Puhdas, liikunnallinen ja toimiva Helsinki joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen avulla

Helsinki (ja laajemmin pääkaupunkiseutu) on Suomen harvoja alueita, joissa olisi mahdollista olla aktiivinen edelläkävijä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edistäjänä. Pääkaupunkiseudulla asuu jo miljoona ihmistä, ja ilmansaasteet sekä ruuhkat ovat jokapäiväinen ongelma.

Onneksi kunnassamme on otettu jo hyviä askeleita tilanteen muuttamiseksi. Suunnitteilla on Helsingin kattava baanaverkko pyörällä kulkemiseen, laajempia kävelyalueita suunnitellaan keskustaan ja joukkoliikenteeseen ollaan saamassa raideratkaisuihin perustuva, tehokas runkoratkaisu.

Suurimpana ongelmana tällä hetkellä näkisin oikeiston vaatiman investointikaton, jonka seurauksena monet hienot projektit matelevat hitaasti eteenpäin, vaikka Helsingillä on paljon omistuksia, ja lainakin on halvempaa kuin koskaan. Monet infrastruktuurin parannukset pääsisivät tuottamaan hyvinvointia paljon nopeammin, jos satsaisimme kerralla kunnolla parannuksiin. Näin myös saisimme suuremman kiinnostuksen puhtaammille ja terveemmille kulkumuodoille, kun parannukset olisivat silminnähtävät.

Kannatan jopa maksutonta joukkoliikennettä, sillä tämä toisi huomattavasti lisää käyttäjiä joukkoliikenteeseen ja mahdollistaisi autottoman elämäntavan suurelle osalle kuntalaisiamme. Autoilusta puolestaan vapautuisi paljon rahaa käytettäväksi järkevämpiin tarkoitusperiin. Parhaassa tapauksessa joukkoliikenne toimii syklinä, jossa kasvava käyttäjämäärä lisää vuoroja, vähentää vuorovälejä, vähentää ruuhkia ja kasvattaa näin käyttäjätyytyväisyyttä (ja sitä myötä lisää käyttäjiä).

Kevyen liikenteen suhteen tilanne on hiukan toinen, ja baanaverkoston pikaisen toteuttamisen lisäksi tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota koko pyöräily- ja kävelyinfrastruktuurin ylläpitoon (ja riittävyyteen, mikäli käyttäjämäärät kasvavat suuresti). Monesti kevyt liikenne jätetään toissijaiseksi katuja puhdistettaessa lumesta, ja keväisin lienevät lähes jokaiselle tuttuja puhjenneet renkaat, jotka jäävät kuitenkin kustannuksina laskematta.

Vastineeksi näistä sijoituksista saisimme mahdollisesti tiiviimmän yhdyskuntarakenteen, puhtaampaa ilmaa, terveempiä ja aktiivisempia asukkaita sekä edelläkävijän maineen kaupunkisuunnittelussa.

lopuksi vielä linkki hienoon havainnollistukseen, jossa 200 ihmistä vie melko erilaisen tilan liikenteestä https://twitter.com/brenttoderian/status/626511830261760000?lang=fi