Poliittiset tavoitteet

 

1. Ilmainen, julkinen liikenne

Vantaan kaupunki maksaa ison osan julkisen liikenteen kustannuksista. Näin kuuluukin. Julkisen liikenteen suosiminen auttaa yhteistä ympäristöämme voimaan hyvin. Se näkyy meidän kaikkien hyvinvointina. Ilmansaasteet ovat myös oikea uhka. Ihan niinkin lähellä kuin Oslossa on jouduttu asettamaan autoilulle rajoituksia ilman takia. Lisäksi kattava julkinen liikenne työllistää. Liikenteen tekeminen ilmaiseksi lisää oikeasti sen käyttöä; tämän osoittavat jotkin kokeilut maailmalta: ihmiset jättävät auton vapaaehtoisesti pois, kun huomaavat, että julkisella liikenteellä pääsee kulkemaan. Kunnat säästävät tällöin tienhoitokustannuksista, joten itse asiassa julkisen liikenteen ilmaisuus ei pelkästään lisää menoja. Mainitsin asiasta myös ammattiliittoni Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n lehtijutussa.

2. Kunnan työllistettävä

Yritysten ja kuntien tehtävänä on ja pitäisi olla myös työllistäminen. Hyvät työolosuhteet ja riittävä palkka ovat myös sosiaaliturvaa. Kun työttömyys alenee, työttömyyden kustannukset alenevat ja moni ihminen voi paremmin. Tarvitaan hyvää työtä ja hyviä työpaikkoja. Tästä kuntien on kannettava vastuunsa koko yhteiskunnan vuoksi. Tekemätöntä työtä riittää. Kuntien leikkausten sijaan on työllistettävä – ei ole varaa olla työllistämättä!

3. Kunnat osallistumaan palvelujen kilpailutuksiin itse

Kuntien ei tarvitse vain ulkoistaa palveluja yksityisille palvelutuottajille. Kunnat voivat myös itse osallistua palvelujen kilpailutuksiin. Kunnat voivat perustaa yksin ja yhdessä yrityksiä, joiden kautta tuottavat palveluja. Näissä kunnan omissa yhtiöissä voidaan hyvin noudattaa pelisääntöjä, jotka takaavat hyvät työolosuhteet ja riittävän palkkauksen työntekijöille.

4. Väljää kaupunkirakentamista ja paljon luontoa asuinalueilla

Suurin osa ihmisistä voi hyvin, kun pääsee välillä luontoon. Tämä koskee minuakin: olen kotoisin metsäalueelta pohjoisesta. Luontoon pääseminen on henkireikä. Myös tutkimusten mukaan luonnossa oleminen vähentää sairauksia ja stressiä. Siksi luontoa pitää olla kaupungissa ja kaikkialta kaupungista pitää päästä riittävän helposti luontoon. Kerrostaloja saa olla rajoitetusti, jotta asuinalueiden väljyys pysyy riittävänä. Tämä on myös turvallisuus- ja viihtyvyysasia. Ihmisten pitää voida kokea olevansa turvassa ja viihtyä siellä, missä asuvat.

5. Kaikkia ihmisiä kunnioitettava

Jokainen ihminen on samanarvoinen riippumatta ihonväristä, mielipiteistä, sukupuolesta, uskonnosta, iästä ja niin edelleen. On turhaa ja tyhmää nähdä vaivaa toinen toistamme vastaan taistelemiseen tällaisten erojen vuoksi. Vantaassa on hienoa sekin, että täällä asuu sulassa sovussa monelta puolelta maailmaa tulevia ihmisiä. Se on iso rikkaus kaupungille, kaikki nämä ihmiset tekevät Vantaasta hienon. Myös siksi täytyy muistaa, että osa ihmisistä on syrjäytymisvaarassa eri syiden, kuten työttömyyden, rahavaikeuksien, sairauden tai liian pienen eläkkeen takia. Vantaan täytyy kunnioittaa jokaista ihmistä ja huolehtia hyvistä elämän olosuhteista jokaiselle. Myös ammattiliittoni Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n lehdessä esitin mm. ehdotuksia maahan muuttaneiden nuorten kotoutumiseksi.

6. Kunta vastuulliseksi kilpailuttajaksi ja tilaajaksi

Kunnan pitää aina palveluja kilpailuttaessaan ja tilatessaan tietää, millaisissa olosuhteissa ja millaisin työehdoin tavarat ja palvelut tuotetaan. Kunnan pitää voida rajata kaupoista sellaiset monikansalliset yritykset, joissa työntekijöiden olosuhteet ja palkkaus eivät ole kunnossa tai jotka ovat erityisesti kirjautuneina veroparatiiseihin. Kunnan tulee käydä kauppaa vain yritysten kanssa, jotka huolehtivat kaikista velvoitteistaan, kuten myös verojen maksuista. Palvelujen tilaajana Vantaa on vastuussa siitä, että esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaat saavat aina tarpeensa mukaista hoitoa ja apua. Näistä syistä olen allekirjoittanut mm. En osta halvinta -haasteen ja vastuullisuushaasteen.

7. Sote ihmisten hyväksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen uuden sote-mallin mukaisesti pitää nykyisistä suunnitelmista poiketen huolehtia siten, että tärkein tavoite on ihmisten terveyden hoito. Ihmisten täytyy päästä osallistumaan palvelujen järjestämiseen yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Paljon apua tarvitsevien (esim. lasten tai heikossa voinnissa olevien ikääntyneiden) ryhmien riittävä hoito ja avun saanti on aina turvattava eikä se saa missään olosuhteissa pudota sote-prosesseissa liikaa yksilön oman jaksamisen varaan.

8. Yhdenvertainen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on lasten ja siten tulevaisuuden kannalta keskeistä. Inhimillisesti ajatellen meillä ei ole varaa tinkiä siitä: kasvattaa lapsiamme turvattomuuteen ja eriarvoisuuteen. Vantaa on tehnyt voimakkaasti eriarvoistavan päätöksen eväämällä lapsen edun mukaisen kokoaikaisen päivähoitopaikan, jos jompikumpi vanhemmista on esimerkiksi työttömyyden takia kotona. Näin ei voida jatkaa. Lapsen näkökulman täytyy aina olla ensisijalla varhaiskasvatuspäätöksiä tehdessä. Vantaan Sanomat nosti 19.3. artikkelissaan esiin minunkin näkemykseni pienempien ryhmäkokojen puolesta.

9. Edullista asumista

Kunnan täytyy rakentaa lisää asuntoja ja tarjota kuntalaisille edullista asumista. Jokaisella on oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen.