Etusivu

Hei! Verkkosivuni on avattu osoitteessa www.sonjakarppinen.fi. Tervetuloa tutustumaan uusimpiin kuulumisiin! ///

Hi! My website has been published, see the latest updates at www.sonjakarppinen.fi

*******

(Below in English)
Olen 26-vuotias erityispedagogiikan opiskelija, järjestötoimija ja jonkinasteinen muusikko.

Olen ehdolla Jyväskylän kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa Vasemmistoliiton listalla. Minulle tärkeitä teemoja  ovat yhdenvertaisuus, ympäristöstä huolehtiminen ja laadukas koulutus, varhaiskasvatuksesta lähtien.

Olen kasvanut Jyväskylän Mäyrämäessä ja käynyt kouluni Jyväskylässä, ja muutaman joensuunvuoden jälkeen palannut takaisin rakkaaseen kotikaupunkiini, tällä kertaa Mäki-Mattiin. Haluan, että kunnassamme tehdään kestävää ja vastuullista politiikkaa, että Jyväskylässä on hyvä elää, kasvaa ja osallistua.


Jyväskylästä hyvä kaupunki kasvaa

Laadukkaan varhaiskasvatuksen positiivinen vaikutus lapsen elämään on tutkitusti merkittävä. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava.

Koulutus on tärkeä panostus tulevaisuuteen. Riittävän pienet ryhmäkoot, oppilaan riittävä tuki sekä riittävä läsnäolo-opetus ja kurssivalikoima ovat tärkeitä sekä peruskouluissa että toisella asteella.


Hyvinvointia kaikille

Lähikirjastot ovat tärkeä ja helposti saavutettava, arvokas kulttuuripalvelu. Lähiliikuntapaikkoihin on panostettava. Kunnan tiloja on käytettävä matalan kynnyksen harrastuskäyttöön.

Terveydenhuollossa päihde- ja mielenterveyspalveluiden on oltava nopeasti ja helposti saavutettavissa. Ongelmiin on halvinta puuttua varhaisessa vaiheessa. Maksuton ehkäisy nuorille edistää tasa-arvoa, parantaa hyvinvointia ja säästää kunnan rahaa.

Keskustan on pysyttävä elävänä ja houkuttelevana. Keskustaan on päästävä kätevästi kävellen, pyörällä ja bussilla. Keskustan pitää olla yrityksille houkuttava liikepaikka ja siellä on oltava vapaata, julkista tilaa. Viihtyisässä lähiössä on koulut, kirjastot, kaupat, liikuntapaikat ja puistot lähellä. Kouluun, töihin ja keskustaan pitää päästä näppärästi ja edullisesti bussilla.


Ekologisesti kestävä kaupunki

Pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen on panostettava. Kevyen liikenteen väyliä on kehitettävä ja bussilippujen hintoja laskettava. Kouluruokailussa pitää lisätä maukkaan ja ravitsevan kasviperäisen ruuan osuutta. Ympäristövaikutukset on huomioitava kaikessa päätöksenteossa.

Facebookissa: www.facebook.com/karppisensonja

 

In English

Hi there! I am 26 years old and studying special education. I stand for election in the municipal election for the Left  Alliance. Values important to me are equality, taking care of the environment and high-class education, beginning from early childhood education.

I was born in Jyväskylä and have lived here for most of my life. I want our municipality to practice sustainable and responsible politics and to be a good place for people to lead meaningful lives in.


Quality for education, education for all!

The positive impact of high-quality early childhood education on a child’s life is proven to be significant. The subjective right to day care must be returned.

Education is an important asset for the future. Small enough group sizes, pupil/student support and sufficient contact lessons and course options are important in both primary school and second degree education.


Well-being for all

Local libraries are an easily accessible and valuable cultural service. Local exercise places need investing in, municipally owned spaces must be used for easy access recreational activities.

Regarding health care, substance abuse and mental health services must be accessible quickly and easily. Free birth control for the young promotes equality, improves well-being and saves money.

