Kunnan palvelut: se kaikkein tärkein

Mikä voi olla kunnalle tärkeämpää kuin ihmisten hyvinvointi? Mitään päätöksiä ei pidä tehdä ilman, että voidaan varmistua siitä, että ihmisten hyvinvointi ei huonone vaan paranee.

Työttömyyden kustannukset ovat valtavia. Työttömille on kuitenkin tärkeää maksaa riittävästi tukia, jotta hyvä elämä on mahdollinen jokaiselle. Tiedetään, että liian pitkään työelämästä pois joutuminen saa kuitenkin ihmiset voimaan huonosti. Puhutaan syrjäytymisestä. Kukaan ei ansaitse yhteiskunnan sivuraiteelle joutumista.

Kunnan tehtävänä on siksi työllistää työttömiä kuntalaisia. Tästä on monipuolista hyötyä. Kunnissa on paljon tekemätöntä työtä, peruskorjauksia tarvitaan, homekouluja on korjattava, teiden kunnossapidosta huolehdittava, päiväkodeissa ja ikääntyneiden hoito- ja hoivakodeissa on oltava riittävästi turvallisia, läsnä olevia hoitajia. Tärkeää työtä tulee tehdyksi ja työttömyyden kustannukset alenevat.

Kun työssä olevien määrä kasvaa eli useampi saa palkkaa kuin tulonsiirtoja, yhä useammalla on varaa ostaa tavaroita ja palveluja. Yleinen ostovoima siis kohoaa. Tämä johtaa siihen, että muidenkin tavaroiden ja palvelujen tarjoajat palkkaavat lisäväkeä. Positiivinen työllistämiskehitys on syntynyt.

Kunnan on oltava hyvä työnantaja. Työolosuhteiden ja -ehtojen on oltava kunnossa. Palvelut voivat olla hyviä, kun työntekijöitä on riittävästi, he ovat osaavia ja heillä on riittävästi aikaa olla läsnä. Vantaan kaupungin on taattava, että tämä tapahtuu.

Nämä täytyy aina huomioida kaikissa palvelujen kilpailutuksissa. Vantaa voi tilata palveluja muilta sekä tuottaa niitä itse. Kaikissa tilanteissa Vantaan kaupungin on oltava varma, että työntekijöiden olosuhteet ovat kunnossa ja että esimerkiksi palveluja tarjoava yritys maksaa itse veronsa.

Vantaa voi myös itse osallistua kilpailutuksiin tarjoamalla palveluja. Tästä on sekin etu, että kaikki tuotannosta tulevat tulot voidaan ohjata kaupungin toimintoihin. Kun palvelun tarjoaa yksityinen yritys, se haluaa toiminnastaan myös voittoa. Vantaan kaupungin ei ole pakko saada voittoa, kunhan kustannukset katetaan. Vastuukysymykset myös ovat selviä, jos palvelun tilaaja ja tuottaja on sama taho. Silloin myös läpinäkyvyys lisää kuntalaisten hyvinvointia. Ehkä joskus palvelutuotantoa voidaan jopa kehittää siten, että Vantaa voisi tuottaa palvelunsa itse, jolloin kilpailuttamisen hallintoon ei menisi kunnan resursseja, vaan kaikki voitaisiin käyttää itse toimintaan ja ihmisten hyvinvointiin – sillä se on kaikkein tärkeintä.