Kuntavaalit 2017

Isänä, feministinä, psykologian opiskelijana, lähihoitajana, vuosaarelaisena ja harrastelijamuusikkona on luontevaa, että omat viiteryhmäni ja osaamisalani näkyvät myös vaaliteemoissa. Vaaliteemojani ovatkin halvempi asuminen, hyvät terveyspalvelut, lapsiperheiden palvelut, kulttuuri, luonto, tasavertaisuus ja lähidemokratia.
Asuminen:
Asuminen on näiden vaalien mahdollisesti tärkein teema, sillä asumisen hinta syöksee monet työssäkäyvätkin köyhyyteen ja toimeentulotuen hakijoiksi. Helsingin kaupungin tulisi perustaa oma rakennusyhtiö, joka rakentaisi paljon kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja yksiöihin ja kaksioihin painottaen. Myös vuokrankorotusjarru yksityiselle sektorille tarvitaan, jottei vuokria voida korotella mielivaltaisia määriä.
Palvelut:
Terveyspalvelut ovat sote-uudistuksen myötä paljon tapetilla, ja vaikka paljon on puhetta päätösvallan siirtymisestä maakuntiin, on käytännön toteutus kuitenkin kuntien vastuulla. Helsingistä nostaisin esille oman kotiseutuni Vuosaaren, jonka terveyskeskus tarvitsisi kipeästi lisää resursseja. Alueelle kaavaillaan n. 7500 lisäasukasta, vaikka terveyskeskus saa tälläkin hetkellä huonoja arvioita asiakaskyselyissä juurikin kiireen takia (henkilökunnasta itselläni on lähes pelkästään hyvää sanottavaa). Suuri osa terveydenhuoltoa on myös muualla kuin terveyskeskuksissa tai sairaaloissa tehtävää. Esimerkiksi vanhustenhoidon resurssit ovat liian pienet, jotta vanhukset saisivat varttua arvokkaasti ja inhimillisissä oloissa, ja näitäkin resursseja hallitus pyrkii ennestään kaventamaan. Samoin kolmannella sektorilla tehdään paljon arvokasta työtä. Itse työskentelen näkövammaisten liiton palveluksessa lastenohjaajana, ja on surullista, miten hyvää työtä tekevä porukkamme joutuu vuodesta toiseen arvuuttelemaan, minkä verran rahoitusta on seuraavaksi kaudeksi saatavilla. Kunnat voisivatkin ottaa aktiivisemman otteen myös järjestöjen ja muiden instituutioiden työn tukemiseksi.
Onneksi kunnilla onkin mahdollisuus tarjota parempaa palvelua kuin minimivaatimukset. Esimerkiksi päivähoidossa onneksi peruttiin hallituksen ehdottamat säästöt, mikä on mahtavaa, koska lapsissa on tulevaisuutemme, ja päiväkotien henkilökunta tekee jo nyt työtä kuormittavissa, joskin varmasti myös antoisissa oloissa lastemme parissa. Haluankin tulevaisuudessa olla turvaamassa lapsiperheiden palveluita niin päivähoidon, leikkipuistojen kuin asukastalojenkin muodossa. Lasten kanssa kotona oleminen voi olla ajoittain yksinäistä, ja leikkipuistot tai asukastalot ovat sosiaalisia keskuksia myös aikuisille. Siellä vaihdetaan niin kuulumisia kuin kasvatusneuvojakin samalla, kun lapset saavat turvallisen, tutun aikuisen seurassa harjoitella sosiaalisia taitojaan.
Psykologian opiskelijana olen monesti ihmetellyt, miten kunnilla on varaa säästää mielenterveyspalveluista, erityisesti päivystävistä palveluista. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat on kaikkein tehokkainta hoitaa mahdollisimman varhain, ja se on myös inhimillisin vaihtoehto. Kuitenkin monet mielenterveysongelmaiset tai päihdeongelmaiset joutuvat odottamaan hoitoa pitkään, jolloin hoito on usein vaikeampaa ja/tai halu saada apua jo laantunut. Erityisen pahaan väliin putoavat mielenterveys- ja päihdeongelmista samanaikaisesti kärsivät, koska mielenterveyspuolella ei hoideta ennen kuin on selvin päin, ja selvin päin on vaikea olla, jos ei saa apua mielenterveysongelmiin apua. Kokonaisvaltaiset ratkaisut tulisi saada saman katon alle ja päivystykseen lisää resursseja!
Vuosaari ja luonto:
Luonto on olennainen osa Vuosaarta, ja vuosaarelaisena olen kauhuissani seurannut alueemme rakennussuunnitelmia. Vaikka asuntoja tarvitaan kipeästi, on Vuosaareen sijoitettu suhteessa nykyiseen väkilukuun todella paljon asuntoja. Lähes koko kuormitus kohdistuu vieläpä Meri-Rastilan alueelle, jonka väkiluku tuplaantuu helposti. Vasemmisto liiton turhaan puolustamien ulkoilualueiden jyräämisen lisäksi tehdään tiivistä täydennysrakentamista, ja nyt huolena onkin sekä rakentamisajan volyymi että palveluiden saatavuus rakentamisen päätyttyä. On vaikea ajatella, että esimerkiksi varakkaampien asuttamaan Marjaniemeen päätettäisiin yhtäkkiä sijoittaa pari kertaa väkilukunsa verran asukkaita, ja jättää samalla palvelut lähes täysin läheisten keskusten varaan.  Koko Vuosaarta ajatellen tarvittaisiin ensinnäkin uudelleenarviointi alueen kantokyvystä. Nykyisten suunnitelmien myötä asukasluku nousee jopa 50000:een. Samalla palveluihin ja työpaikkoihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, jottei keskusta-alueesta katsoen syrjäistä Vuosaarta kehitetä nukkumalähiöinä vaan sellaisena kylänä, joka se itsessään on.