The city centre has to remain lively and attractive, with vacant public spaces. It must be an inviting place for businesses and be easily reachable by foot, bike or bus. A healthy suburb has schools, libraries, shops, exercise places and parks nearby. School, work and the centre must be reached handily and inexpensively by bus.


Ecologically sustainable city

Cycling and public transport must be invested in. Pedestrian and cycling lanes need improvement and bus ticket prices must be reduced. The amount of tasty and nutritious plant based foods in school lunches must be increased. Environmental impact must be considered in all decision making.

Kuka olen? Miksi olen ehdolla kuntavaaleissa?

Kuka Sonja? 

Olen 26-vuotias erityispedagogiikan ja musiikkipedagogiikan opiskelija sekä pitkän linjan järjestötoimija. Vapaa-ajallani viihdyn läheisteni kanssa, kokkailen, perehdyn ajankohtaisasioihin ja lueskelen netistä monenlaista kiinnostavaa tai kirjaston romaaneita, joogaan, liikun ja käyn mielelläni metsäretkillä. Soitan myös bändissä, ja tämän kevään suurin projektini vaalien lisäksi on Jamkin opiskelijaoopperaproduktion kuoron ohjaaminen.

Sydäntäni lähellä on myös korkeakoulupolitiikka. Tällä hetkellä olen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan JYYn edustajiston jäsen sekä JYYn sosiaalipoliittisen valiokunnan puheenjohtaja. Ainejärjestöni hallituksessa vastaan koulutusasioista.

Olen syntynyt kasvanut ja käynyt kouluni Jyväskylässä, sitten lähtenyt toisaalle ja palannut takaisin. Olen ajatellut asettautua Jyväskylään loppuiäkseni.

Minulle tärkeitä asioita ovat yhdenvertaisuus, ympäristö ja kasvatus. Kunnallispolitiikassa olen tasa-arvon, ympäristöarvojen, koulutuksen ja laajojen, toimivien julkisten palveluiden edistäjä.

Olen oikeudentuntoinen ja intohimoinen edunvalvoja. Haluan muuttaa asioita parempaan suuntaan, edistää minulle tärkeitä asioita ja parantaa maailmaa. Tahdon rakentaa Jyväskylästä kaikille hyvän paikan olla ja elää. Olen valmis kuuntelemaan asukkaiden toiveita ja tarpeita ja ajamaan muutoksia, joita kaivataan, sikäli kun tavoitteet ovat linjassa yhdenvertaisuuteen ja ekologisuuteen tähtäämisen kanssa.

Miksi vasemmisto? 

Poliittinen kantani vahvistui syksyn 2008 kuntavaalien kynnyksellä. Olin innostunut politiikasta ja tiesin kyllä olevani vasemmistolainen, liberaalien arvojen kannattaja ja ympäristöarvojen vaalija, mutta oma puolue oli hukassa. Vaalikoneiden ja puolueohjelmien avulla löysin tieni Vasemmistonuoriin ja myöhemmin Vasemmistoliittoon. Ilokseni puolue on kehittynyt yhä parempaan suuntaan näinä vuosina. Vasemmistoliitto on vakaasti hyvinvointivaltion ja pienen ihmisen puolella ja pitää päätöksenteossa ympäristön puolia. Minulle vasemmistolaisuus edustaa vastuullista, tutkittuun tietoon perustuvaa politiikkaa sekä hyviä, hyvinvointia, sivistystä, jokaista ihmistä ja maapalloa vaalivia arvoja.

Politiikassa on kyse arvoista. On kyse valinnoista. Politiikka on sitä, että aina on vaihtoehtoja.

Miksi olen ehdolla kuntavaaleissa 2017? 

Kuntavaaleihin ehdolle lähteminen oli luonteva päätös. Innostuin vaaleista syksyn 2015 edustajistovaaleissa, joissa tulinkin valituksi JYYn edustajistoon Jyväskylän yliopiston vihreän vasemmiston listalta. Olen innostunut vaikuttamisesta ja olen valmis kampanjoimaan, näkemään vaivaa, perehtymään ja istumaan pitkissä kokouksissa. Haluan puolustaa hyvinvointivaltiota, tasa-arvoisia palveluita ja laadukasta koulutusta ja mahdollisuuksia sivistykseen ja hyvinvointiin.

