Vaaligrillillä

Kiitos kaikille Hakunilan ostarilla käyneille! Meillä oli hyvä tunnelma, kun grillailimme parisen tuntia. Kinkku- ja kalkkunamakkaraa meni hyväntuulisille ohikulkijoille ja juttelemaankin jääneille, samoin mehua ja karkkeja. Pieniä pääsiäismuniakin oli meillä jo jaossa.

Keskustelujen aiheet vaihtelivat. Ei ole kovin suuri yllätys, että palvelut ja toimeentulo puhuttivat eniten. Säästöt huolestuttavat, koska ne heijastuvat ihmisten perustoimeentuloon.

Olen sitä mieltä, että tärkein kysymys on politiikka ylipäätään. Säästöt ja leikkaukset johtavat huononnuksiin, joihin monet ihmiset olivat jo väsyneitä.

Vantaalla on isommat verotulot kuin ikinä. Veronmaksajia muuttaa kaupunkiin. On siis tarve ja varaa siihen, että palveluja parannetaan.

Moni grillillä käynyt oli kanssani samaa mieltä siitä, että Vasemmiston talouspoliittinen linja on uskottava. Sitä pitäisi vain pitää esillä enemmän. Muutos on aloitettava kuntapolitiikasta, ja on jatkettava seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Paljon puhuttiin myös ihan paikallisista asioista. Aika moni halusi, että Hakunilassa pysyy palveluja, erityisesti nousi tarve hyville lähellä oleville terveyspalveluille jatkossakin. Tällä hetkellä terveyspalveluja on kaiken ikäisille neuvolaa myöten. Alueella asuu paljon ihmisiä, joten tarve terveyskeskukselle pysyy jatkossakin. Terveyspalveluissa on kyse myös perusturvallisuudesta. On saatava apua, kun on tarve.

Lisäksi puhuttiin liikenteestä. Moni toivoi, että julkisen liikenteen yhteydet olisivat paremmat moneen suuntaan. Tavoitteeni ilmaisesta julkisesta liikenteestä sai torilla kannatusta. Keskusteltiin myös metrosta. Iso toive oli, että tulevan itäisen metron pitäisi tulla Hakunilaan Sipoon sijaan.

Neljäntenä isona esiin tulleena teemana keskusteltiin eläkeläisten toimeentulosta. Toimeentulopäätösten pitäisi tukea asiallista toimeentuloa sen sijaan että koko ajan säästetään ja leikataan näistäkin. Kulut nousevat, kun lääkkeiden omavastuut ovat nousseet, mutta toimeentulo polkee paikallaan. Siksi eläkeläisköyhyys lisääntyy. Tämä on väärin.

Monet keskustelut käsittelivät huolia. Tosiaankin isoin asia on leikkauspolitiikan loppuminen. Se vaikuttaa kaikkeen. Ihmiset ovat todella kyllästyneitä ja uupuneita jatkuviin leikkauksiin ja hyvinvointivaltion alas ajamiseen. Tämän on kerta kaikkiaan loputtava.

Vaaligrillailun keskustelut ja kohtaamiset itsessään olivat kuitenkin innostavia. Suuri kiitos vielä kaikille tapahtumaan osallistuneille! Sain myös hyvää palautetta nettisivuistani, sekin lämmitti sydäntä. Esiin nousseet aiheet leikkauspolitiikkaa ja eläkeläisköyhyyttä vastaan sekä lähipalvelujen ja monipuolisen liikenteen puolesta tuntuivat istuvan hyvin omiin tavoitteisiini. Tapahtumasta jäi todella hyvä mieli: tuntuu, että olen pyrkimässä valtuustoon oikeista syistä.

Kunnan palvelut: se kaikkein tärkein

Mikä voi olla kunnalle tärkeämpää kuin ihmisten hyvinvointi? Mitään päätöksiä ei pidä tehdä ilman, että voidaan varmistua siitä, että ihmisten hyvinvointi ei huonone vaan paranee.

Työttömyyden kustannukset ovat valtavia. Työttömille on kuitenkin tärkeää maksaa riittävästi tukia, jotta hyvä elämä on mahdollinen jokaiselle. Tiedetään, että liian pitkään työelämästä pois joutuminen saa kuitenkin ihmiset voimaan huonosti. Puhutaan syrjäytymisestä. Kukaan ei ansaitse yhteiskunnan sivuraiteelle joutumista.

Kunnan tehtävänä on siksi työllistää työttömiä kuntalaisia. Tästä on monipuolista hyötyä. Kunnissa on paljon tekemätöntä työtä, peruskorjauksia tarvitaan, homekouluja on korjattava, teiden kunnossapidosta huolehdittava, päiväkodeissa ja ikääntyneiden hoito- ja hoivakodeissa on oltava riittävästi turvallisia, läsnä olevia hoitajia. Tärkeää työtä tulee tehdyksi ja työttömyyden kustannukset alenevat.

Kun työssä olevien määrä kasvaa eli useampi saa palkkaa kuin tulonsiirtoja, yhä useammalla on varaa ostaa tavaroita ja palveluja. Yleinen ostovoima siis kohoaa. Tämä johtaa siihen, että muidenkin tavaroiden ja palvelujen tarjoajat palkkaavat lisäväkeä. Positiivinen työllistämiskehitys on syntynyt.