Muutenkin kaupungin viheralueista olisi syytä pitää kiinni, sillä rakennusmaata löytyy muutenkin. Eräs esimerkki on harvalukuisen harrastajajoukon golfkenttä Talissa, jossa kymmenentuhannen hengen asunnot saivat väistyä kentän saadessa jatkaa mitättömän pientä vuosivuokraansa.
Kun viheralueet menetetään kerran, ei niitä enää saada takaisin. Ennemmin tulisi rakentaa ylöspäin, tiivistää yhdyskuntarakennetta, karsia autopaikkoja ja perustaa uusia asuinalueita, kuten Malmin tapauksessa.
Kulttuuri:
Kaupungissa pitää saada olla myös hauskaa. Elävä kaupunkikulttuuri asukkaiden omilla ehdoilla on yksi hienon kaupungin merkki. Maalaukset, katutapahtumat, festivaalit ja performanssit nostavat elämänlaatua asukkaidensa näköisin keinoin. On surullista, mikäli kaupunkitilaa saavat kahmia itselleen vain ne, joilla on siihen varaa. Yhä suuremman osan kaupunkitilasta tulisi olla asukkaiden yhteistä tilaa ja olohuonetta, jonne kaikki ovat tervetulleita.
Tasavertaisuus:
 Nykyisen feminismin uusinta aaltoa edustaa intersektionaalinen feminismi, jossa nähdään, että ihmisten eri luokitusperusteet ja niihin perustuvat sortavat tai syrjivät mekanismit kertautuvat toistensa kera. On siis aivan eri mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa valkoisena heteroseksuaalisena varakkaana miehenä kuin tummaihoisena köyhänä homoseksuaalisena vammaisena naisena. Monet mekanismit ovat paljon vaivihkaisempia ja toimivat ääripäiden tai kahtiajaon sijaan ulottuvuuksina. Ennen kuin tasavertaisuus voi toteutua, tulee näitä mekanismeja tuoda esille. Hallituksen säästökuripolitiikassa esimerkiksi on loistanut ajoittain mediassa poissaolollaan se tosiasia, että leikkausten vaikutukset kohdistuvat pahimmin pienipalkkaisiin naisiin, jotka tekevät suuren osan hoitotyöstä. Samoin Helsingissä päätetty Palmian yksityistäminen ja siitä seuraava työolojen huononeminen on kohdistunut keskimääräistä enemmän pienipalkkaisiin, naisiin ja maahanmuuttajataustaisiin, usein siis kaikkia näitä saman henkilön tapauksessa. Poliittisten päätösten vaikutuksia eri ihmisryhmiin onkin seurattava ja arvioitava tarkkaan, jotta tullaan tietoisiksi päätösten vinoutuneista vaikutuksista, ja ehkä joskus jopa vielä eroonkin.
Lähidemokratia:
Perinteinen parlamentaarinen politiikka ei sytytä monia, vaikka useimmilla alueilla onkin paljon aktiivisia ihmisiä. Vuosaaressa olen tavannut paljon ihania ja pystyviä ihmisiä, joiden tietoja ja taitoja voisi käyttää enemmän hyödyksi lähialueen kehittämiseksi. Uskon myös, että kaikilla on hyödyllisiä taitoja, joita henkilöt saattaisivat haluta käyttää toisten hyödyksi, jos tähän tarjottaisiin mahdollisuus kuntien päätöksenteon puitteissa. Erilaisiin naapuriapuprojekteihin ja asukaslähtöisiin tapahtumasuunnitteluihin onkin kiinnitetty politiikassa yhä enemmän huomiota, mikä on hyvä. Tekemistä on vielä paljon, ja tasapainoilu vaikeaa. Esimerkiksi verotus ja ympäristösäädökset on hyvä tehdä korkeammalla tasolla, jottei maan sisälle synny erillisiä veroparatiiseja tai kaatopaikkoja. Monet päätökset kuitenkin vaikuttavat lähinnä oman alueensa asukkaisiin, ja tällaiset päätökset tulisi yhä useammin tehdä näiden ihmisten ehdoilla.
Puolue:
Kannattaa muistaa poliittisessa päätöksenteossa suomalainen vaalijärjestelmä, jonka puitteissa äänestämme. Ääni menee siis henkilön lisäksi puolueelle, jonka teesit ehdokkaiden tulee voida allekirjoittaa. Itse seison vasemmistoliiton takana, sillä se on rehellinen, punavihreä, vapautta vaaliva, kulttuuria arvostava, sorrettujen puolella oleva puolue. Alla linkit vasemmiston vaalikärkiin kuntavaaleissa 2017:

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/