Yhteisistä asioista päättävät suurimmaksi osaksi vähintään keski-ikäiset, keskivertosuomalaista varakkaammat miehet. Vaikka he näyttävätkin puvuissaan viisailta ja vakuuttavilta (ja sitä moni onkin), tarvitaan päättämään monenlaisia ihmisiä. Minä osaan, minä pystyn, minä haluan. Se on siis tehtävä! Pyrittävä valtaan, otettava valtaa.

 

Kuntavaalit 2017

Haluan rakentaa Jyväskylästä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kaupunkin. Päätöksenteossa puolustan laajoja, laadukkaita ja edullisia julkisia palveluita, jotka takaavat kaikille kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, sivistykseen ja toimeentuloon.

Aion tehdä politiikkaa vastuullisesti:
Sosiaalisiin ongelmiin on puututtava varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäistävä. Kasvatukseen ja koulutukseen on panostettava.
Päätöksenteossa ymmärrän varhaiskasvatuksen, varhaisen puuttumisen ja ongelmien ennaltaehkäisyn tärkeyden. Puolustan riittäviä resursseja niin päivähoitoon, varhaiskasvatukseen, perheiden palveluihin, koulutukseen mielenterveyspalveluihinkin.

Myös jälkipolville on jätettävä elinkelpoinen maapallo. Elinkelpoinen maapallo on edellytys niin talouskasvulle, työpaikoille kuin laadukkaalle koulutuksellekin. Meillä on keskimäärin yllin kyllin. Ilmastonmuutoksen torjuminen tarkoittaa asioiden tekemistä uudella tavalla. Kunnalliset palvelut, kuten julkinen liikenne, kaavoitus, rakentaminen, kasvatus ja julkinen ruokailu ovat avainasemassa yksilön ekologisemman elämän tukemisessa.

Lopuksi linkkejä Vasemmiston kuntavaalitavoitteisiin:

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/

Blogi

Aktiivinen, harrastava Jyväskylä!

Kaupungin tiloja, kuten kouluja, kirjastoja ja liikuntapaikkoja on ohjattava aktiivisesti monipuoliseen, matalan kynnyksen harrastustoimintaan. Monen puolueen ajama harrastustakuu ei saa jäädä miksikään tsemppihenkiseksi seurojen sanalliseksi kannustamiseksi. Kuntapolitiikassa on paljon keinoja edistää jokaisen mahdollisuutta harrastua ja osallistua yhteisöihin, ja tästä vähän muillekin mallia, miten. Olen kampanjoidessani jutellut jyväskyläläisten nuorten kanssa. Heille on tosi tärkeää, että kaupungissa …

Hyvä koulu kaikille!

Koulu on merkittävä paikka vuosien ajan jokaiselle, oli siellä sitten hyvä tai paha olla. Olkoon se siis hyvä paikka kaikille! Kirjoitinkin jo aiemmin sukupuolen ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen huomioimisesta koulussa, mutta tässä lisää ajatuksiani: Tarpeeksi tukea kasvuun ja oppimiseen Kouluissa jokaisella oppilaalla pitää olla oikeus oppia ja edistyä, ei vain parhailla tai tunnollisimmilla. Ryhmäkokojen pitää …

Lisää kasvisruokaa kouluihin! Ja särkeä!

Kouluissa kasvatetaan kokonaisia sukupolvia. Koululainen syö 12 vuoden koulu-uransa aikana yhteensä yli 2000 ateriaa koulussa. Tällä on valtavan suuri merkitys siihen, millaista ruokaa ihminen oppii pitämään tavallisena arkiruokana. Nykyään Suomen kouluissa vähintään neljänä päivänä viikossa oppilaiden annos sisältää lihaa, kanaa tai kalaa, vaikka tiedetään, ettei nykyisen kaltainen lihansyönti voi jatkua. Se ei ole terveydelle edullista …

Yhteystiedot

 

Sonja Karppinen
email: karppiska(ät)gmail.com
facebook: www.facebook.com/karppisensonja