Kunnan on oltava hyvä työnantaja. Työolosuhteiden ja -ehtojen on oltava kunnossa. Palvelut voivat olla hyviä, kun työntekijöitä on riittävästi, he ovat osaavia ja heillä on riittävästi aikaa olla läsnä. Vantaan kaupungin on taattava, että tämä tapahtuu.

Nämä täytyy aina huomioida kaikissa palvelujen kilpailutuksissa. Vantaa voi tilata palveluja muilta sekä tuottaa niitä itse. Kaikissa tilanteissa Vantaan kaupungin on oltava varma, että työntekijöiden olosuhteet ovat kunnossa ja että esimerkiksi palveluja tarjoava yritys maksaa itse veronsa.

Vantaa voi myös itse osallistua kilpailutuksiin tarjoamalla palveluja. Tästä on sekin etu, että kaikki tuotannosta tulevat tulot voidaan ohjata kaupungin toimintoihin. Kun palvelun tarjoaa yksityinen yritys, se haluaa toiminnastaan myös voittoa. Vantaan kaupungin ei ole pakko saada voittoa, kunhan kustannukset katetaan. Vastuukysymykset myös ovat selviä, jos palvelun tilaaja ja tuottaja on sama taho. Silloin myös läpinäkyvyys lisää kuntalaisten hyvinvointia. Ehkä joskus palvelutuotantoa voidaan jopa kehittää siten, että Vantaa voisi tuottaa palvelunsa itse, jolloin kilpailuttamisen hallintoon ei menisi kunnan resursseja, vaan kaikki voitaisiin käyttää itse toimintaan ja ihmisten hyvinvointiin – sillä se on kaikkein tärkeintä.

Hyvää asumista ja toimiva liikenne.

Olen nostanut poliittisiksi tavoitteikseni mm. ilmaisen, julkisen liikenteen, väljän ja luontorikkaan kaupunkirakentamisen sekä edullisen asumisen. Kaupunkisuunnittelun lähtökohtana täytyy olla hyvän elämän rakentaminen, ja viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö luo sen edellytyksiä. Vantaalla tähän on kaikki mahdollisuudet ja hyvää jälkeä monin paikoin onkin. Asun itse Sotungin puiston ja Sipoonkorven lähellä. Luontoon pääseminen tuo hyvää oloa myös tutkimusten mukaan.

Jokaisella on oikeus viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön, ja ennen kaikkea kattoon pään päällä. Siksi kunnan täytyy yksinkertaisesti rakentaa lisää asuntoja. Asumismenot eivät saa ylittää liian suurta osuutta menoista, jotta hyvää elämää voi rakentaa muidenkin perustarvikkeidenkin kautta. Jokainen tietää itse, mitä tarvitsee hyvään elämään. Asumismenojen lisäksi tarvitaan ainakin ruokaa ja vaatteita – ja niin kauan kuin tavoitteeni ilmaisesta julkisesta liikenteestä ei toteudu, myös liikkuminen maksaa.

Jotta päivittäisten ja vapaa-ajan reittienkin kulku on Vantaan kokoisessa kaupungissa mutkatonta, on myös julkiseen liikenteeseen panostettava. Ensinnäkin tämä on ekologinen kysymys. Emme voi elää ilman riittävän puhdasta ilmaa eikä maapallo muutenkaan kestä nykyisiä ilmansaasteita. Yksityisautoilua pitäisi harrastaa hyvin harvoin, ja vain silloin kun se on välttämätöntä. Kunnan tehtävä on varmistaa, ettei se ole usein.

Toiseksi kyse on taloudesta. Julkista liikennettä täytyy tukea niin paljon, että ihmisillä on varaa matkustaa ilmaiseksi. Nämä kulut maksavat itsensä takaisin paitsi puhtaana ilmana, myös terveytenä, työllistämisvaikutuksina, investointeina ja teidenhoitokulujen säästöinä. Kokeilut maailmalta osoittavat, että ihmiset käyttävät enemmän liikennettä, joka on ilmaista. Työllistämis- ja investointivaikutukset voidaan siis osoittaa.

Kolmanneksi hyvä ilma ja terveys ovat paitsi ekologisia ja taloudellisia tavoitteita, myös ainoa oikea ja inhimillinen tavoite politiikalle ylipäätään. Jokaisella on oikeus terveelliseen ja viihtyisään elämään kaupunkiympäristön lisäksi myös omassa kehossaan puhdasta ilmaa hengittäen. Terveys vaikuttaa elinikään. Sekä terveys, turvallisuus että elinikä ovat rikkailla ja köyhillä erilaisia. Kunnan velvollisuus on tasata näitä eroja ja edistää hyvää elämää kaikin eri tavoin.

Liikkuminen ja asuminen kuuluvat perusasioihin, jotka määrittelevät arkea, ja niiden kautta huolehditaan turvallisuudesta ja terveydestä. Olen ehdolla kunnallisvaaleissa siksi että voin edistää mm. näitä tavoitteita. Vantaa ja vantaalaiset ansaitsevat parasta!