Hyvää asumista ja toimiva liikenne.

Olen nostanut poliittisiksi tavoitteikseni mm. ilmaisen, julkisen liikenteen, väljän ja luontorikkaan kaupunkirakentamisen sekä edullisen asumisen. Kaupunkisuunnittelun lähtökohtana täytyy olla hyvän elämän rakentaminen, ja viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö luo sen edellytyksiä. Vantaalla tähän on kaikki mahdollisuudet ja hyvää jälkeä monin paikoin onkin. Asun itse Sotungin puiston ja Sipoonkorven lähellä. Luontoon pääseminen tuo hyvää oloa myös tutkimusten mukaan.

Jokaisella on oikeus viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön, ja ennen kaikkea kattoon pään päällä. Siksi kunnan täytyy yksinkertaisesti rakentaa lisää asuntoja. Asumismenot eivät saa ylittää liian suurta osuutta menoista, jotta hyvää elämää voi rakentaa muidenkin perustarvikkeidenkin kautta. Jokainen tietää itse, mitä tarvitsee hyvään elämään. Asumismenojen lisäksi tarvitaan ainakin ruokaa ja vaatteita – ja niin kauan kuin tavoitteeni ilmaisesta julkisesta liikenteestä ei toteudu, myös liikkuminen maksaa.

Jotta päivittäisten ja vapaa-ajan reittienkin kulku on Vantaan kokoisessa kaupungissa mutkatonta, on myös julkiseen liikenteeseen panostettava. Ensinnäkin tämä on ekologinen kysymys. Emme voi elää ilman riittävän puhdasta ilmaa eikä maapallo muutenkaan kestä nykyisiä ilmansaasteita. Yksityisautoilua pitäisi harrastaa hyvin harvoin, ja vain silloin kun se on välttämätöntä. Kunnan tehtävä on varmistaa, ettei se ole usein.

Toiseksi kyse on taloudesta. Julkista liikennettä täytyy tukea niin paljon, että ihmisillä on varaa matkustaa ilmaiseksi. Nämä kulut maksavat itsensä takaisin paitsi puhtaana ilmana, myös terveytenä, työllistämisvaikutuksina, investointeina ja teidenhoitokulujen säästöinä. Kokeilut maailmalta osoittavat, että ihmiset käyttävät enemmän liikennettä, joka on ilmaista. Työllistämis- ja investointivaikutukset voidaan siis osoittaa.

Kolmanneksi hyvä ilma ja terveys ovat paitsi ekologisia ja taloudellisia tavoitteita, myös ainoa oikea ja inhimillinen tavoite politiikalle ylipäätään. Jokaisella on oikeus terveelliseen ja viihtyisään elämään kaupunkiympäristön lisäksi myös omassa kehossaan puhdasta ilmaa hengittäen. Terveys vaikuttaa elinikään. Sekä terveys, turvallisuus että elinikä ovat rikkailla ja köyhillä erilaisia. Kunnan velvollisuus on tasata näitä eroja ja edistää hyvää elämää kaikin eri tavoin.

Liikkuminen ja asuminen kuuluvat perusasioihin, jotka määrittelevät arkea, ja niiden kautta huolehditaan turvallisuudesta ja terveydestä. Olen ehdolla kunnallisvaaleissa siksi että voin edistää mm. näitä tavoitteita. Vantaa ja vantaalaiset ansaitsevat parasta!