, jota tällä nelivuotiskaudella harjoitettiin.

Kuntavaalit 2021

Koulutuksen ja kulttuurin puolesta
  • Säilytetään lähikoulut, -lukiot ja -kirjastot
  • Tilaa ja tukea kulttuuritoimijoille
Laajennetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita
  • Järjestetään matalankynnyksen mielenterveyspalveluita, jonka sisältönä voisi olla nopeasti saatava muutamia tapaamiskertoja sisältävä keskusteluapu, joista ohjattaisiin tarvittaessa jatkohoitoon

Miksi Oskar?

Oskarissa into perehtyä asioihin yhdistyy ihailtavaan oikeudenmukaisuuden tajuun, mikä tekisi hänestä erinomaisen kaupunginvaltuutetun.
Jonas Björkbacka
opiskelija

Paras ystäväni tarhaiästä asti, joka onnistuu kerta toisensa jälkeen hämmästyttämään syvällä tietämyksellään yhteiskunnallisista asioista. Oskar on huumoriveikko, jolla sydän paikallaan!
Vili Juujärvi

”Mikä vaate olet?”, eräässä testissä kysyttiin. En tiedä itsestäni, mutta Oskarin kohdalla vastaukseni olisi villasukat. Vaikeiden ja kylmien aikojen korvaamaton palanen, lämminsydäminen pienten ja heikkojen suojaaja. Arvostan myös Oskarin suunnatonta viisautta sekä kulttuuria ja taidetta ymmärtäviä aisteja.
Joel Karppanen
Kuvajournalisti, vapaa taiteilija

Olen tuntenut Oskarin monta vuotta ja olen täysin vakuuttunut hänen halustaan ja kyvyistään toimia kunnallispolitiikassa kaikkien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hänen humaani, empaattinen ja yhteistyökykyinen suhtautumistapansa yhteisten asioiden hoitoon ja tasa-arvon edistämiseen luo erittäin hyvän lähtökohdan toimia tämän tyyppisessä luottamustehtävässä. Oskar on osoittanut aktiivisessa järjestötyössään kykynsä toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa.
Hanna Louhimo

Oskar on jo pitkään ollut yksi fiksuimpia ja empaattisimpia tuntemiani ihmisiä. Hän on sanavalmis, mutta ei muodosta mielipiteitään perehtymättä asioiden taustoihin ensin. Viisaat poliittiset päätökset tehdäänkin tiedon ja oikeudenmukaisuutta korostavan arvomaailman pohjalta. Siksi Oskarin kaltaisia ihmisiä tarvitaan lisää.
Laura Ristimäki

Oskar on minun ehdokkaani kahdesta syystä. Hänellä on terävä poliittinen linja nyt pinnalla olevien kysymysten suhteen sekä arvomaailma, johon uskallan luottaa valtuustokauden aikana eteen tulevissa ratkaisuissa.
Jenna Tajakka

Blogi

Laajennetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita

Kun henkiset voimavarat ja jaksaminen on lopussa tai muuten kaipaa apua mielenterveytensä kanssa, niin apua on saatava nopeasti ja vaivattomasti. Valitettavasti mielenterveyspalveluiden käyttöön liittyy edelleen stigmaa, joka voi aiheuttaa sen, että tilanne pääsee pitkittymään ja pahenemaan jo ennen kuin apua lähdetään hakemaan. Oulussakin nähdyt yli kahden kuukauden jonot kiirettömäksi katsottuun hoitoon ovat aivan liian pitkät, …

Onko monikulttuurisuus hyvä asia?

Otsikon kysymys esitettiin Ilta-Sanomien vaalikoneessa. Kysymyksen tavoitteena on ilmiselvästi mitata ehdokkaan suhtautumista maahanmuuttajiin, mutta se on lähtökohtaisesti huonosti aseteltu. Kysymys nimittäin lähtee alkuolettamasta, jonka mukaan Suomessa olisi joskus ollut yhtenäiskulttuuri, joka nyt olisi muuttumassa. Tämä ei yksinkertaisesti ole totta. Suomessa on aina vallinnut kulttuurien moninaisuus ja kulttuurit ovat eronneet esimerkiksi luokkataustan, asuinpaikan ja äidinkielen perusteella. …

Sanginjoen suojelun aika on nyt!

Sanginjoen ulkometsien suojelu on pyörinyt Oulun kaupungin päätöksenteossa vuodesta 2004. Edellinen, varmasti monelle mieleen painunut, häpeällinen näytös oli kaupunginvaltuustossa kesällä 2014. Kaoottisessa kokouksessa keskustan Matias Ojalehto painosti Anna-Kaisa Lepistöä muuttamaan kantansa suojelua puoltavasta vastustavaan kesken äänestyksen. Painostus tehosi, ja metsät jätettiin suojelematta äänin 34-33. Mistä tunteita herättävässä suojeluhankkeessa on sitten kysymys? Viime vuosien keskustelun pohjana …