Äänestä kuntavaaleissa! Olet muutakin, kuin pisara valtameressä.

Huomenna on vaalipäivä ja viimeinen äänestyspäivä. Mikäli kuluvan vuosituhannen trendi jatkuu, kuntatason päättäjiä on valitsemassa suurin piirtein puolet äänioikeutetuista. Äänestysaktiivisuus on vaaleista toiseen laskenut, vuonna 2012 koko maan äänestysprosentti oli vain 58,2%. Lukemia katsellessa tuntuu, ettei kuntalaisia kiinnosta, millaiset arvot paikallispolitiikkaa ohjaavat, millaista poliittista valtaa heihin tullaan jatkossa käyttämään. Vai onko syy sittenkin jossain muualla?

Muutamia vaalipaneeleja seurattuani olen saanut vaikutelman, ettei kovinkaan moni ehdokas ole mistään asiasta mitään mieltä. Vaikutelmalla tuskin on kovinkaan paljoa tekemistä todellisuuden kanssa. Suurin osa ehdokkaista on aktiivisia, aidosti osallistumishaluisia kuntalaisia, joilla on toiminnassaan myös henkilökohtaisia intressejä. Vaalien alla tapahtuva ehdokkaiden pyrkimys miellyttää mahdollisimman montaa kuulijaa johtaa äänestäjän silmissä ehdokkaiden ja puolueiden arvomaailmojen hämärtymiseen, ehdokkaat muuttuvat saippuanliukkaiksi poliitikoiksi, joista otteen saaminen on liki mahdotonta.

Juuri mikään asiahan ei ole mustavalkoinen, vaan kaikki vaikuttaa lopulta kaikkeen. Sen ei kuitenkaan pitäisi johtaa älylliseen epärehellisyyteen. Aatteiden ja arvojen erojen esille tuominen on tärkeää paitsi valintansa kanssa päätään raapivalle äänestäjälle, myös vaalien välissä tehtävän politiikan kannalta. Mikäli yksikään ehdokas, tai puolue ei uskalla keikuttaa venettä, ei myöskään tapahdu muutoksia.

On helppoa ja tuntuu turvalliselta olla kysymättä, kyseenalaistamatta ja haastamatta asioiden vallitsevaa tilaa. Vallan haastaja joutuu väistämättä konfliktiin, sillä se jolla valta on, on luultavimmin varsin tyytyväinen omaan asemaansa ja haasteen kohdatessa puolustautuu. Poliittisen vallanpitäjän puolustautumisen tehokkaimpia ja käytetyimpiä keinoja on väittää haastajaa epärealistiseksi, tai tietämättömäksi: mitätöidä haastajan ominaisuuksia, sen sijaan, että vastaisi haasteeseen. Samalla väistetään esiin nostetut aidot huolet totetutettavasta politiikasta.

Olisi hyvin mielenkiintoista nähdä millaista politiikkaa kunnissa tehtäisiin, mikäli kaikki käyttäisivät vaaleissa äänensä ja osallistuisivat rohkeasti poliittiseen keskusteluun. Tulevien valtuutettujen tulee tehdä kaikkensa, että kunnallispolitiikassa kuullaan ja todella huomioidaan kuntalaisten ajatuksia. Päätöksenteon suunnan tulee olla alhaalta ylöspäin, eikä ylhäältä sanelua. Ensimmäinen keino saada ruohonjuuritason ääni kuuluviin, on äänestää vaaleissa itselleen sopivaa ehdokasta, puolueesta, joka ajaa periaatetasollaan ja käytännön toimillaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen tasa-arvon asiaa. On kunnia edustaa sellaista puoluetta.

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan, Suldaan Said Ahmedin sanoihin on hyvä lopettaa tämä viimeinen blogikirjoitukseni ennen vaalitulosten ratkeamista: https://www.youtube.com/watch?v=ziHD0YMtsT0

PS. Ettei tämä kirjoitus jää sanahelinäksi vielä kertaus omaan toimintaani vaikuttavista arvoista(vaikken näissä juurikaan puhu kaavoituksesta, automarketeista, koulutuksesta, Kajaanin elinvoimatekijöistä yms. valtuustoissa päätettävistä asioista, mielestäni nämäkin liittyvät kuntapolitiikkaan):

-Nykyinen kulutuksen jatkuvaan kasvuun perustuva yhteiskuntamalli on haastettava kaikilla tasoilla. Oikeistoliberaalinen(ja samalla hyvin konservatiivinen) talouskasvu-ideologia on kestämätön luonnon sietokyvyn ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen kannalta.

-Markkinatalousvetoisen politiikan sijaan, tulee siirtyä kohtuutalouteen. Hyvinvointi ja oikeudenmukaisuus ei saa olla kiinni rahasta. Raha tulee palauttaa vaihdon välineeksi. Kansainvälisestä keinottelusta kärsii suurin osa maapallon asukkaista.

-Politiikan tulee olla läpinäkyvää, julkiset palvelut ovat yhteistä omaisuuttamme. Julkisten palveluiden yksityistämisellä voidaan tarkoitushakuisesti kätkeä palveluiden yksityiskohtia ja mm. pelata palveluihin tarkoitettuja verovaroja keinottelijoiden taskuihin. Kuntalaisilla on oikeus tietää, mitä heidän omaisuudellaan tehdään.

-Luonto on kaiken toiminnan perusta. Sitä on kunnioitettava, luontoarvot tulee huomioida ensisijaisena prioriteettina kaikessa päätöksenteossa.

-Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, yhteisyys. Jyrkkä ei rasisimille, kyllä ihmisyydelle! Sitä, joka tarvitsee apua, tulee auttaa riippumatta tämän kansallisuudesta, taustasta, uskonnosta, aatteesta, kulttuurista, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, perimästä, sairaudesta, tai varallisuudesta(jne.). Elämme kaikki samalla planeetalla, emme omista sitä, vaan se omistaa meidät. Emme myöskään omista toisiamme, eikä yksikään ihminen ole laiton.

-Lokaali on globaalia! Jokainen teko vaikuttaa kokonaisuuteen.