Kalle Polkutie, vahvasti vasemmalla!

Olen 35-vuotias Pohjois-Haagassa asuva kolmelapsisen uusperheen isä ja tuore vasemmistopuolueen jäsen. Haluan tehdä konkreettista työtä eriarvoistuvaa maailmaa vastaan ja puolustaa tasa-arvoista hyvinvointia. Kapitalistinen aikakausi lähenee loppuaan, joten rakennetaan yhdessä ekososiaalisesti kestävä tulevaisuus, jossa ketään ei unohdeta!

Opiskelen parhaillani toista ammattiani paremmin arvojani vastaavaan työhön sosiaalialan ammattikorkeakoulussa. Sosiaalialalla minua kiinnostaa päihde- ja mielenterveystyö, nuorisotyö, lastensuojelu ja globaali kriisityö. Näen heikomman ihmisen auttamisen niiden velvollisuudeksi, joilla on siihen mahdollisuus ja resurssit.

Olen vasemmiston kunnallisvaaliehdokkaana, koska mielestäni on aika siirtyä sanoista tekoihin ja vastustaa politiikka, jossa isot syövät pienten eväät ja elintilan. Ekososiaalinen sivistys, tulonsiirtojen oikeudenmukaisuus sekä jokaisen mahdollisuus hyvään elämään ovat niitä asioita, joita tahdon edistää.

On hyvä pysähtyä miettimään, minkälaisessa maailmassa tahdomme oikeasti elää. Ja tehdä töitä sen maailman eteen!

Tarkemmin minusta

Olen 35-vuotias alunperin Lahdesta kotoisin oleva mies. Elän tätä nykyä uusperheessä avopuolisoni ja kolmen lapsemme kanssa Pohjois-Haagassa. Olen ollut poliittisesti vahvasti vasemmalla jo nuoruudestani saakka, punavihreää aatemaailmaa kannattaen. Vasemmiston riveihin nousin kuitenkin vasta vuodenvaihteessa 2017 kokiessani tarvetta siirtyä sanoista tekoihin tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Ymmärsin, että ”Pelasta maailma” on se projekti, johon kaivataan kipeästi apua ja lisäresursseja. Siispä ehdokkaaksi vasemmiston listoille. Idealismista lapion varteen ja maailmaa muuttamaan!

Olen ollut jonkin asteinen anarkisti aina, mitä tulee ylhäältä alaspäin käskyttämiseen. Käskyjen sokea totteleminen vailla vallan kyseenalaistamista, mahdollisuutta dialogiin tai demokratiaan, johtaa helposti fasismiin, diktatuuriin sekä eriarvoistaviin rakenteisiin. Tämän takia kriittistä ajattelua tulisi opettaa jo peruskoulussa nykyistä vahvemmin. Nuoruudessani kavahdin auktoriteetteja ja hakeuduin yhteisöllisen kulttuurin piiriin, jonka löysin rullalautailusta. Kulttuuri rakentuu siellä toisen kannustamiseen, ja tätä kautta myös itsensä haastamiseen, ei niinkään suoranaiseen kilpailuun. Olen saanut toteuttaa vapauden ideologiaa laudan päällä jo vuodesta 1996 alkaen. Viuuhhhhhhhh….

Aikaisemmalta koulutukseltani olen korumuotoilija (Lahden ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutti 2007). Olen ollut käsistäni kätevä ja hienomotorisesti lahjakas aina, joten alan valinta löytyi tätä kautta kotikaupunkia vaihtamatta. Ajauduin kuitenkin ammatilliseen identiteettikriisiin vuonna 2011, jolloin jouduin kyseenalaistamaan oman elinkeinoni. Korumuotoilijana pärjääminen kysyi jatkuvaa itsensä myymistä ja kaupallisen ideologian hyväksymistä. Itsensä markkinointi ja kilpailu tuntui uuvuttavalta ja sisäisiä arvojani vastaan sotivalta. Eräänä päivänä törmäsin seinään, jätin ammattini ja aloitin uuden luvun elämässäni. Tänä päivänä opiskelen arvojani vastaavalle alalle sosionomiksi Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Tulevat työtehtävät motivoivat ja tuntuvat monin tavoin merkityksellisiltä jo nyt. Toisen auttaminen on oman hyvinvointini lähde.

Olen aina puhunut puhtaan ruoan puolesta. Lähiruokatuotanto, luomuviljely, ruokapiirit ja omavaraisuus ovat kestäviä ja poliittisesti merkittäviä asioita tukea. Kestävyys, eettisyys, monopolivastaisuus sekä aito huoli luonnosta ja terveydestä ovat aina ohjanneet omia valintojani. Ekososiaalisen arvon ymmärtäminen tulevaisuutta koskevassa päätöksenteossa onkin eräs ratkaiseva kysymys siitä, mitä ihmiskunnan selviytymiseen tulee. Omat valintani ovat liittyneet käytännössä pitkälti luomuruoka- ja lähiruokapiirien tukemiseen, puhtaiden raaka-aineiden kuluttamiseen sekä oman palstan viljelyyn, johon myös lapsemme osallistuu. Palstamme on pieni, mutta konkreettinen kannanotto markkinavoimien kuristavaan politiikkaan sekä pieni askel omavaraiseen vaihtotalouteen. Lisäksi taustalla on kasvatuksellinen ajatus opettaa lapsillemme jotain puhtaan ja puoli-ilmaisen ruoan tuottamisesta, jonka hinta ei kilpaile nyt eikä tulevaisuudessa monopolisoituvan logistiikkarumban alistavassa elämänpelissä.

Muita henkisen ja ruumiillisen tasapainon ylläpitämisen välineitä kohdallani ovat seinäkiipeily, sienestys, metsähengailu, parisalsa, pyöräily ja meditaatio. Koira olisi myös erittäin tervetullut lisä perheeseemme.

Summa summarum:

Ajatteluni rakentuu ekososiaalisesti kestävän kehityksen varaan, joka kysyy maapallon resurssien rajallisuuden kunnioittamista. Tämän lisäksi tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja oikeudenmukainen elämä on taattava kaikille. Ihminen on arvokas etniseen taustaan, sosiaalisen statukseen tai tuloluokkaan katsomatta. Tästä syystä kannatan kasvatuksen ja koulutuksen takaamista kaikille. Sivistys ja osaaminen on tie kestävään tulevaisuuteen. Kapitalististen arvojen ja kaiken kilpailun monopolisoitumista on torjuttava kaikin mahdollisin keinoin, koska yksilön hyvinvoinnilla ei tämän suunnan vahvistuessa ole mitään hintaa. Mitä enemmän ahneutta, ahdasmielisyyttä sekä eriarvoisuutta vahvistavia voimia esiintyy, sitä enemmän on löydyttävä myös konkreettista vastavoimaa. Tällainen on oman elämäkertani kautta syntynyt ajatteluni, jonka jaan mielelläni kaikkien kanssa.

Tervetuloa mukaan peijaisiin!

Yhteystiedot

Kalle Polkutie VasHki

Facebook