Hyvä koulu kaikille!

Koulu on merkittävä paikka vuosien ajan jokaiselle, oli siellä sitten hyvä tai paha olla. Olkoon se siis hyvä paikka kaikille! Kirjoitinkin jo aiemmin sukupuolen ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen huomioimisesta koulussa, mutta tässä lisää ajatuksiani:

Tarpeeksi tukea kasvuun ja oppimiseen

Kouluissa jokaisella oppilaalla pitää olla oikeus oppia ja edistyä, ei vain parhailla tai tunnollisimmilla. Ryhmäkokojen pitää olla riittävän pieniä, jotta opettajalla on aikaa ja resursseja tukea tukea tarvitsevia oppilaita. Inkluusio, jossa kaikki opiskelevat yhdessä tarkoittaa usein sitä, että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat siirretään pienryhmistä osaksi isoa ryhmää. Tämä voi olla hyvä ratkaisu. Valitettavasti usein samalla nähdään tilaisuus säästää ja vähennetään opettajien, koulunkäynninohjaajien ja kokonaistuen määrää. Tällöin kenenkään oppiminen tai kouluviihtyvyys ei parane.

Opettaja ei pysty tekemään työtänsä kunnolla ja rauhassa luokassa, jossa oppilaita ja tukea tarvitsevia on liikaa. Sekä oppilailla että opettajilla on oltava oikeus työrauhaan. Lasten ja nuorten oppimisesta ja hyvinvoinnista ei ole viisasta säästää.

Jyväskylän kouluissa on oltava tarpeeksi aikuisia. Koulunkäynninohjaajia tarvitaan nykyistä enemmän. Luokan- ja aineenopettajilla pitäisi olla paremmat mahdollisuudet suunnitella yhteistyössä erityisopettajan kanssa tukea tarvitsevan oppilaan opetusta. Näin monenlaiset oppilaat voivat opiskella yleisessä ryhmässä ja saada silti tarvitsemaansa tukea.

Kouluissa, joissa on erityisen paljon tukea tarvitsevia oppilaita, kuten maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joiden suomen kielen taito ei ole luokkakavereiden tasolla, on oltava riittävät resurssit laadukkaan opetuksen tarjoamiseksi.

Mitä lahjakas oppilas oppii koulussa?

Myös parhailla oppilailla pitää olla oikeus oppia opiskelemaan ja tekemään töitä. Koulussa helposti hyvin pärjäävät oppilaat saattavat käydä peruskoulun ja toisenkin asteen joutumatta pinnistelemään. Jokaisella opettajalla pitäisi olla aikaa ja taitoa tarjota myös helposti hyvin pärjäävälle oppilaalle lisähaasteita ja tilaisuus panna itsensä tiukille ja kehittyä.

Terveet tilat

Oikeus terveeseen koulutilaan pitäisi olla perusoikeus. Sisäilmasta oireileville oppilaille ja opettajille on oltava tarjolla korvaavat tilat, jotta ongelmat eivät kroonistu. Sisäilmaongelmaiset koulut on peruskorjattava ja uusia tiloja rakennettaessa pitää yhtenä lähtökohtana materiaalien terveellisyys.

Juuri nyt, taloudellisen taantuman aikana pitäisi rakentaa ja remontoida. Työttömiä saadaan töihin, he voivat saada tulonsa työstä ja laittaa rahan talouden kiertoon. Terveet tilat ovat lopulta päiväkotien ja koulujen käytössä vuosikymmeniä, joten tässä on oiva tilaisuus investoida tulevaisuuteen.

Oppilaita on kuunneltava

Jyväskylän lukiolaiset ovat saaneet viime vuosina marssia turhan usein oman opetuksensa puolesta. Lukioissakaan ryhmäkoot eivät saa paisua kohtuuttomiksi ja kurssitarjonnan on oltava nykyistä parempi. Esimerkiksi säästöjä tavoitellessa pois leikatut abikurssit ovat lukiolaisille tärkeitä ylioppilaskirjoituksien ja sitä kautta jatko-opintomahdollisuuksien vuoksi. Koulutus on tärkeä sijoitus, sekä nuorelle että yhteiskunnalle. Pidetään koulutus kunnollisena!

Opettajalla on oltava aikaa kuunnella lapsia ja nuoria. Kohtuullinen työmäärä, riittävä tuntimäärä opetukseen ja aikuisten riittävä määrä koulussa ovat asioita, joilla voidaan tukea opettajien mahdollisuutta kohdata oppilaat ihan oikeasti.

Esteetön koulu

Koulurakennukset on rakennettava jo suunnittelu- tai peruskorjausvaiheessa niin, että kaikenlaiset oppilaat moninaisine tarpeineen voivat opiskella, osallistua ja toimia niissä.

Kohtuulliset koulumatkat

Pienempiä lähikouluja ei pidä lakkautella säästösyistä. Koulumatkojen on pysyttävä kohtuullisina.