Teemat ja kampanjat kunnallisvaaleissa

Pääteemani kunnallisvaaleissa 2017

1. Luonto- ja ympäristöarvot päätöksentekoon läpileikkaavaksi teemaksi.

2. Kajaani hiilineutraalien kuntien joukkoon

3. Kajaanista pohjoinen taidekaupunki -taide ja kulttuuri alueellisen kehittämisen keskiöön: Taide kuuluu keskustaan, lähiöön, maaseudulle, lapsille, vanhuksille, terveille, sairaille, kauniille, rumille – kaikille!

Vasemmistoliiton yleiset kunnallisvaaliteemat, joihin myös sitoudun:

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/

Kampanjat ja haasteet, joihin olen sitoutunut

Finnwatchin haastekampanja vastuullisen tuotannon puolesta: http://enostahalvinta.fi/

Amnestyn kuntavaalikampanja ”Työ ihmisoikeuksien puolesta alkaa kunnista”: https://www.amnesty.fi/Kuntavaaliehdokas/huotari/

Suomen luonnonsuojeluliiton kuntavaalialoitteet: http://www.sll.fi/mita-me-teemme/kuntavaalit2017

Allianssin lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu: http://www.huoneentaulu.fi/

Syrjimätön Suomi -kampanja:
https://www.syrjimatonsuomi.fi/index.php